Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า Zentenzer เป้าหมายการวิจัยสำหรับ 80 ปีข้างหน้า
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเป้าหมายการวิจัยสำหรับ 80 ปีข้างหน้า Print E-mail
คมสัน สุริยะ
24 กรกฎาคม 2553
 
 
ผมคิดอยู่เสมอว่าผมทำวิจัยไปทำไม   ถ้าผมมีลูกศิษย์แล้วพวกเขาจะทำวิจัยไปทำไม   จากนั้นถ้าพวกลูกศิษย์มีลูกศิษย์  คนเหล่านั้นจะทำวิจัยไปทำไม
 
ผมมองว่าในอีก 80 ปีข้างหน้า เราจะเห็นอะไร ๆ ดีขึ้นจากการวิจัย ดังนี้
 
1. ความยากจนในประเทศไทยลดลง
 
2. รายได้ของคนไทยมากขึ้น เมื่อวัดด้วย Real per capita GDP (ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัว)
 
3. ต้นทุนการดำเนินการ(Transaction cost) ลดลง   การติดต่อราชการทำได้เร็วขึ้น
 
4. เวลาในการขนส่งเร็วขึ้น
 
5. คุณภาพแหล่งน้ำ  และสาธารณูปโภคเรื่องน้ำดีขึ้น
 
6. แหล่งพลังงานสะอาด
 
7. การคอร์รัปชั่นลดลง
 
8. การรักษาสันติภาพไว้ให้ได้นานที่สุด
 
9. การศึกษาฟรีสำหรับทุกคน
 
10. คนไทยเดินทางไปต่างประเทศไม่ต้องใช้วีซ่า
 
 
ถ้าทำได้อย่างนี้แล้วผมคิดว่าคนไทยจะมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลต่อไปนี้
 
1. ไม่มีความขัดแย้งระหว่างคนในสังคมเนื่องมาจากปัญหาความยากจน
 
2. โอกาสในการซื้อหาสิ่งของต่าง ๆ มีมากขึ้น รวมทั้งการศึกษาในต่างประเทศ และบริการสาธารณสุขที่ดี
 
3. มีเวลาในชีวิตมากขึ้น ความเครียดในการติดต่อราชการลดลง
 
4. ไปมาหาสู่กันง่ายขึ้น เร็วขึ้น
 
5. สุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีการต่อสู้แย่งชิงกันเรื่องน้ำ
 
6. โลกไร้มลภาวะ น่าอยู่ขึ้น
 
7. สาธารณูปโภคมีคุณภาพดี การใช้จ่ายงบประมาณทำได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
 
8. ไม่มีสงครามและความหายนะอย่างร้ายแรง
 
9. คนมีอิสรภาพที่จะศึกษาและค้นคว้าหาความรู้ตามใจปรารถนา
 
10. คนมีอิสรภาพในการเดินทาง และมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทย
 
 
การวิจัยเพื่อบรรลุเป้าหมายข้อ 1, 2, 3, 7, 8, 9 และ 10 เป็นงานของ  การวิจัยสังคม โดยตรง   เพราะเป็นปัญหาทางสังคม ซึ่งไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ    ส่วนเป้าหมายข้อ 4, 5 และ 6   เป็นงานที่การวิจัยสังคมเข้าไปช่วยได้ในเรื่อง การใช้กลไกทางการตลาดเพื่อจูงใจให้คนหันมาใช้สิ่งเหล่านี้
 

งานวิจัยที่จะทำขึ้นมาเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบทั้งสิบด้านนี้แน่นอนว่าต้องมีปริมาณมาก   ดังนั้นจึงต้องการนักวิจัยอีกจำนวนมากที่จะมาร่วมทำวิจัย   นั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไมผมถึงไม่เคยหวงวิชาวิจัย   เพราะผมรู้ดีว่าผมคนเดียวหรือกลุ่มวิจัยของผมกลุ่มเดียวไม่มีทางทำให้เรื่องเหล่านี้สำเร็จลงได้โดยลำพัง
 

เมื่อมองถึงอนาคตที่สดใสกว่าสำหรับประเทศไทยและคนไทยใน 80 ปีข้างหน้าอย่างนี้แล้ว ผมจึง ขอเชิญชวนเยาวชนคนเก่งทั้งหลาย ช่วยกันเรียนรู้เรื่องการวิจัย  และ ร่วมกันมาผนึกกำลังทำการวิจัย
 

ผมไม่รู้ว่าผมจะมีชีวิตได้อีกถึง 80 ปีที่จะทันได้เห็นความสำเร็จของการวิจัยเหล่านี้หรือไม่   แต่ผมเชื่อมั่นว่า  
หากมนุษย์มีความหวังและความรัก   สองอย่างนี้จะสามารถทำให้โลกนี้กลายเป็นสวรรค์ขึ้นมาได้
 

ผมค้นพบแล้วว่าการทำวิจัยอย่างเต็มที่จะทำให้คน ๆ หนึ่งไปได้ไกลที่สุดแค่ไหน  ศักยภาพอันมหาศาลของมนุษย์จะผลักดันให้มนุษย์ไปได้ไกลที่สุดแค่ไหน   ผมขอตอบว่า  การเป็นมนุษย์เดินดินแต่ได้อาศัยอยู่บนโลกที่เป็นดั่งสรวงสวรรค์ นั่นก็คงเป็นสิ่งที่ไกลที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะสามารถไปถึงได้ครับ
 
 
 
Link
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ