Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า Zentenzer กำหนดการ Staff seminar ศูนย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaกำหนดการ Staff seminar ศูนย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Print E-mail
คมสัน สุริยะ
4 สิงหาคม 2553
 
 
Staff seminar ของศูนย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและเอก) ที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการสู่คนที่เปรียบเสมือนพวกเดียวกัน   เพื่อรับฟังความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงงานวิจัยนั้น  
 
ผู้เข้าร่วมใน Staff seminar อาทิ   อาจารย์   นักวิจัย   ผู้ช่วยนักวิจัย   นักศึกษาทุกระดับชั้นปริญญา  และแขกรับเชิญจากภายนอก จำนวนที่รองรับได้ประมาณ 30 - 40 คน  ในการนี้ยินดีต้อนรับนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย   ไม่มีการสำรองที่นั่งล่วงหน้า   และไม่ต้องสมัครสมาชิก
 
ศูนย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณขอเชิญชวนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลการวิจัยใน Staff seminar เพื่อท่านจะได้ฝึกการนำเสนอ   รับฟังข้อคิดเห็น   คุ้นเคยกับคำถาม   ฝึกตอบข้อซักถาม   มีแนวทางในการปรับปรุงการวิจัย   และมีความรู้สึกว่าไม่ได้ทำวิจัยอยู่เพียงลำพัง
 
หัวข้อการนำเสนอผลการวิจัยเน้นที่การประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณในการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ รวมทั้งเน้นการใช้ประโยชน์การวิจัยในทางปฏิบัติ
 
ในการเริ่มต้นเป็นครั้งแรกนี้ อาจารย์คมสันจะเริ่มนำเสนอผลการวิจัยของตัวเองก่อน  และจะได้ชวนอาจารย์ท่านอื่นเข้าร่วมนำเสนอด้วย   เพื่อที่นักศึกษาจะได้เริ่มคุ้ยเคยกับวิธีการ  และกล้าที่จะเข้ามาร่วมมากขึ้นเรื่อย ๆ    จากนั้นนักศึกษาที่สนใจจะนำเสนอผลงานสามารถจองเวลาเข้ามาได้   
 
 
กำหนดการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553   (12  ครั้ง)
 
ทุกครั้งจัดขึ้นเวลา 14.00 – 15.00 น.   (เวลานำเสนอ  30 นาที  และเวลาตอบข้อซักถาม 30 นาที)
สถานที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง  
ภาษาที่ใช้สามารถเลือกว่าจะใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้  หากเป็นภาษาอังกฤษจะกำกับด้วยคำว่า English
บทความที่กำกับด้วยรหัส KS คือ Komsan Suriya

 
พุธที่   3   พฤศจิกายน 2553   
อุปสงค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง (KS)
เครื่องมือ: แบบจำลอง Logit  และแบบจำลอง Multinomial Logit
 

พุธที่   10   พฤศจิกายน 2553
เทคนิคการเลือกเฟ้นเรียนรู้สำหรับการจำแนกผู้โดยสารของสายการบิน ด้วยแบบจำลองนิวรอลเน็ตเวิร์คส์และโลจิต (KS)
เครื่องมือ: แบบจำลอง Logit  และแบบจำลอง Neural Networks
 
 
พุธที่   17   พฤศจิกายน 2553
การพยากรณ์ราคาน้ำมันดิบด้วยแบบจำลองนิวรอลเน็ตเวิร์คส์ (KS)
เครื่องมือ: แบบจำลอง Neural Networks
 

พุธที่   24   พฤศจิกายน 2553
การวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวของ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในล้านนา ปีที่ 1 (KS)
เครื่องมือ: แบบจำลอง Logit  
 

พุธที่   1   ธันวาคม 2553
Neural Networks for Classification of Souvenir Designs (KS)
เครื่องมือ: แบบจำลอง Neural Networks
 

พุธที่   8   ธันวาคม 2553
Effects of Community-based Tourism on Household Income and Poverty Reduction at the Village Level in Thailand  (KS)
เครื่องมือ: Regression with Instrumental Variables และ Seemingly Unrelated Regression
 

พุธที่   15   ธันวาคม 2553
Impact of Community-based Tourism in a Village Economy in Thailand: An Analysis with VCGE Model  (KS)
เครื่องมือ: Social Accounting Matrix และ Computable General Equilibrium
 
 
พุธที่   22   ธันวาคม 2553
Trust Game (KS)
เครื่องมือ: Experimental Economics
 

พุธที่   29   ธันวาคม 2553
-ยังว่าง-
 

พุธที่   12   มกราคม 2553
-ยังว่าง-
 

พุธที่   19   มกราคม 2553
-ยังว่าง-
 

พุธที่   26   มกราคม 2553
-ยังว่าง-
 
 
 
ผู้สนใจต้องการจองเวลาในการนำเสนอผลการวิจัยในวันที่ยังว่าง 
กรุณาส่งเมลมาได้ที่  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 


หากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นมีความประสงค์จะเดินทางมาฟังเป็นกลุ่มใหญ่
ขอความกรุณาแจ้งให้ผู้จัดทราบก่อน  เพื่อที่จะหาห้องที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับได้ตามความเหมาะสม
และหากต้องการจะมานำเสนอผลการวิจัยของตนเองก็ติดต่อเข้ามาได้   Staff seminar ของเราค่อนข้างเปิดกว้างในเรื่องนี้
 
 

 
 
 

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ