Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home Tourism Logistics Cities in research หัดทำกระดาษสา ที่หมู่บ้านต้นเปา
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaหัดทำกระดาษสา ที่หมู่บ้านต้นเปา Print E-mail
Wednesday, 17 November 2010 15:42


ภาพทั้งหมดจากโครงการวิจัย เรื่อง ศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา


หัดทำกระดาษสาที่ต้นเปา

หัดทำกระดาษสาที่ต้นเปา

หัดทำกระดาษสาที่ต้นเปา

หัดทำกระดาษสาที่ต้นเปา

หัดทำกระดาษสาที่ต้นเปา

หัดทำกระดาษสาที่ต้นเปา

หัดทำกระดาษสาที่ต้นเปา

หัดทำกระดาษสาที่ต้นเปา

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ