Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เพลิน คิดเพลิน ๆ จริงจังเกิน
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaจริงจังเกิน Print E-mail
คมสัน สุริยะ
25  มิถุนายน 2553
 
 
อะไรที่เกินไปก็ไม่ดีทั้งนั้น  
 
บางทีความจริงจังก็เป็นสิ่งที่ดี
 
แต่จริงจังเกินไปก็ไม่ดี
 
ชีวิตต้องรู้จักปล่อยวางบ้าง
 
ผ่านเรื่องหนึ่งไปแล้วก็แล้วไป
 
มุ่งไปที่เรื่องที่กำลังรออยู่ต่อไป
 
ชีวิตเป็นเกมส์ยาว
 
ไม่ได้ตัดสินกันที่ช็อตเดียว
 
แต่อยู่ที่การจัดการเกมส์ยาว
 
คนเราจึงสำคัญว่าจะยืนระยะได้ไหม
 
 

 
 
 
  

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ