Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เพลิน เย็นกายสบายใจ แผนทีหมู่บ้านท่องเที่ยวเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaแผนทีหมู่บ้านท่องเที่ยวเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา Print E-mail

แผนที่หมู่บ้านท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรม
(Handicraft Tourism)

หมวดเครื่องปั้นดินเผา

หมู่บ้านเหมืองกุง  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หมู่บ้านป่าตาล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

>>Map<<
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ