Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า อาชีพนักวิจัย สิ่งที่ต้องการที่สุดคือเมจิก
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaสิ่งที่ต้องการที่สุดคือเมจิก Print E-mail
คมสัน สุริยะ
20 สิงหาคม 2553
 
 
คนที่ต้องการปิดโครงการวิจัยให้ได้ทันเวลา   มีสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือ   เมจิก
 
เมจิก คือ มนต์วิเศษ ที่จะเสกให้งานเสร็จและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 

เมจิก จะเอามาจากไหน
 
หนึ่ง     ทักษะการทำโปรแกรม Excel และ Word  ที่ยอดเยี่ยม

ลูกเล่นในสองโปรแกรมนี้มีมากมายที่จะช่วยทุ่นเวลาในการทำงาน   ใครทำยังไม่เป็นต้องไปฝึกเลย 
 
สอง     ทักษะการรันโมเดลที่ยอดเยี่ยม

เมื่อมีคำถามผุดขึ้นกลางงาน   การรันโมเดลใหม่ ๆ อาจจะช่วยให้คำตอบได้  แต่ที่สำคัญต้องเป็นระเบียบ เร็วและแม่นยำ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการฐานข้อมูลสำหรับการใช้รันโมเดลนั้น    ถ้ามัวแต่เงอะ ๆ งะ ๆ หรือหาข้อมูลไม่เจอ   หรือไม่รู้ว่าจะจัดข้อมูลกี่แถว   ก็อาจจะเสร็จไม่ทัน 
 
สาม     การวางโครงเรื่องที่ยอดเยี่ยม

ต้องรู้เป้าหมายของการตอบคำถาม    รู้ว่าจะให้ข้อมูลอะไรแก่ผู้อ่านเพื่อนำไปสู่การตอบคำถาม และรู้จักข้อมูลที่มีเป็นอย่างดีเพื่อที่จะดึงมาใช้ในการเดินเรื่อง
 
สี่      ประสบการณ์ในการเสกมนต์วิเศษในอดีต

ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เสกติด ๆ ดับ ๆ หรือเสกแล้วได้ผลดีเลยก็ตาม ก็ดีกว่าไม่เคยมีประสบการณ์
 
ห้า    สมาธิ   และการตัดขาดจากโลกภายนอกชั่วคราว

ก็เห็นเวลาใครจะเสกมนต์วิเศษก็ต้องตั้งสมาธิกันทุกคน
 
 
จริง ๆ เลยนะครับ การปิดเล่มโครงการวิจัยใหญ่ ๆ ให้ทันเวลา แล้วก็ยังต้องให้ดีด้วยนี่  ถ้าไม่เรียกว่าเสก ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้ว
 
 
 


 
 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ