Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
SuriyaICT Conference in Paris 2012 Print E-mail

คมสัน สุริยะ
16 พฤษภาคม 2555นักศึกษาในทีมวิจัย ICT ของ TGRI  ท่านใดที่ทำวิจัยเสร็จเร็ว  และสามารถเขียน Paper ได้ทันก่อน 22 มิถุนายน 2555  อาจารย์จะส่งไป Conference ที่ Paris  วันที่ 5 - 6 ตุลาคม ปีนี้  ใครได้รับการตอบรับก็ไปเที่ยวปารีสกัน (หาเงินค่าเครื่องไปเองเน้อ  แต่ทางผู้จัดงานจะออกค่าที่พักให้  และยกเว้นค่าลงทะเบียน)


ขอขอบคุณอาจารย์ไพรัช  พิบูลย์รุ่งโรจน์ ที่ส่งข่าวมาให้ด้วยนะครับรายละเอียด Download ได้จาก Link ต่อไปนี้

>>Call for Paper: Conference on the Economics of ICT<<

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ