Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย Simulations and SEM เล่นกับความคิด
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเล่นกับความคิด Print E-mail
คมสัน สุริยะ
27 สิงหาคม 2553
 
 
ซิมูเลชั่น (Simulation) คือ การเล่นกับความคิด
 
 
ทำไมเด็ก ๆ ถึงติดเกมส์
 
เพราะว่าเกมส์เป็น ซิมูเลชั่น ให้เขาได้เล่นกับความคิดของตัวเอง
 
ได้ทดลองสร้างโน่นสร้างนี่   ปรับเปลี่ยนสิ่งโน้นสิ่งนี้    แล้วดูผลที่เกิดขึ้น   ซึ่งก็รวดเร็วทันใจ
 
 
 
ซิมูเลชั่นที่เป็นการเป็นงานก็มี
 
อย่างเกมส์จำลองการรบด้วยอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอดีตสหภาพโซเวียต
 
ที่พบว่าถ้าเกิดขึ้นจริง   ทั้งสองประเทศจะพินาศยับเยินทั้งคู่
 
แล้วนำไปสู่การสร้างสันติภาพ รวมทั้งการร่วมกันลดปริมาณอาวุธนิวเคลียร์
 
 
 
ในทางเศรษฐศาสตร์   ซิมูเลชั่น เช่น แบบจำลอง CGE และแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค
 
นักเศรษฐศาสตร์สามารถบอกได้ว่า   ถ้าตัวแปรทางเศรษฐกิจที่หนึ่งเปลี่ยนไป
เช่น สหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย
 
จะเกิดผลกระทบไปยังภาคเศรษฐกิจใดบ้าง
 
และประเทศใดจะได้รับผลกระทบบ้าง
 
ทิศทางของตลาดหุ้นจะไปทางไหน   เป็นต้น
 
 
 
การเล่นกับความคิด จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้ทำงาน
 
และในอนาคตจะมีงานวิจัยที่ใช้วิธีการศึกษาด้วยวิธีซิมูเลชั่นมากขึ้นเรื่อย ๆ
 
ยิ่งที่ใดมีเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้ว ที่นั่นจะได้เปรียบมากในการวิจัยด้วยเครื่องมือนี้
 
 
 
 
 
 


 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ