Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaการจัดการเวลาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมือใหม่ Print E-mail
คมสัน สุริยะ
22  กรกฎาคม 2555


วันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนนี้  ผมดูเหมือนว่ามีเรื่องที่ต้องทำให้ทันตามกำหนดเส้นตายอยู่เกือบทุกวัน  และยอมรับว่าทำงานหลายอย่างไม่ทันตามกำหนด  สิ่งที่ผมต้องการมากในตอนนี้คือโค้ชในการจัดการเวลาของผู้บริหารมือใหม่ของมหาวิทยาลัย


ชีวิตของผมหลังจากที่รับตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  บริการวิชาการ  ประกันคุณภาพการศึกษา และกิจการพิเศษ  ของคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553   ภาระงานด้านการบริหารก็ตามมาเป็นขบวนยาวสมกับชื่อตำแหน่ง  ซึ่งเมื่อนับเวลาในตำแหน่งตอนนี้ได้อยู่ประมาณ 1 ปี 8 เดือนแล้ว  แต่ผมรู้สึกว่ามันช่างเหมือนกับเกือบ 4 ปีอย่างไรอย่างนั้น


ต้นเดือนตุลาคมนี้  ทางคณะฯ อาจจะมอบความรับผิดชอบและความท้าทายใหม่ให้ผมในการบริหารสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์   เมื่อผมได้รับแจ้งว่าผู้ที่ตอบรับการสรรหาหัวหน้าสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์มีเพียงผมคนเดียว   ในเวลาต่อจากนี้ผมมีหน้าที่ต้องเข้าชี้แจงวิสัยทัศน์และนโยบายต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  ในวันที่ 30 กรกฎาคม  และหากได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการฯ  ผมก็จะได้เปลี่ยนบทบาทจากผู้ช่วยคณบดีฯ เป็นหัวหน้าสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์  ของคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


หน้าที่ทางการบริหารที่ถาโถมเข้ามาไม่ได้ทำให้หน้าที่การสอนและการวิจัยลดลงไปสักเท่าไร   ผู้บริหารคณะฯ โชคดีกว่าคณาจารย์ทั่วไปเล็กน้อยคือได้สอนน้อยลง 1 วิชาในกรณีเป็นผู้ช่วยคณบดี  และอาจจะลดลงได้อีก 1 วิชาในกรณีที่เป็นหัวหน้าสำนักฯ หรือรองคณบดี   หน้าที่ในการวิจัยยังคงต้องทำคงที่คือ  5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งไม่มากไม่น้อยไปกว่าคณาจารย์ทั่วไป   หน้าที่ในการควบคุมวิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ  และโปรเจคของนักศึกษาปริญญาตรีก็ยังเท่ากันทุกคน   เมื่อเปิดเทอมมารับรองได้ว่ามึนตี๊บ  ภาระงานตั้งแต่เช้าจรดเย็นแทบไม่รอดไปจากคิวที่ยาวเหยียดของเรื่องต่าง ๆ  ที่รอให้จัดการ   ตารางการประชุม  ตารางสอน รวมทั้งบรรดานักศึกษาที่มารอพบ 


ผมทำให้นักศึกษาจำนวนมากผิดหวังเมื่อไม่สามารถให้เข้าพบได้ในเวลาที่นัดกันไว้แล้ว  และทำให้งานของนักศึกษาคั่งค้างหรือล่าช้า   เรื่องนี้ช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน   แม้จะมีเหตุผลหรือข้ออ้างที่จะนำมาแก้ตัวได้ตามสมควร  แต่การที่ต้องปล่อยให้นักศึกษามาหาแล้วต้องลุ้นเอาข้างหน้าว่าจะได้พบอาจารย์หรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ไม่สมควรให้เกิดขึ้น


  

การกระจายงานแทบจะเป็นไปไม่ได้เมื่อทีมงานของผมซึ่งประกอบด้วยผมและเจ้าหน้าที่อีก 3 คนถูกท่วมไปด้วยภาระงานมหาศาลตั้งแต่เช้าจรดเย็นเช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่กินเวลามาก  ทั้งในเรื่องการรวบรวมข้อมูล  การประมวลข้อมูล  และการทำรายงาน  แต่เราก็ต้องทำเพื่อให้คณะฯ ผ่านการประเมินด้วยคะแนนที่ดีที่สุด


ในบรรดาภาระความรับผิดชอบทั้งหมด  งานแทรกนับว่าเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวและน่าวุ่นวายใจเป็นที่สุด  เพราะว่าทำให้สิ่งต่าง ๆ ที่วางแผนมาต้องชะลอไปหรือไม่ก็ไม่ได้ทำไปเลย   งานใหม่เป็นเรื่องน่าลำบากใจเป็นเรื่องถัดมา  เพราะว่ามันจะเข้ามาเพิ่มภาระและที่แน่นอนก็คือเรายังไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับมันในเวลานั้น    งานที่ไม่มีกำหนดเวลาว่าจะเสร็จกี่โมงเป็นเรื่องที่สามที่สร้างความปั่นป่วนในตารางการทำงาน  เช่น  การประชุมที่ยืดเยื้อ  เป็นต้น   ผลที่ตามมาก็คือ  งานประจำ  งานหลัก  หรือแม้แต่งานที่ได้รับมอบหมายมาใหม่นั้น ต่างก็ต้องเข้าคิวรอกันต่อไป   แล้วกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือ  นักศึกษาที่มารอพบ  ก็ต้องโดนเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด


ผมลองนับดูคร่าว ๆ ว่าภาระงานมีมากเท่าใด  พบว่าในแต่ละเดือนผมต้องทำหน้าที่ประมาณ 16 ด้าน  รวมแล้ว 100 กิจกรรม  นั่นคืองานหลักหรืองานประจำเท่านั้น   หากนับงานแทรก  งานใหม่  และงานที่ยืดเยื้อเข้าไปอีก   คงจะเรียกได้ว่าสวรรค์ของคนชอบทำงาน   เพราะมีแต่งานให้ทำอย่างไม่ต้องหยุดหย่อน   แต่สำหรับคนที่อยากทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ให้ได้ทั้งหมดในเวลาที่จำกัด   ก็เรียกได้ว่าแทบพลิกตำรารับมือไม่ทัน

ต่อจากนี้ไปผมจึงได้วางรูปแบบการใช้เวลาของผมอย่างเคร่งครัดไว้ดังต่อไปนี้   เพื่อให้สามารถจัดการกับทุกเรื่องได้อย่างราบคาบและราบรื่น  


1.  การเช็ค e-mail

การเช็ค e-mail เป็นเรื่องที่ทำให้เสียเวลามากเป็นอันดับต้น ๆ ของการทำงานประจำวัน  ดังนั้นเราต้องจำกัดเวลาของการโต้ตอบ e-mail เอาไว้เพียงวันละชั่วโมงเดียวเป็นพอ   ดังนั้นผมจะกำหนดเช็ค e-mail เพียงสองเวลา  คือ  09.00 - 09.30 น.  และ  21.00 - 21.30 น. เท่านั้น  2. การนัดหมายนักศึกษาเพื่อทำโปรเจค

นักศึกษาที่ทำโปรเจคปริญญาตรี  สำหรับชั้นปีที่ 3 (Econ 408)  ทุกคน  ให้มาพบอาจารย์ได้เฉพาะวันจันทร์  เวลา  16.00 - 16.30 น.  ที่ห้องทำงานชั้น 1


นักศึกษาที่ทำโปรเจคปริญญาตรี  สำหรับชั้นปีที่ 4  (Econ 409) ทุกคน  ให้มาพบอาจารย์ได้เฉพาะวันอังคาร เวลา 16.00 - 16.30 น.  ที่ห้องทำงานชั้น 1


นักศึกษาปริญญาโทในค่าย TGRI  ทุกคน  อาจารย์จะเข้าไปพบในเวลา 13.30 - 14.30 น. ของวันจันทร์  ที่ห้อง Economic Research Park


นักศึกษาปริญญาเอกทุกคน  อาจารย์จะเข้าไปพบในเวลา 13.30 - 14.30 น.  ของวันพฤหัสบดี  ที่ห้อง Economic Research Park


นอกจากนี้แล้วให้นัดหมายเป็นกรณีไปฝ่ายเลขาฯ  โทร. 053-94-2235  หรือที่ Facebook  อาจารย์คมสัน ที่ปรึกษาโปรเจค 

3.  นักศึกษาที่ต้องการรันโมเดลเศรษฐมิติ

ให้ติดต่อนักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์วิชา  Econ414 (Applied Econometrics) ให้เป็นผู้ดูแลให้แทน  เพราะว่าอาจารย์ถ่ายทอดวิชาไปให้มากพอสมควร  มีความรู้ความสามารถมากพอที่จะให้คำแนะนำได้   รายชื่อดูได้จากเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนฯ 


หากติดขัดปัญหาทางเทคนิคให้นักศึกษาวิชา Econ 414 มาถามได้ตอนที่เรียนกันในชั้นเรียนปกติ
4.  นักศึกษาที่ส่ง Paper มาแล้วต้องการให้อาจารย์ตรวจแก้ไขหรือให้คำแนะนำ

อาจารย์จะส่ง Paper ทั้งหมดคืนไปยังนักศึกษาทาง e-mail  ภายในวันจันทร์ เวลา 11.30 น.


ในกรณีที่นักศึกษาส่งเป็น Hard copy มาให้อาจารย์  อาจารย์จะคืนให้ในเวลาที่กำหนดว่าจะพบปะนักศึกษาแต่ละกลุ่มตามที่เขียนไว้แล้วในข้อ 2. 5.  นักศึกษาที่จะมาถามการบ้านหรือแบบฝึกหัด

อาจารย์ขอให้ถามในชั้นเรียนเท่านั้น  หรือฝากคำถามไว้ที่  Facebook  Komsan Econometrics  แล้วอาจารย์จะเข้าไปตอบ


6.  นักศึกษานอกเหนือจากคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ต้องขอโทษด้วยที่อาจจะไม่สามารถดูแลหรือให้คำแนะนำได้  เพราะว่าภาระงานที่คณะฯ มีมากจริง ๆ   อาจารย์ต้องดูแลนักศึกษาของคณะฯ ก่อน  จากนั้นก็ต้องดูแลงานของคณะฯ   จึงจะไม่สามารถให้คำแนะนำแก่นักศึกษานอกคณะฯ หรือต่างสถาบันได้เท่าที่เคยทำได้ตอนที่ยังอยู่ต่างประเทศ


7.  งานวิจัยของคณาจารย์

วันพุธเป็นวันที่จะต้องสะสางโครงการวิจัยของคณาจารย์  ระหว่างเวลา 09.00 - 11.00 น.  และ 13.30 - 15.30 น.  

หากวันใดที่มีการประชุมต่าง ๆ เข้ามาแทรก  ให้เร่งงานให้เร็วขึ้นเป็นสองเท่า  โดยไม่ให้เลื่อนการพบปะออกไปสัปดาห์อื่น

นักศึกษาปริญญาตรีและโทที่เข้าร่วมในการทำวิจัยในโครงการของคณะฯ  ให้มาทำงานในวันพุธ  ตามเวลาที่กำหนดด้วยเช่นกัน  หากติดเรียนเสริมให้เร่งทำงานเป็นสองเท่า  โดยไม่ให้เลื่อนไปเป็นสัปดาห์อื่น


8.  งานจัดโครงการบริการวิชาการ

การดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้โครงการบริการวิชาการ  ให้ดำเนินการภายในเวลา 08.30 -11.30 น.  ของวันอังคาร  พฤหัสบดี  และศุกร์

เอกสารที่ต้องลงนามในวันพุธ  ให้เร่งทำให้เสร็จก่อนวันอังคารเวลา 11.30 น.
9. งานประกันคุณภาพการศึกษา

ให้กำหนดแบบฟอร์มและรายการเอกสารสำหรับการรวบรวมข้อมูล   จากนั้นให้รวบรวมข้อมูลไปเรื่อย ๆ  ทุกครั้งเมื่อพบเห็น   แล้วจัดเก็บไว้ในที่เดียวกันเพื่อความสะดวกในการค้นหา  


10. งานประชุมทั้งในและนอกคณะฯ 

ให้ฝ่ายเลขาฯ  รวบรวมการนัดหมายประชุมและแจ้งล่วงหน้าก่อนหนึ่งสัปดาห์   งานประชุมนอกคณะฯ ให้รับนัดหมายเฉพาะรายการที่สำคัญเท่านั้น

การประชุมแต่ละครั้งอย่าให้ยืดเยื้อ  ควรใช้เวลาประมาณ 30 - 60 นาทีเท่านั้น


11.  งานวิชาการ  การค้นคว้า  และการแต่งตำรา

ให้ทำในวันเสาร์อาทิตย์เป็นประจำ  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30  และ  13.30 - 16.30 น.  เสมือนเป็นวันทำงาน


12.  งานอื่น ๆ

ให้ฝ่ายเลขาฯ  แจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้   เพื่อให้เตรียมรับมือได้ทัน  

หากเป็นงานที่นักศึกษาต้องการนัดหมายให้ใช้การเขียนเป็น e-mail  ส่งมาที่  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

หรือฝากข้อความไว้ใน Facebook  อาจารย์คมสัน ที่ปรึกษาโปรเจค  (สำหรับนักศึกษาในความดูแล)  หรือ Facebook Komsan Econometrics  (สำหรับนักศึกษาทั่วไปและบุคคลทั่วไป)

ด้วยการจัดสรรเวลาในรูปแบบนี้  และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นสองเท่า  น่าจะทำให้ผมสามารถจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเรียบร้อยและลงตัว   ผมหวังว่าจะเป็นเช่นนั้น  แล้วหากผลลัพธ์ออกมาเป็นประการใด   ผมอาจจะได้มีโอกาสมาเขียนไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อไป   สวัสดีครับ 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ