Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaแกะไปทีละเปลาะ Print E-mail

คมสัน สุริยะ
7 เมษายน 2555


ผมจำได้ว่าตอนที่กลับมาทำงานใหม่ ๆ (ตุลาคม 2553) ยังไม่ค่อยมีอะไรให้ทำมากนักก็เลยสรรหางานโน้นงานนี้เข้ามาทำจนเดี๋ยวนี้กลายเป็นไม่รู้ว่าผมคิดไปเองว่ามันเยอะหรืองานมันเยอะจริง ๆ ก็ไม่รู้  แต่ถึงอย่างไรก็คงต้องลงมือทำไปเรื่อย ๆ และแกะมันไปทีละเปลาะ


ก่อนที่เราจะจมอยู่กับปัญหางานทับถม  เราควรมองถึงจุดยืนของตัวเองก่อน  เพื่อที่จะเป็นหลักในการทำงานว่าเราควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษ   เรื่องอะไรก่อนหลัง  และเป้าหมายที่แท้จริงของเราคืออะไร  


สำหรับผมแล้ว  ผมมี Motto อยู่ว่า  
"Target first, student main, paper top"


แปลได้ว่า   อันดับแรกถ้าผู้บริหารระดับสูงสั่งอะไรมาให้ทำก็ทำเรื่องนั้นให้เสร็จก่อนและให้เสร็จเป็นเรื่อง ๆ ไป    โดยยึดมั่นว่านักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  ทุกสิ่งทุกอย่างต้องตกเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา  และท้ายที่สุดให้พยายามฝ่าฝันอุปสรรคทุกอย่างเพื่อเขียนบทความวิชาการไปลงวารสารวิชาการนานาชาติหรือเขียนตำราออกมาให้ได้


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักศึกษามากถึง 2,000 คน  ทำให้งานที่ผู้บริหารระดับสูงมอบหมายมานั้นมีเข้ามาเรื่อย ๆ และแต่ละงานก็เป็นงานที่ท้าทายและน่าจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการพอสมควร  ในบางครั้งงานเข้ามาพร้อม ๆ กันหลายด้าน  และเล็งผลเลิศทุกด้าน  ทำให้ผมซึ่งอยู่ตรงกลางต้องพยายามประสานบุคลากรทุกฝ่ายให้ทำงานไปพร้อม ๆ กันและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  หากเปรียบเป็นฟุตบอลก็คงเป็นกองกลางที่คอยจ่ายบอล  คุมจังหวะเกมส์  และในบางครั้งก็ต้องพาบอลเข้าไปทำประตูเองด้วย  ภายใต้ความกดดันซึ่งผู้บริหารทีมหวังไว้ที่ตำแหน่งแชมป์เท่านั้นในส่วนของนักศึกษา  ผมเชื่อว่าอาจารย์เป็นดิน  และเป็นดินที่จำเป็นต้องดีด้วย  ไม่ว่านักศึกษาซึ่งเปรียบเป็นเมล็ดพันธุ์จะเป็นเมล็ดพันธุ์ดีหรือไม่ค่อยดีอย่างไรเมื่อตกลงมาสู่ดินนี้แล้วจะต้องงอกงามได้ทั้งหมด   แต่จะเติบโตสูงใหญ่มากน้อยก็แล้วแต่พื้นฐานของเมล็ดพันธุ์  สำคัญที่ว่าต้องงอกได้ทั้งหมด    ความคิดนี้ผมได้มาจากลุงชอบ  (คุณชอบ ช่วงชิด) เกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิดจากจังหวัดสุโขทัยที่ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่งจนทำให้คณะเศรษฐศาสตร์มีความชื่นชมอย่างที่สุดและได้มอบปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2554   ผมฟังมาจากลุงชอบในงานดินเนอร์ทอล์คที่คณะเศรษฐศาสตร์จัดขึ้นก่อนพิธีรับปริญญาว่า   ถ้าจะปลูกอะไรให้ดีนั้นดินต้องดีก่อน  เราต้องบำรุงดินก่อน  ผมจึงว่าใช่แล้ว มหาวิทยาลัยจะดี  อาจารย์ต้องดีก่อน  อาจารย์ต้องบำรุงดินด้วยการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เข้ามาอยู่เสมอ  ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ  เพื่อที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและความรู้ใหม่ ๆ  และจะได้สนับสนุนนักศึกษาของตนให้มีความรู้และก้าวหน้าต่อไปได้สุดท้ายคือเรื่องการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการนานาชาติรวมทั้งตำราเรียน  ผมเชื่อว่าความรู้ที่เรามีควรได้รับการถ่ายทอด  และควรได้รับการตรวจสอบจากวงการวิชาการทั้งของไทยและนานาชาติ    การตีพิมพ์สิ่งเหล่านี้จึงทำให้เรากลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในสองเรื่อง  คือ  การสร้างสรรค์  และ การเคารพนอบน้อมต่อธรรมชาติ


การเขียนบทความหรือตำราจำเป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์  ไม่ว่าจะเป็นการคิดในสิ่งใหม่ (Innovation)  หรือการดัดแปลงสิ่งที่พบเห็นมาเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และน่าสนใจ  (Mix and match)  ความคิดสร้างสรรค์เติมเต็มความเป็นมนุษย์  เพราะมนุษย์เกิดมาเพื่อสร้างสิ่งบางอย่างไว้คู่กับโลก  บางคนสร้างตึกสูง  บางคนสร้างสังคมที่ดี  บางคนกลายเป็นวีรชน  บางคนช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอในหน้าที่การงานของเขา   การเขียนบทความหรือตำราก็เป็นการสร้างองค์ความรู้ไว้ให้แก่โลก  เป็นการถ่ายทอดความรู้  เป็นการย่อโลกและย่นเวลาในการศึกษาค้นคว้าให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังต่อไป


การส่งบทความไปตีพิมพ์หรือเขียนตำราออกสู่สายตาสาธารณชนเป็นการน้อมตัวเองสู่ธรรมชาติ   เพราะว่าเป็นการยอมให้สังคมภายนอก  วงการวิชาการ  ประชาคมวิจัย  พิจารณา  วิจารณ์  ชื่นชมหรือตำหนิได้   เรื่องเหล่านี้ย่อมไม่น่าพิศมัยเท่ากับการเก็บความรู้ไว้เพียงลำพังและมีความสุขอยู่กับความภูมิใจในตัวเองนั้น   เพราะแน่นอนว่าคำวิจารณ์ย่อมกระทบความเป็นตัวตน (Ego) ของเรา  เมื่อ Ego ถูกกระทบ  คนก็มักจะโกรธเป็นธรรมดา  แต่กระนั้นสิ่งเหล่านี้ต่างก็เป็นวิถีแห่งความสมบูรณ์ของชีวิต   การเผยแพร่  และการน้อมรับสิ่งที่ธรรมชาติมอบกลับมา   ทั้งนี้เพราะวิชาความรู้ต่าง ๆ ต่างก็เป็นวิทยาศาสตร์  และในเมื่อเป็นวิทยาศาสตร์ก็ย่อมต้องตรวจสอบได้  และในความเป็นวิทยาศาสตร์ก็ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ   และเมื่อเป็นธรรมชาติก็ย่อมเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะแสดงความเคารพและถอด Ego ของตนเองแล้วน้อมลงสู่ธรรมชาตินั้น


เมื่อมั่นคงในจุดยืนของตนเองแล้ว  ต่อไปจะดูในรายละเอียดว่างานทั้งหลายจะต้อง "แกะไปทีละเปลาะ" อย่างไร 


ผมจะบันทึกไว้ที่บทความนี้ว่า  ในแต่ละภาคเรียนผมจะต้องทำอะไรบ้าง  ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเป็นบันทึกช่วยจำของตัวเองว่าจะต้องทำอะไรให้เสร็จ  และอีกส่วนหนึ่งจะได้ให้สังคมได้ตรวจสอบว่าผมทำงานคุ้มกับภาษีของประชาชนหรือไม่   ลองดูกันตามนี้นะครับภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 (เมษายน - พฤษภาคม 2555)


1.  ทำหน้าที่ Guest editor ของ International Journal of Intelligent Technology and Applied Statistics (IJITAS)  ฉบับ Special issue ซึ่งมีกำหนดส่งบทความทั้งหมดให้ Editor-in-chief ที่ไต้หวัน ในวันที่ 10 เมษายน 2555  และกำหนดตีพิมพ์ในเดือนมิถุนายน 2555


2.  ให้คำปรึกษาเพื่อการสอบวิทยานิพนธ์ (Thesis) 
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร Bilingual จำนวน 3 คน 
นักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ  จำนวน 1 คน   
และการค้นคว้าแบบอิสระ (IS)  ของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรหนึ่งปี จำนวน 1 คน
รวมทั้งสิ้น  5 คน


3. ให้คำปรึกษาเพื่อการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Thesis proposal)
นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 1 คน  
ปริญญาโทหลักสูตร Bilingual จำนวน 2  คน  
ปริญญาโทภาคปกติ จำนวน 1 คน 
และโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ (IS Proposal)  ปริญญาโทหลักสูตร Bilingual จำนวน 1 คน
รวมทั้งสิ้น  5 คน


4.  ทำหน้าที่ Chair of administrative committee แล้วทำการ Call for paper งานประชุมวิชาการนานาชาติ  The Sixth International Conference of the Thailand Econometric Society (TES2013)  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2556 ณ คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5.  Call for paper งานประชุมวิชาการนานาชาติ  The First International Conference of Asian Economic Development  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


6. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจสอบบัญชีของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย (The Thailand Econometric Society) 


7.  ส่งบทความวิชาการไปลงวารสารวิชาการนานาชาติ
บทความที่เขียนร่วมกับอาจารย์ชาวต่างชาติ จำนวน 1 บทความ
บทความที่เขียนร่วมกับนักศึกษาปริญญาเอก จำนวน  3 บทความ
บทความที่เขียนร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท  จำนวน  4 บทความ
รวม  8 บทความ


8.  ร่วมทำวิจัยในโครงการผลกระทบของการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย  (หัวหน้าโครงการคือ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม)   ในประเด็นดังนี้

การใช้ประโยชน์ ICT
การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยเกี่ยวกับ ICT
ความต้องการของประเทศไทยในด้านการใช้ประโยชน์ ICT
การทำแบบจำลองผลกระทบของนโยบาย ICT ที่มีต่อเศรษฐกิจไทย
โดยมีกำหนดการนำเสนอครั้งแรกในวันที่ 26 เมษายน 2555


9. ร่วมทำวิจัยในโครงการผลกระทบของนโยบายเพิ่มรายได้ที่มีต่อการจ้างงาน ราคาอาหาร และความยากจน (หัวหน้าโครงการคือ อาจารย์ ดร. อนัสปรีย์ ไชยวรรณ)  ในส่วนของ

การ Balance ตาราง SAM ของประเทศไทยปี 2009
การนำข้อมูลจากตาราง SAM ที่สมดุลย์แล้วเข้าสู่แบบจำลอง CGE
การวิเคราะห์ผลด้วยแบบจำลอง CGE


10.  ร่วมทำวิจัยในโครงการด้านเศรษฐศาสตร์การทดลอง  (Experimental economics) เพื่อหาแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุ่นไทย  (หัวหน้าโครงการคือ อาจารย์สุพรรณิกา ลือชารัศมี)  ในส่วนของ

การออกแบบการทดลอง
การดำเนินการทดลอง
การวิเคราะห์ผลจากการทดลอง


11.  แก้ไขตำราต่อไปนี้

แบบจำลองโลจิต: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์,  พิมพ์ครั้งที่ 2 (2555)

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1,  พิมพ์ครั้งที่ 2 (2555)


12.  ริเริ่มตำราต่อไปนี้ 

นิวรอลเน็ตเวิร์คส์สำหรับการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  (เขียนร่วมกับ รศ.ดร.ไกรศร จิตธรธรรม)

เศรษฐศาสตร์การจัดการ: สะพานเชื่อมทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

การทดลองโดยใช้ทฤษฎีเกมส์

เศรษฐมิติประยุกต์

แบบจำลองดุลยภาพครอบคลุมสำหรับการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (มิถุนายน - ตุลาคม 2555)

1. สอน 3 วิชา
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2  (Microeconomic Theory II)
เศรษฐศาสตร์การจัดการ (Managerial Economics)
เศรษฐมิติประยุกต์ (Applied Econometrics)

2. งานอื่น ๆ โปรดติดตามตอนต่อไป  
                                                                                                        


 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ