Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน เศรษฐมิติ ตำราแนะนำการใช้โปรแกรม Stata
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaตำราแนะนำการใช้โปรแกรม Stata Print E-mail

ปิยะลักษณ์  พุทธวงศ์
19  สิงหาคม  2553


นักศึกษาที่สนใจใช้โปรแกรม  Stata  แต่อาจจะยังไม่มีทักษะพื้นฐาน  สามารถศึกษาได้จากคู่มือที่จัดทำขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยพริ้นสตัน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยดาวน์โหลดได้จากลิ๊งค์ต่อไปนี้ดาวน์โหลด  (PDF 2.2 MB)  
ที่มา:  ผู้เขียน  Oscar Torres-Reyna   ตำแหน่ง  Data Consultant 
         แผนก  Data and statistical  service   มหาวิทยาลัยพริ้นสตัน

กลับสู่สารบัญ

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ