Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaอิสรภาพ Print E-mail
คมสัน สุริยะ
8 กันยายน 2553
 
 
ถ้าโลกนี้ดีไปหมดทุกอย่างก็คงจะเป็นสวรรค์ไปแล้ว
แต่ถึงมันจะไม่ดีได้ทุกอย่าง มนุษย์เราก็สามารถทำให้มันใกล้เคียงกับสวรรค์ได้
สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตในโลกนี้ใกล้เคียงกับการอยู่บนสวรรค์คือ อิสรภาพ
 

อิสรภาพจำแนกได้หลายประเภท ดังนี้
 
1. อิสรภาพเหนือดินแดน
 
ความมีเอกราชของชาติ ไม่อยู่ใต้การปกครองของชาติอื่น ประชาชนมีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐที่ตราขึ้นโดยความยินยอมของประชาชนในดินแดนนั้น   ไม่ต้องส่งส่วยให้รัฐอื่น ไม่ถูกคุกคามทางการทหารจากรัฐอื่น ไม่เป็นทาสของรัฐอื่น

 
2. อิสรภาพเหนือพื้นที่
 
ความมีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล มีความเป็นส่วนตัว ไม่ถูกจับตามองจากกล้องวงจรปิดหรือเครื่องมือจารกรรม  ไม่ถูกบังคับให้ทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวในเคหะสถาน   เมื่ออยู่ในเคหะสถานไม่ถูกรบกวนหรือคุกคามจากบุคคลภายนอกหรือมลภาวะต่าง ๆ จากภายนอก ไม่ถูกไล่ที่

 
3. อิสรภาพทางร่างกาย
 
ความเป็นไทแก่ตัว ไม่ถูกทำร้ายทุบตี ไม่ถูกล่าม ไม่ถูกขัง ไม่ถูกจองจำ   สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระ ไม่ถูกตามล่า  ไม่เป็นหุ่นเชิด  ไม่ถูกบังคับให้ต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ 

 
4. อิสรภาพทางการเงิน
 
ความรู้สึกปลอดภัยในเรื่องการเงิน  ความสามารถในการใช้จ่าย  ความมั่นคงทางการเงิน  ความรู้สึกว่าจ่ายได้   ความรู้สึกว่าเงินงอกเพิ่มขึ้นมาได้เรื่อย ๆ   ความรู้สึกว่าเงินไม่หมด   ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีมากเกินไป แต่ในจำนวนที่ทำให้รู้สึกว่าปลอดภัย

 
5. อิสรภาพทางความรัก
 
ความรักที่บริสุทธิ์   ความรักโดยไม่หวังผลตอบแทน ความรักที่มุ่งจะมอบให้อย่างจริงใจ   ความรักที่หวังดีกับอีกฝ่ายอย่างถึงที่สุด

 
6. อิสรภาพทางจิตใจ
 
ความไม่เป็นหนี้   ความไม่ถูกตามทวงหนี้    การได้กระทำตอบแทนบุญคุณ   ความไม่รู้สึกว่าเป็นคนทรยศหรือเนรคุณ   ความมั่นคงทางจิตใจ   ความเป็นผู้ใหญ่   ความอดทนอดกลั้น   ความไม่ถูกชักจูงไปในทางที่ตนเองไม่ได้ปรารถนา   ความชัดเจนในอนาคต   ความเข้าใจในความไม่แน่นอนของอนาคต    ความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

 
7. อิสรภาพทางวิชาการ
 
ความเชื่อที่เกิดจากการพิสูจน์ประจักษ์แก่ตน   ความมีสิทธิ์ที่จะพูด เขียน หรือแสดงออกซึ่งความเชื่อของตน   ความใจกว้างยอมรับฟังความเชื่ออื่น   ความอุดมสมบูรณ์ของความรู้ที่จะวิเคราะห์กลั่นกรองความเชื่อต่าง ๆ ที่เข้ามาสู่ตน   ความมีอิสระที่จะแสวงหาความรู้


 
 
อิสรภาพทั้งเจ็ดประการจะทำให้มนุษย์มีความสุข และใช้ชีวิตเข้าใกล้การอยู่บนสวรรค์ 
มนุษย์ไม่ได้ต่อสู้เพื่ออะไร หากแต่เพื่ออิสรภาพเท่านั้น
 

 
  

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ