Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า Zentenzer เพราะพวกเราคือสถาบันการศึกษา
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเพราะพวกเราคือสถาบันการศึกษา Print E-mail
คมสัน สุริยะ
19 กันยายน 2553
 
 
เมื่อก่อนผมเคยคิดว่าอาชีพการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็เป็นเพียงอาชีพหนึ่งที่ทำงานตั้งแต่แปดโมงเช้าแล้วเลิกห้าโมง จากนั้นชีวิตก็เป็นอิสระเหมือนคนอื่นทั่วไป   มาถึงตอนนี้ผมคิดว่าความคิดเช่นนั้นไม่ถูกต้องเสียทีเดียว
 
พวกเราที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือที่กำลังจะเป็น แท้จริงแล้วแบกความหวังเรื่องการศึกษาของชาติเอาไว้
 
เพราะพวกเราคือสถาบันการศึกษา
 
การศึกษาไทยจะดีจะร้าย จะพัฒนาหรือจะทรุดลง ในอีกสามสิบปีข้างหน้า ขึ้นอยู่กับพวกเราทั้งสิ้น
 
อย่าได้โทษนโยบาย อย่าได้โทษเจ้านาย อย่าได้โทษอาคารสถานที่   แต่จงพิจารณาการกระทำของตัวเองว่าได้ทำดีพอแล้วหรือยัง สมกับที่ใคร ๆ ฝากความหวังไว้หรือไม่
 
ผมรับรู้ได้จากเพื่อน พี่ น้อง บรรดาลูกศิษย์ ถึงความต้องการให้มหาวิทยาลัยทำอะไรบางอย่างให้พวกเขา แสวงหาองค์ความรู้บางอย่างให้พวกเขา   วิจัยอะไรบางอย่างให้พวกเขา   และบอกอะไรที่จะเป็นประโยชน์ให้พวกเขา   สิ่งเหล่านี้เป็นความหวังที่กำหนดภารกิจของคนที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
 
ผมเกิดและเติบโตมากับเพื่อน พี่ น้อง เหล่านี้ มาถึงวันนี้ผมเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่คนที่กลายมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย   ผมรู้สึกได้ว่าเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ถามว่า สั้น  น้องสั้น  พี่สั้น  จะให้อะไรเขาได้บ้าง  และมหาวิทยาลัยจะให้อะไรเขาได้บ้าง  
 
มหาวิทยาลัยเป็นใคร   ใครจะเป็นคนให้   ตึกหรือ กระดานหรือ ต้นไม้หรือ ลานจอดรถหรือ หรือว่าคนที่มีลมหายใจและทำงานในมหาวิทยาลัยทั้งหลาย  
 
แล้วผมจะหนีความรับผิดชอบต่อความหวังของคนเหล่านี้ได้อย่างไร  
 
ผมละอายที่ในเวลาที่ผ่านมา   ไม่สามารถทำอะไรเพื่อพวกเขาได้มากมายนัก   แต่นับจากนี้ ผมจะพยายามทำให้มากขึ้นและดีขึ้น   เพื่อให้ประโยชน์ตกกับคนทั้งหลายทั้งปวงจริง ๆ 
 
วิจัยในสิ่งที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ   ช่วยให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ และประชาชนคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้จริง    แสวงหาองค์ความรู้มาเพื่อบอกกล่าวให้ทุกคนได้ประโยชน์ทั่วกัน   และอบรมสั่งสอนกุลบุตร กุลธิดา ของพวกเขาให้เป็นเยาวชนที่ดีและมีความรู้สามารถเอาตัวรอดและเลี้ยงชีพได้
 
พวกเราเหล่าอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเพียงคน ๆ หนึ่ง   ไม่ใช่เพียงคนที่ทำงานเพื่อเงินเดือน
แต่พวกเราคือสถาบันการศึกษา
 
ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยจะดีหรือไม่ดี   จะล้าหลังหรือก้าวหน้า แท้จริงแล้วขึ้นอยู่กับพวกเรา
 
ใครจะเปรียบครูเป็นเรือจ้างก็เปรียบไป   จะเป็นเรือหรือไม่เป็นเรือ   จะจ้างหรือไม่จ้างก็ไม่รู้ได้   ถ้าจะเป็นเรือ  ก็รู้แต่ว่าการศึกษาของชาติกำลังอยู่ในเรือลำนี้  

วันนี้ผมจึงใคร่ขออวยพรให้เพื่อนร่วมอาชีพ  และผู้ที่กำลังจะเข้ามาร่วมอาชีพ   เป็นเรือที่ไม่จม   ไม่ท้อ   ไม่บุบสลาย  และมีแรงมีพลังในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและทรงอานุภาพ   ดุจกองเรือยุทธการแห่งราชนาวี

ผมขอขอบพระคุณท่านผู้ที่เคยรับใช้ประเทศชาติในอาชีพนี้   ตลอดจนผู้ที่เคยอยู่ในแวดวงการศึกษาทุกท่าน  ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติมาอย่างมหาศาลอันประมาณค่ามิได้   อีกทั้งได้สร้างพวกผม   และรอคอยอย่างอดทนมาจวบจนถึงกาลเวลาที่สามารถส่งไม้ต่อให้รุ่นผมในวันนี้


ดังนั้นในวันดีวันนี้  ก่อนที่จะกลับไปทำหน้าที่เป็นครูของคนอื่นต่อไปอย่างเต็มตัวอีกครั้ง   ผมขอนอบน้อมคารวะคุณครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนผมมาแต่เยาว์วัย และบิดามารดาผู้ถือเป็นครูคนแรกของลูก   ด้วยบทไหว้ครูนี้
 
ปาเจรา จริยาโหนติ   คุณุตรา นุสาสกา
(ครูอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่ง  เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา)
 
ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์ ผู้ก่อเกิดประโยชน์ศึกษา
ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา แก่ข้าในกาลปัจจุบัน
ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชา
ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา   ปัญญาให้เกิดแตกฉาน
ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน อยู่ในศีลธรรมอันดี
ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี   แก่ข้าและประเทศไทยเทอญ
 
ปัญญาวุฒิ กเรเตเต ทินโนวาเท   นมามิหัง
(ข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านเหล่านั้น  ผู้ให้โอวาท  ผู้ทำให้ปัญญาเจริญ
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ครูอาจารย์เหล่านั้นด้วยความเคารพ)
 
 
 
 

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ