Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า อาชีพนักวิจัย นักวิจัยสี่สไตล์
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaนักวิจัยสี่สไตล์ Print E-mail
คมสัน สุริยะ
19 กรกฎาคม 2553
 
 
นักวิจัยสี่สไตล์มีอะไรกันบ้าง ลองดูกันนะครับว่าคุณเป็นนักวิจัยสไตล์ไหน
 

1. ชำนาญเรื่องสินค้า
 
นักวิจัยสไตล์นี้จะยึดอยู่กับสินค้าใดสินค้าหนึ่งอย่างเหนียวแน่น   และรู้แทบทุกเรื่องเกี่ยวกับสินค้านั้น 
 
 
2. ชำนาญเรื่องพื้นที่
 
นักวิจัยสไตล์นี้จะครองพื้นที่ทางภูมิศาสตร์   หากเป็นเรื่องในพื้นที่ของเขาแล้ว เขาจะรู้ดีไปหมดทุกอย่าง
 
 
3. เก่งค้นคว้า
 
นักวิจัยสไตล์นี้อ่านมาก   อ่านจนเข้าใจ ทำให้สามารถทำ Literature review ได้ดี เนื้อหาแน่น จับประเด็นโต้แย้งได้ดี   แล้วสามารถทำให้ความคิดตกผลึกได้อย่างคล่องแคล่ว
 
 
4. เก่งสรรหา
 
นักวิจัยสไตล์นี้รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหน ไม่ว่าข้อมูล เครื่องมือ หรือเรื่องราว แล้วก็ไปเอามา จากนั้นยำเข้ารวมกันกลายเป็นงานใหม่ออกมาได้ เหมือนกับการเนรมิตอาหารจานหนึ่งขึ้นจากส่วนผสมสารพัดชนิดที่สรรหามา
 

 
นักวิจัยคนหนึ่งอาจจะมีหลายสไตล์รวม ๆ กัน    แต่หากมีครบทุกสไตล์และทำได้ดีทุกด้าน   ก็จะกลายเป็นนักวิจัยที่เปอร์เฟ็ค
แต่ยากที่จะเป็นอย่างนั้น   นักวิจัยคนหนึ่งก็มักจะเด่นไปทางใดทางหนึ่งหรือสองทางเท่านั้น  
การที่จะทำได้ดีทุกด้านนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้
เหตุผลง่าย ๆ ก็คือ  คนที่ชอบอ่านหนังสือก็มักจะไม่ค่อยได้ลงพื้นที่   ส่วนคนที่ลงพื้นที่ก็มักจะไม่ค่อยได้อ่านหนังสือ
คนที่จะจับสินค้าก็มักต้องเดินสายหลายพื้นที่   ส่วนคนที่จะจับพื้นที่ก็มักต้องศึกษาหลายสินค้า
ดังนั้นการที่จะให้รู้ให้ลึกซึ้งทั้งสี่อย่างในคน ๆ เดียว   ก็คงต้องเป็นซุปเปอร์แมนหรือซุปเปอร์วูแมนแล้ว
 
 


 
 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ