Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า Zentenzer วิจัยสังคมให้เหมือนวิจัยเครื่องบิน
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaวิจัยสังคมให้เหมือนวิจัยเครื่องบิน Print E-mail
คมสัน สุริยะ
20 กรกฎาคม 2553
 
 
การทำวิจัยสาขาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่อง เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ  ฯลฯ   มีความยากอยู่ในตัว เนื่องจากว่าผลการวิจัยบางครั้งจับต้องเป็นรูปธรรมไม่ได้เหมือนการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หรือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 


เราต้องเอาชนะความยากนั้น จึงจะทำให้การวิจัยสาขานี้เฟื่องฟูขึ้น
 

การจะเอาชนะได้นั้นเราต้องศึกษาว่าเราจะทำวิจัยสังคมให้เหมือนกับวิจัยเครื่องบินได้อย่างไร   
 

ประเทศจีนกำลังจะผลิตเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ที่เรียกว่า C-919 ขึ้นมาเพื่อแข่งขันกับเครื่องบินตระกูลโบอิ้งและแอร์บัส  
 

สิ่งที่เขาต้องวิจัยมีสามอย่าง คือ   วิทยาศาสตร์การบิน   อุปกรณ์การบิน และระบบบันทึกการบิน
 

วิทยาศาสตร์การบินก็คือ   ทำอย่างไรที่จะทำให้เครื่องบินบินได้   บังคับได้   ร่อนลงได้  และไม่ตกไม่ว่าจะเผชิญกับสภาวะอากาศที่เลวร้ายอย่างไร
 

อุปกรณ์การบินก็คือ เครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนนักบินให้ทำงานง่ายขึ้น และลดความผิดพลาดของมนุษย์
 

ระบบบันทึกการบินก็คือ   เครื่องมือที่จะบันทึกตั้งแต่เครื่องบินเริ่มเคลื่อนที่ออกจากสนามบินจนกระทั่งจอดที่อีกสนามบินหนึ่ง   โดยบันทึกมาตรวัดทุกอย่างของเครื่องยนต์และสภาวะอากาศภายนอกเครื่องบิน
 
 

แล้วการวิจัยสังคมจะวิจัยอะไรให้ได้เหมือนกับการวิจัยเครื่องบิน
 

หนึ่ง   วิทยาศาสตร์สังคม   ก็คือ   ความรู้เรื่องพฤติกรรมของมนุษย์   สาเหตุที่ทำให้มนุษย์ทำหรือไม่ทำบางอย่าง ผลกระทบจากการกระทำบางอย่างของมนุษย์ต่อบุคคลอื่นในสังคม  
 
 
สอง อุปกรณ์สังคม   ก็คือ   กลไกการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์   กลไกที่จะชักนำให้มนุษย์ก้าวไปในทางที่ดีที่เจริญ   กลไกที่จะทำให้มนุษย์ช่วยเหลือกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน   กลไกที่จะทำให้มนุษย์รักษาสันติภาพ   และกลไกที่จะทำให้มนุษย์ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 

 
และสาม ระบบบันทึกสังคม   ก็คือ สิ่งที่ใช้บันทึกผลอันเกิดจากการใช้อุปกรณ์ทางสังคม   เช่น   ระบบบัญชีรายได้ประชาชาติ ระบบบัญชีดุลการชำระเงิน ระบบบัญชีการไหลเวียนของเศรษฐกิจในสังคม    ตัวชี้วัดความสุขของคน   ตัวชี้วัดความกินดีอยู่ดี    ตัวชี้วัดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ  ตัวชี้วัดความยากจน  เป็นต้น
 


ตัวอย่าง
 
 
มหาวิทยาลัยเกิร์ทธิงเก้น ประเทศเยอรมนี   ทำวิจัยทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้แนวทางนี้   กล่าวคือ   ในเรื่องวิทยาศาสตร์ทางสังคมและอุปกรณ์ทางสังคม ใช้ห้องปฎิบัติการทฤษฎีเกมส์เป็นหัวหอก (Goettingen Laboratory of Behavioral Economics)    และในเรื่องระบบบันทึกสังคม ใช้กลุ่มการวิจัยเศรษฐศาสตร์การพัฒนา (Development Economic Research Group) เป็นหัวหอก  
 
 

ทั้งสองกลุ่มนี้รับงานจากองค์การนานาชาติเพื่อที่จะวิจัยสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมา เช่น กลไกที่จะป้องกันการโกงในการซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต   และตัวชี้วัดความกินดีอยู่ดีที่ไม่เป็นตัวเงิน   เป็นต้น
 
 

ดังนั้น   เมื่อเราทำวิจัยสังคม เราไม่ได้ทำวิจัยโดยไม่มีจุดหมาย   เราต้องทำวิจัยเพื่อสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้งานได้   และเอาไปใช้กันได้อย่างแพร่หลาย    นั่นจะทำให้การวิจัยสังคมมีสีสันขึ้นมา และทำให้เฟื่องฟูในประเทศไทยในอีกยี่สิบปีข้างหน้า
  
 


 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ