Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ เวลาบอกคนอื่นว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเวลาบอกคนอื่นว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ Print E-mail

คมสัน  สุริยะ
10 สิงหาคม 2553ในสังคมวิชาการนานาชาติ   หลายครั้งที่เราต้องไปพบปะกับผู้คนจากหลายหลากสาขาอาชีพ  แล้วเมื่อเขาถามว่า  คุณทำงานอะไร   ถ้าเราตอบว่า  ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ (Economist) จะผิดไหม   และเขาจะคาดหวังอะไรจากความเป็นนักเศรษฐศาสตร์บ้าง

อย่างแรกเลยการตอบว่าผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์คงจะไม่ผิด  เพราะว่าคนที่จบเศรษฐศาสตร์มาก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์   ถึงจะเขินที่จะพูดออกไปบ้าง  แต่ก็ตอบไปอย่างนั้นคนก็จะเข้าใจง่ายกว่าคำตอบว่า  ผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย   ซึ่งเขาก็ต้องถามกลับมาอยู่ดีว่า  คุณสอนอะไร  พอเราบอกว่าเศรษฐศาสตร์   เขาก็จะบอกว่า  อ๋อ  คุณคือนักเศรษฐศาสตร์


ทีนี้พอสวมบทเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้ว  สังคมรอบข้างคาดหวังว่าเราจะรู้เรื่องอะไรดีกว่าวิชาชีพอื่น   ผมลองคิดดูแล้ว  เห็นว่ามีหลายเรื่องดังต่อไปนี้


1.   จุดที่พอเหมาะพอดี  (Optimality)

นักเศรษฐศาสตร์ขึ้นชื่อเรื่องความพอดี  ไม่มากเกินไป  ไม่น้อยเกินไป  แต่การจะบอกว่าจุดไหนพอดีนั้นเป็นเรื่องที่ยากเอาการอยู่   เมื่อวิชาชีพอื่นหาจุดที่พอเหมาะพอดีไม่ได้  ก็มักโยนมาที่นักเศรษฐศาสตร์


2.   จุดลงเอยของเรื่อง  (Equilibrium)

เรื่องราวต่าง ๆ ดำเนินไปจวบจนลงท้ายเหมือนภาพยนตร์  นักเศรษฐศาสตร์มีหน้าที่ทำความเข้าใจเหตุผลของเรื่องราวนั้นตั้งแต่ต้นจนจบ  แล้วบอกให้ได้ว่าเรื่องจะจบลงอย่างไร  


3.  การแลกกันแบบได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง  (Trade-off)

เศรษฐศาสตร์ถือว่าทรัพยากรเป็นสิ่งที่มีจำกัด  ดังนั้นเราต้องเลือกที่จะใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด   แต่การเลือกใช้ทำอย่างหนึ่งก็ต้องไม่ได้ใช้ทำอีกอย่างหนึ่ง   นักเศรษฐศาสตร์จึงต้องตัดสินใจว่าจะเลือกอย่างไหนถึงจะดีกว่ากัน


4.  ผลกระทบต่อส่วนรวม  (Externalities)

เศรษฐศาสตร์แตกต่างจากบริหารธุรกิจตรงที่คำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวม  ทั้งเรื่องต้นทุนทางสังคม  และผลประโยชน์ทางสังคม   เรื่องบางเรื่องอาจจะกำไรต่อหน่วยธุรกิจแต่ทำให้สังคมเสียประโยชน์มหาศาล  เช่น  โรงงานที่ก่อมลภาวะ   เป็นต้น


5.  การแทรกแซงด้วยกลไกทางเศรษฐกิจ  (Economic intervention)

เมื่อคนถามว่าในเรื่องนี้นักเศรษฐศาสตร์คิดว่าต้องทำอย่างไร   คำถามจริง ๆ ก็คือ  เราควรเข้าไปแทรกแซงดีไหม  หรือควรปล่อยไว้เฉย ๆ    ถ้าแทรกแซงจะหาแรงจูงใจ (Incentives)   อะไรเป็นตัวล่อ       เพราะในทางเศรษฐศาสตร์เชื่อว่า     คนย่อมตอบสนองต่อแรงจูงใจ


 กลับสู่สารบัญ 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ