Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เพลิน เย็นกายสบายใจ เว็ปเราทำได้แล้ว แฟนรายการหนึ่งหมื่นคนต่อเดือน
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเว็ปเราทำได้แล้ว แฟนรายการหนึ่งหมื่นคนต่อเดือน Print E-mail

คมสัน  สุริยะ
21  กรกฎาคม  2553


เว็ปไซต์  www.tourismlogistics.com  มีความยินดีขอเรียนให้ท่านทราบว่า
ขณะนี้เรามีแฟนรายการที่เข้ามาชมเว็ปของเรา


10,021 คนต่อเดือน


(ที่มา www.google.com/analytics)สถิติคำค้นหาที่ใช้เวลาอ่านในเว็ปนานที่สุด  20  อันดับแรก

1.  Input Output CGE                                                 ใช้เวลาอ่าน  1  ชั่วโมง   58      นาที
2.  แบบจำลองคืออะไร                                                                     1  ชั่วโมง   49      นาที
3.  โลจิสติกส์การท่องเที่ยว                                                              1  ชั่วโมง   44      นาที
4.  วิจัย                                                                                          1  ชั่วโมง   38      นาที
5.  ทำวิจัยได้ด้วยตัวเอง                                                                   1  ชั่วโมง   22      นาที
6.  เรียนเศรษฐศาสตร์                                                                      1  ชั่วโมง  19      นาที
7.  งานวิจัยด้านการท่องเที่ยว                                                            1  ชั่วโมง  11      นาที
8.  เรียนเศรษฐศาสตร์  สาขาอะไรดี                                                   1  ชั่วโมง  10      นาที
9.  การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา                            1  ชั่วโมง    7      นาที
10.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์                                                      1  ชั่วโมง    3      นาที
11.  วัฒนธรรมเยอรมันไม่ควรทำ                                                        1  ชั่วโมง    1      นาที
12.  วิทยานิพนธ์เป็นของใคร                                                                      57  นาที
13.  ตีพิมพ์วารสารวิชาการ                                                                         56  นาที
14.  การยกเลิกการหักเครดิต skype                                                            55  นาที
15.  งานวิจัยเศรษฐศาสตร์                                                                         54  นาที
16.  ตำรารวบรวมแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์                                            50  นาที
17.  Review Literature หมายถึง                                                               49  นาที
18.  การวิจัยท่องเที่ยวชุมชน                                                                      48  นาที
19.  Review งานวิจัย                                                                                48  นาที
20.  ทฤษฎีการจัดการโลจิสติกส์                                                                 45  นาทีอันดับการสืบค้นคำสำคัญ (Keywords)
จาก www.google.co.th  ณ วันที่ 21 กรกฏาคม 2553  เวลา 08.30 น.


โลจิสติกส์ท่องเที่ยว                                 อันดับ   1   ของประเทศ
เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์                                       1
เกร็ดการทำวิจัย                                                   1
การทำ Literature review                                     1
หาทุนวิจัย                                                           2
แบบจำลอง CGE                                                 2
แบบจำลองโลจิต                                                 2
นิวรอลเน็ตเวิร์คส์                                                 2
การทำแบบสอบถาม                                             2
วิจัยเศรษฐศาสตร์                                                3
การเขียน Proposal                                             3
ห่วงโซ่อุปทานท่องเที่ยว                                       4
วิจัยโลจิสติกส์                                                     5
รถไฟเยอรมัน                                                       6
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา                                       6
ทฤษฎีเกมส์                                                         6
เศรษฐมิติ                                                            7
คนเยอรมัน                                                          8
อาชีพนักวิจัย                                                       9
แบบจำลองเศรษฐศาสตร์                                    11
การทำวิจัย                                                        13
การทำวิทยานิพนธ์                                             15
เรียนเศรษฐศาสตร์                                             17
ตีพิมพ์วารสาร                                                    34
วิจัยท่องเที่ยว                                                    82
วิจัย                                                                207 ในนามของผู้จัดการเว็ปไซต์  ผมขอขอบคุณทุกฟังก์ชั่นที่ได้ช่วยกันเสียสละเพื่อให้บรรลุความสำเร็จดังกล่าว  ดังนี้

ทีมงานนักเขียน และ VIP Guests ทุกท่าน
เว็ปมาสเตอร์ 
ทีมงานช่วยเหลือทางเทคนิคการทำเว็ปไซต์
ทีมงาน Search Engine Optimization (SEO)
ทีมงาน Mantana Studio  ผู้ผลิตตูนซิมวิจัย
ทีมงานกราฟฟิค
ทีมงานวิเคราะห์การตลาด
ทีมงานประชาสัมพันธ์
และทีมงานกฎหมายลิขสิทธิ์


หากขาดฟังก์ชั่นใดไป  เว็ปของเราก็คงไม่สามารถดำเนินมาได้จนถึงขั้นนี้   ผมขอขอบคุณมาก ๆ ครับ
หากผมได้กลับเมืองไทยแล้ว  จะขอเชิญทีมงานร่วมรับประทานอาหารที่คณะเศรษฐศาสตร์ มช นะครับ


นอกจากนั้นที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือกำลังใจจากทางบ้าน
หลาย ๆ ครั้ง  ที่ทีมงานประสบปัญหาและอุปสรรค  ทั้งทางเทคนิค  และเรื่องส่วนตัว 
แต่ก็ยังสามารถยืนหยัดฝ่าฟันไปได้  เพราะทางบ้านส่งกำลังใจมาไม่เคยขาด
ผมขอขอบพระคุณทุก ๆ กำลังใจจากทางบ้านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ


พวกเราได้ร่วมกันทำหน้าที่ของคนไทยแล้ว
ถึงจะทำได้บ้างไม่ได้บ้าง  ประโยชน์ก็ตกอยู่กับคนไทย
และไม่ว่าต้นไม้จะอยู่ที่ไหน  ขอให้ผลตกมาสู่คนไทย  ก็ถือว่าได้ทำคุณประโยชน์ให้กับเมืองไทยแล้ว
ขอบคุณทุกท่านจากใจจริง
กลับสู่สารบัญ

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ