Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า Zentenzer สถาบันฝึกการใช้อาวุธทางเศรษฐศาสตร์
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaสถาบันฝึกการใช้อาวุธทางเศรษฐศาสตร์ Print E-mail
คมสัน สุริยะ
30 สิงหาคม 2553
 
 
ท็อปกัน มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Navy Fighter Weapon School
อาจจะแปลได้ว่า สถาบันฝึกการใช้อาวุธของนักบินขับไล่กองทัพเรือ
(เหตุที่เป็นกองทัพเรือเพราะว่านักบินเหล่านี้ประจำอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบิน)
เมืองที่ท็อปกันตั้งอยู่คือ มิราม่า (Miramar)  ซานดิเอโก้ แคลิฟอร์เนีย
ที่นี่มีชื่อเล่นเรียกว่า Fightertown
 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งวิสัยทัศน์ว่า
A Hub of Advanced Technology in Economics
ผมคิดว่าเรากำลังเดินทางไปบนเส้นทางเดียวกับ Top Gun
คือ สถาบันฝึกการใช้อาวุธทางเศรษฐศาสตร์
 

อาวุธทางเศรษฐศาสตร์ คือ เครื่องมือที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ยกตัวอย่างเช่น   แบบจำลอง CGE   เศรษฐมิติ    ซิมูเลชั่น   นิวรอลเน็ตเวิร์คส์    การทดลองด้วยทฤษฎีเกมส์
รวมทั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณรูปแบบต่าง ๆ อีกมากมาย
 

นักบินที่ว่าบินเก่งแล้ว เมื่อมาที่ท็อปกันจะบินเก่งยิ่งขึ้น เร็วขึ้นและอันตรายต่อศัตรูมากยิ่งขึ้น
เช่นกันกับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ที่เก่งแล้ว หากมาเรียนปริญญาโทหรือเอกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก็จะยิ่งใช้อาวุธทางเศรษฐศาสตร์ได้เก่งขึ้น   แน่นอนถูกต้องขึ้น และแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้น
 

ในส่วนของนักศึกษาปริญญาตรีของคณะฯ เองก็ย่อมเติบโตมาพร้อมกับการซึมซับเอาทักษะการใช้อาวุธเหล่านี้
อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้ว
 

การวางตำแหน่งของตัวเองให้เป็นท็อปกันจะทำให้คณะฯ มีความหลากหลายในการจัดการศึกษา 
ทั้งในส่วนที่เป็นโรงเรียนเสนาธิการ   ซึ่งเน้นหนักการเรียนในเรื่องทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
และในส่วนการฝึกภาคสนาม ซึ่งเน้นการใช้อาวุธทางเศรษฐศาสตร์
 

เมื่อรวมสองด้านเข้าด้วยกัน 
ก็จะเหมือนการฝึกนักบินขับไล่ชั้นเลิศที่มีทั้งทักษะการบินขั้นสูงและวางแผนการรบได้ดั่งเสนาธิการ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็จะเป็นสุดยอดคณะเศรษฐศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ
 


 
 
  
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ