Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaสืบสาวหาต้นตอ Print E-mail
คมสัน สุริยะ
25 สิงหาคม 2553
 
 
การวิจัย  คือ  การสืบสาวหาต้นตอของเรื่องบางอย่าง
 
ทำไมต้องสืบ ก็เพราะว่าเมื่อเรารู้ต้นตอของเรื่องนั้นแล้วเราจะได้เข้าไปแก้ไขได้ถูก
 
ถ้ารู้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไร ถ้าเราไม่อยากให้เกิด เราก็ไปจัดการที่ต้นตอของมัน
 
เรื่องที่เราคิดว่ารู้อยู่แล้ว บางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้    แต่เราอาจจะคิดไปเองเหมือนตาบอดคลำช้าง
 
หรือเมื่อเวลาผ่านไป สาเหตุของเรื่องต่าง ๆ ก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วย
 
การวิจัยจึงต้องทำอย่างต่อเนื่อง   เพื่อให้เราเชื่อว่าอะไรคือต้นตอของเรื่องนั้นจริง ๆ
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ