ขอช่วย edit รายงานก่อนส่งอาจารย์แล้วจะจบเร็ว Print
คมสัน สุริยะ
23 มีนาคม 2553
 
 
ช่วงนี้ผมกำลังเมามันอยู่กับการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของผม ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการพิมพ์ร่างฉบับแรกออกมา ด้วยความเป็นอาจารย์มาก่อนแล้วตอนนี้มาเป็นนักศึกษา ผมมีความรู้สึกได้ว่าหากเราช่วย edit ให้อาจารย์ก่อนส่งแล้ว จะทำให้อาจารย์อ่านงานของเราได้ง่ายขึ้นและผ่านง่ายขึ้น   นั่นหมายความว่าจะจบเร็วขึ้น   ผมจึงอยากจะแนะนำวิธีการ edit รายงานก่อนส่งอาจารย์ดังนี้
 
1. Outline โอเคไหม 
 
คือ เรื่องดำเนินต่อเนื่องตามลำดับไหม ขาดตกบกพร่องอะไรไปหรือเปล่า   โดยให้เริ่มดูที่หัวข้อใหญ่ของรายงานว่ามีอะไรบ้าง   ลองไล่เขียนออกมาเรียงกันดู แล้วดูว่ามันต่อเนื่องเรียงลำดับเป็นเหตุเป็นผลกันไหม   ต่อมาให้นำประโยคแรกของทุกย่อหน้ามาเขียนเรียงกัน แล้วอ่านไล่กันไปว่าได้ความตามลำดับ   เป็นเหตุเป็นผล และครบถ้วนไหม    เรียกสไตล์การเขียนอย่างนี้ว่าสไตล์อังกฤษ คือ หนึ่งย่อหน้าหนึ่งใจความ
 

2. เรื่องไหนที่เนื้อหาไม่เข้าพวกให้ยกไปไว้ที่อื่นซึ่งน่าจะเข้าพวกกว่าหรือตัดทิ้งไป อย่าเสียดาย และอย่ายัดทุกอย่างเข้ามาจนเยอะไปหมด
 

3. ประโยคไหนที่เขียนออกมาในเชิงข้อค้นพบ เราอ้างอิงมาจากแหล่งไหน หากมีอ้างอิงให้วงเล็บไว้ด้วย หากคิดเองก็ต้องให้เหตุผลตามมา อย่ากล่าวลอย ๆ 
 

4. ตารางที่ให้มา ต้องระบุว่าทำไมเราจึงควรจะต้องดูตารางนี้   มันสำคัญตรงไหน และควรดูตรงไหนของตาราง หากไม่มีความสำคัญมากพอให้เก็บไว้ที่ภาคผนวกท้ายเล่ม  
 

5. จำไว้ว่า ในตัวเล่มจะเขียนเฉพาะเรื่องที่เป็นใจความหลักของงานเท่านั้น คือ   หากไม่ได้อ่านแล้วจะไม่เข้าใจ หรือติดตามงานไม่ได้อย่างราบรื่น   สิ่งใดที่เกินมาหรือเป็นเรื่องสิ่งละอันพันละน้อยซึ่งสามารถข้ามไปได้นั้นให้ยกไปเก็บไว้ที่ภาคผนวกท้ายเล่มให้หมด
 

6. เติมในสิ่งที่ควรเติม เช่น ตัวแปรสำคัญคำนวณมาได้อย่างไร   นิยามศัพท์ที่เป็นหัวใจของเรื่องมีว่าอย่างไร   อย่าคิดว่าทุกคนเข้าใจคำศัพท์เดียวกันตรงกัน   เพราะในทางวิชการยอมรับกันโดยทั่วไปว่าคำ ๆ เดียวอาจจะตีความไปได้ต่างกันถึงร้อยแบบ เราจึงต้องบอกว่าความหมายของเราคืออะไร และหากมีการคำนวณได้ใช้วิธีการคำนวณอย่างไร
 

7. การเขียนแบบจำลอง ให้ระบุว่าสมมติฐานคืออะไร ทำไมถึงคิดว่าเป็นอย่างนั้น โดยไล่ไปทีละตัวแปร ตั้งแต่ก่อนที่จะแสดงผลการศึกษา 
 

8. แสดงให้เห็นว่าแบบจำลองที่ใช้มีความถูกต้อง ด้วยการอภิปรายประเด็นที่เป็นหัวใจของแบบจำลอง และบอกให้ได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เลือกใช้แบบจำลองนี้
 

9.   ก่อนผลการศึกษาที่ออกมาจากแบบจำลอง ต้องทำให้ผู้อ่านมั่นใจว่าตัวแปรไม่มีปัญหา เช่น บอกว่าไม่มีปัญหา Multicollinearity (ค่า correlation ยกไปแสดงไว้ในภาคผนวกได้)  หรือบอกวิธีเลือกใช้ Instrumental variables   
 

10.   ผลการศึกษาหากมีการทำ Robust check ให้ทำให้เป็นระเบียบ ไม่สะเปะสะปะ ให้ผู้อ่านติดตามได้โดยไม่ต้องใช้ความคิดมากว่าทำไมถึงเรียงลำดับอย่างนั้น
 

11. การอภิปรายผลการศึกษาต้องบอกได้ว่าทำไมผลการทดลองถึงออกมาอย่างนั้น
 

12. การสรุปอย่าไปสรุปในเรื่องที่ไม่ได้มีผลการทดลองมารองรับ   การเสนอแนะก็อย่าไปเสนอในสิ่งที่ไม่ได้ออกมาจากข้อสรุป
 

13. การจัดหน้ากระดาษควรทำให้กระชับ อย่าให้หัวตารางอยู่ท้ายหน้า แล้วท้ายตารางไปปรากฏอยู่อีกหน้าหนึ่ง หากสามารถจัดไว้ให้อยู่หน้าเดียวกันได้ให้ทำ แต่หากเกินหนึ่งหน้า ให้เอาหัวตารางขึ้นไว้บนสุดของหน้า
 

14. อย่าสะกดผิด หากช่วยอาจารย์ในการแก้ไขตัวสะกดได้มากเท่าใดยิ่งจะจบเร็วเท่านั้น
 

15. ต้องวางแผนให้อาจารย์อ่านง่ายและเข้าใจอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเขียนต้องเข้าประเด็น ตรงประเด็น ไล่เรียงลำดับเป็นเรื่อง ๆ ไป   ทำให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่าคิดว่าอาจารย์เป็นซูเปอร์แมนที่จะสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาจากคนละหน้ามาปะติดปะต่อกันได้เอง   แต่ให้คิดว่าเป็นคนที่ชอบอ่านอะไรง่าย ๆ ตรง ๆ ไล่ไปเป็นเรื่อง ๆ
 

16. อย่าให้รายงานหนาเกินไป เพราะว่าไม่มีใครชอบอ่านรายงานหนา ๆ   ดังนั้นพยายามเขียนให้กระชับ ไม่จำเป็นต้องแสดงออกถึงความขยันโดยการเพิ่มจำนวนหน้าให้มากเข้าไว้ด้วยวิธีการประหลาด ๆ ทั้งปวง เพราะอาจารย์ไม่ขยันอ่านด้วย
 

17.  ขอให้แน่ใจว่าทุกย่อหน้าที่เขียนมานั้นนักศึกษาเข้าใจ   ไม่ใช่ว่าเขียนอะไรลงไปก็ไม่รู้   เมื่ออาจารย์อ่านก็ไม่เข้าใจ แล้วอาจารย์ก็จะเขียนระบุว่าไม่เข้าใจ จากนั้นก็จะถามนักศึกษาว่าตกลงที่เขียนมาหมายความว่าอย่างไร หากนักศึกษาตอบว่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับ/ค่ะ  ก็ควรแก้ไขให้ตัวเองเข้าใจก่อน
 

18. คำพูดไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยมาก เสียเวลาทั้งคนเขียนและคนอ่าน
 

19. อย่าใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาวัยรุ่น เช่น เด่ว ชิมิ   มิรุ   มั้ย เค้า ยังงี้ ยังงั้น ยังโง้น 
 

20. ถ้าสามารถทำให้อาจารย์สามารถทุ่มเทความสนใจไปยังเนื้อหาสำคัญของงานได้มากเท่าใดก็จะจบเร็วเท่านั้น หากอาจารย์ต้องมาแก้รายละเอียดให้มากก็จบช้า คิดง่าย ๆ ว่าอาจารย์ต้องแก้ตัวสะกดให้หนึ่งอาทิตย์ แก้สำนวนภาษาให้หนึ่งอาทิตย์   แก้การตัดเนื้อหาย่อหน้าหนึ่งอาทิตย์   ตีความหมายสิ่งที่อ่านไม่รู้เรื่องอีกหนึ่งอาทิตย์ สรุปเดือนหนึ่งแล้วยังไม่ได้อ่านผลการทดลองเลย   แต่ถ้าอ่านง่ายไม่มีข้อผิดพลาดในเรื่องเหล่านี้ก็ประหยัดไปได้หนึ่งเดือน   การจบเร็วจบช้าจึงขึ้นอยู่กับนักศึกษาทั้งนั้นว่าช่วยอาจารย์ edit ได้มากเพียงใดครับ
 
 
กลับสู่สารบัญ