Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home Tourism Logistics Cities in research หัดปักผ้า ที่หมู่บ้านแม่ตาด
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaหัดปักผ้า ที่หมู่บ้านแม่ตาด Print E-mail
Wednesday, 17 November 2010 15:49


ภาพทั้งหมดจากโครงการวิจัย เรื่อง ศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา


หัดปักผ้าที่บ้านแม่ตาด

หัดปักผ้าที่บ้านแม่ตาด

หัดปักผ้าที่บ้านแม่ตาด

หัดปักผ้าที่บ้านแม่ตาด

หัดปักผ้าที่บ้านแม่ตาด

หัดปักผ้าที่บ้านแม่ตาด

หัดปักผ้าที่บ้านแม่ตาด

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ