Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า ก้าวไปสู่ระดับโลก ค่ายเศรษฐศาสตร์การพัฒนาที่ดีที่สุดในเยอรมันเป็นอย่างไร
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaค่ายเศรษฐศาสตร์การพัฒนาที่ดีที่สุดในเยอรมันเป็นอย่างไร Print E-mail
คมสัน สุริยะ
4 กรกฎาคม 2553
 
 
กลุ่มการวิจัยเศรษฐศาสตร์การพัฒนา (Development Economic Research Group) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกิร์ทธิงเก้น ขึ้นชื่อว่าเป็นค่ายเศรษฐศาสตร์การพัฒนาที่ดีที่สุดในเยอรมัน   บทความนี้จะวิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นได้
 

1. ชื่อเสียงของอาจารย์
 
ในเยอรมันมีอาจารย์น้อยคนที่เคยเรียนที่ฮาร์วาร์ดและเป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์อมาตยา เซน (Amartya Sen) ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ในสาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเพียงท่านเดียวที่ได้รับรางวัลโนเบล   ดังนั้นการได้ศาสตราจารย์สเตฟาน คลาเซ่น (Stephan Klasen) กลับมาสอนที่เกิร์ทธิงเก้น ทำให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดี ๆ ตามมาอีกเยอะ
 

2. จำนวน Publications 
 
เฉพาะอาจารย์อั๊กเซล เดรีย (Axel Dreher) ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่อายุน้อยที่สุดของทางกลุ่ม ยังมี Publications ครบ 50 เรื่องไปแล้ว แล้วคนอื่นจะมีเท่าไร   เมื่อรวมกันทั้งกลุ่มจึงมากที่สุดในเยอรมัน สถาบันอื่นจะทำผลงานตามให้ทันก็เป็นเรื่องยาก
 

3. การสะสมองค์ความรู้และการรับงานจากภายนอก
 
ทางกลุ่มทำวิจัยอย่างเข้มข้นเน้นไปทางเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเพียงสาขาเดียว ทำให้เกิดการสะสมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องและลุ่มลึก   เมื่อองค์การนานาชาติมีแนวคิดที่จะทำอะไรใหม่ ๆ   ก็จะถามมาทางกลุ่มว่าพอจะทำเรื่องนี้ได้ไหม   งานก็เลยเข้ามาเรื่อย ๆ ซึ่งก็ยิ่งเป็นการเพิ่มพูนผลงานและองค์ความรู้เข้าไปเรื่อย ๆ อีกเป็นทวีคูณ   ตามคำกล่าวว่าความสำเร็จสร้างความสำเร็จ (Success breeds success)
 
 
4. จำนวนนักศึกษาปริญญาเอก
 
นักศึกษาปริญญาเอกในความรับผิดชอบของทางกลุ่มมีมากถึง 45 คน   โดยที่แต่ละปีจะรับเพิ่มประมาณ 10 – 15 คน ทำให้มีพลังที่จะสร้าง Staff seminar ที่เข้มแข็งขึ้นมาจากทั้งบรรยากาศการแข่งขันและความร่วมมือ คือ   ในด้านการแข่งขั้นนั้น นักศึกษาแต่ละคนต้องแข่งขันกันเองเพื่อที่จะได้นำเสนอผลงานในสัมมนา เนื่องจากทำได้เพียงสัปดาห์ละครั้ง   เทอมหนึ่งก็ประมาณ 15 ครั้ง   และเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาต้องผ่านการนำเสนอผลการวิจัยในสัมมนานี้   ส่วนด้านความร่วมมือนั้น นักศึกษาเมื่อทำเรื่องใกล้เคียงกันก็ปรึกษาหารือกันได้ง่ายและบ่อย   ทำให้มีแนวทางที่จะทำงานของตัวเองต่อไปได้เรื่อย ๆ ไม่ตัน
 

5. การควบคุมคุณภาพของงานวิจัย
 
วัฒนธรรมของที่นี่ไม่มีการประนีประนอมเรื่องทางวิชาการ  อะไรไม่ถูกก็บอกกันตรง ๆ ว่าไม่ถูก  บรรยากาศตรงไปตรงมา   ไม่มีการแกล้งชมว่าชอบ   ไม่มีการมาแอบต่อว่าลับหลัง   ไม่มีคำว่าเด็กใคร และไม่แคร์ว่านักศึกษาต้องรื้องานมาทำใหม่กี่รอบ   ถ้ารับได้ก็แปลว่ารับได้   ถ้ารับไม่ได้ก็แปลว่ารับไม่ได้   นอกจากนั้นยังเน้นการนำผลงานวิจัยไปใช้จริง   (practical) ต้องแสดงให้ชัดเจนว่าจะเอาไปใช้จริงได้อย่างไร   ทุกคนในกลุ่มต้องนำเสนอผลงานในที่สาธารณะ  ทั้งต่อหน้าคนอื่น ๆ ทั้งหมดในกลุ่ม (Staff seminar)  ในคณะ (Faculty seminar)  และในการประชุมวิชาการนานาชาติ   เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบโต้ประเด็นข้อสงสัยที่มาจากรอบทิศได้ทั้งหมด
 
 
 
 
 


 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ