Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home Tourism Logistics Cities in research เมืองบอนน์ ประเทศเยอรมนี Bonn, Germany
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
SuriyaPrint E-mail

BONN,  GERMANY
The small city at the heart of Bundesrepublik Deutschland


เมืองบอนน์ ประเทศเยอรมนี


 บอนน์เป็นเมืองเล็ก ๆ อยู่ระหว่างโคโลญจน์และแฟร้งเฟิร์ต บอนน์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงใหม่เมื่อครั้งที่เยอรมันตะวันตกถูกแยกออกมาจากฝั่งตะวันออกที่ปกครองโดยโซเวียต เมืองนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยและการฟื้นฟูโดยสหรัฐอเมริกา จากเดิมที่เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่แทบไม่มีใครรู้จักกลับมีการก่อสร้างอาคารรัฐบาลและองค์การระหว่างประเทศขึ้นอย่างมากมาย มีเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการทูตจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาพำนักในเมืองนี้ ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปจากที่เรียบง่ายกลายเป็นคล้ายวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน บอนน์จึงมีชื่อเล่นในหมู่ชาวเยอรมันว่าอเมริกันน้อย


เนื่องด้วยความเป็นเมืองหลวงทำให้เกิดสาธารณูปโภคขึ้นอย่างมากมาย สังเกตได้ว่ามีการก่อสร้างทางรถไฟใต้ดินขึ้นอย่างที่ไม่มีเมืองเล็ก ๆ เมืองอื่นจะมี หากถามว่าทำไมเมืองนี้ถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวง ทำไม่ไม่ใช่แฟร้งเฟิร์ตหรือโคโลญจน์ที่มีขนาดใหญ่กว่า คำตอบที่ว่ากันเล่น ๆ ก็คือ เพราะบอนน์เป็นเมืองที่อยู่ใกล้บ้านของกรรมการผู้ชี้ขาดมากที่สุด ซึ่งชายผู้นี้ไม่ต้องการเดินทางไกลเพื่อมาประชุมในเมืองหลวงแห่งใหม่จึงได้เลือกบอนน์ ส่วนเหตุผลที่เป็นทางการก็คือบอนน์เป็นเมืองเล็กที่ไม่ต้องใช้เงินบูรณะมาก สามารถวางผังเมืองให้สถานที่ทำงานของรัฐบาลและองค์การระหว่างประเทศตั้งอยู่ใกล้ ๆ กันได้ง่าย จัดสรรที่ดินสำหรับเป็นสถานทูตได้ง่าย มีมหาวิทยาลัยใหญ่และเก่าแก่อันเป็นสัญลักษณ์ของความทรงภูมิทางวิชาการ รวมทั้งบอนน์ตั้งอยู่ระหว่างเมืองใหญ่สองเมือง (โคโลญจน์และแฟร้งเฟิร์ต) ทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างผู้คนของทั้งสองเมืองให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น รวมทั้งสะดวกที่ผู้คนจากทั้งสองเมืองจะเดินทางมายังเมืองที่อยู่กลางทางนี้ 

Pictures of other cities (Pictures speak an international language.)

  Pictures of travelling by trains
 กลับสู่สารบัญ
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ