Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaขงเบ้งทำวิจัยอะไร Print E-mail
คมสัน สุริยะ
24 กรกฎาคม 2553
 
 
ผมเคยเปรียบเทียบไว้ในบทความเรื่อง บุคลิกของนักเศรษฐศาสตร์ ว่านักเศรษฐศาสตร์เป็นเสนาธิการเหมือนขงเบ้ง  
 
วันนี้เราลองมาดูว่า   ขงเบ้งทำวิจัยอะไร   เผื่อว่าเราจะตอบได้ว่า นักเศรษฐศาสตร์ควรทำวิจัยอะไร
 

สิ่งที่ขงเบ้งทำวิจัย มีดังต่อไปนี้
 
1.   เรื่องของคน   
 
  • ขงเบ้งทำความเข้าใจลักษณะนิสัย พฤติกรรม และวิธีคิด ของแม่ทัพทั้งฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายเดียวกัน   เพื่อสร้างเงื่อนไขให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาติดกับดัก และเพื่อทำให้ฝ่ายเดียวกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
2.   เรื่องของดินฟ้าอากาศ
 
  • ขงเบ้งเข้าใจลมฟ้าอากาศ   การเคลื่อนที่ของลมและเมฆ   การปรากฎของหมอก อุณหภูมิ   สัตว์น้ำที่พบในบางช่วงจังหวะของปี   ทำให้สามารถคาดการณ์สภาวะอากาศที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าได้อย่างแม่นยำ
 
3.   เรื่องการเกษตร
 
  • ขงเบ้งทำการทดลองปลูกพืชชนิดต่าง ๆ และหาวิธีที่จะทำให้การเกษตรได้ผลดี   เพื่อใช้สำหรับเลี้ยงดูกองทัพ
 
4. เรื่องเครื่องมือกล
 
  • ขงเบ้งออกแบบวัวกล เป็นเครื่องมือขนส่งลำเลียงสิ่งของได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ความรู้เรื่องล้อและเพลา
 
5.   เรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์
 
  • ขงเบ้งออกแบบอาวุธ เป็นหน้าไม้ที่ยิงได้หลายลูกซ้อน ๆ กัน   ทำให้เกิดความได้เปรียบในการรบ
 
 

นักเศรษฐศาสตร์จะทำวิจัยตามแนวของขงเบ้งได้อย่างไรบ้าง
 
1.   เรื่องของคน    คือ การวิจัยโดยใช้ทฤษฎีเกมส์

2.   เรื่องดินฟ้าอากาศ   คือ การพยากรณ์เศรษฐกิจ

3.   เรื่องการเกษตร   คือ เศรษฐศาสตร์เกษตร

4.   เรื่องเครื่องมือกล   คือ การวิจัยสังคมให้เหมือนวิจัยเครื่องบิน (อ่านรายละเอียดที่นี่)

5.   เรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ คือ การหาวิธีการสร้างรายได้ใหม่ ๆ ให้กับผู้คน 
 
 
 


 
 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ