Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เพลิน เย็นกายสบายใจ สรุปผลงานคมสันในการไปเยอรมนีครั้งนี้
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaสรุปผลงานคมสันในการไปเยอรมนีครั้งนี้ Print E-mail

คมสัน  สุริยะ
20 กันยายน 2553


สรุปผลงานของผมระหว่างเดือนพฤษภาคม 2552 - กันยายน 2553 
รวมเวลา 1 ปี 5 เดือน (17 เดือน)


รายงาน:  3  เล่ม

นำเสนอผลงานวิจัย:  13  ครั้ง

การตอบรับจากการประชุมวิชาการนานาชาติ:  4  แห่ง

ลงเรียนวิชา:  5  วิชา

เมืองที่เดินทางไปเยือน:  15  เมือง

ประเทศที่เดินทางไปเยือน:  3  ประเทศ

เขียนตำราเรียน:  2  เล่ม

ทำเว็ปไซต์: 1 เว็ป

บทความลงเว็ปไซต์:  515  บทความ

ที่ปรึกษางานวิจัยทางไกล:  5  คน
ผมจะไม่ได้ออนไลน์ตั้งแต่เช้าวันพุธที่ 22 กันยายน จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2553 
เนื่องจากอยู่ระหว่างการย้ายกลับประเทศไทย

ระหว่างนี้  ตูนซิมวิจัยจะมีกำหนดออนไลน์โดยอัตโนมัติในวันที่ 22 กันยายน ครับ
ขอให้ทุกท่านมีความสุขโดยทั่วกัน  สวัสดีครับ

กลับสู่สารบัญ

"Ich habe meine Sache hier getan".

I have done my things here.

- Last words of Albert Einstein-


 

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ