Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคอร์รัปชั่น Print E-mail
สุทธิ  สุนทรานุรักษ์

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
22  มิถุนายน  2553ทุกวันนี้ปัญหาการคอร์รัปชั่นเป็นวาระโลกไปแล้ว ทุกประเทศมีปัญหานี้เหมือนกันหมด จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับการจัดการ


งานวิจัยเรื่องคอร์รัปชั่นสมัยใหม่มีเยอะมาก ทั้งด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ แต่ที่เห็นจะอธิบายพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นได้ดีที่สุด ผมว่าเศรษฐศาสตร์อธิบายคอร์รัปชั่นได้อย่างเข้าอกเข้าใจมากที่สุด


บทความเรื่อง เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคอร์รัปชั่น  (Download PDF 164 KB)  เป็นการสรุปจากสิ่งที่ผมรีวิวมาในช่วงที่เรียนปริญญาเอก  และเคยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารกรมฯ และจุลสาร ป.ป.ช. สู่โรงเรียน


ที่เยอรมัน ตอนนี้มหาวิทยาลัย Passau นับว่าเป็นแหล่งความรู้ที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคอร์รัปชั่น  ภายใต้การบุกเบิกของ Professor Johan Graft Lambsdorf    


โปรเฟสเซอร์แลมป์สดอร์ฟ คือ ผู้ที่สร้างดัชนีชี้วัดคอร์รัปชั่นหรือ Corruption Perception Index ซึ่งใช้แพร่หลายมาตั้งแต่ปี 1995 แล้ว ท่านเป็นคนมุ่งมั่นอยากเห็นปัญหาการคอร์รัปชั่นลดลงครับ


หากท่านใดสนใจเรื่องนี้ ลองเขียน Essay และสมัครเข้าอบรมคอร์สนี้ดูครับที่
>>Link1<< 


ผมคิดว่ามีประโยชน์อย่างมาก ผมเคยเข้าอบรมคอร์สนี้แล้วเมื่อปี 2008 ครับ ประทับใจมาก ๆ โดยเฉพาะเราได้เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับมิติการคอร์รัปชั่นในแง่มุมที่หลากหลาย


นอกจากนั้น  ที่ผ่านมาคนไทยเราอาจจะมีความเชื่อที่ว่า ใครที่ทำงานได้ผลดีแม้จะโกงนิดโกงหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไร   ซึ่งความเชื่อนี้ผมคิดว่าผิด   ผมเลยเขียนบทความเรื่อง โกงแต่ขอให้มีผลงาน มิจฉาทิฐิในการพัฒนาประเทศ  ลงใน Blog ส่วนตัวของผม  แล้วก็ส่งไปที่จุลสาร ป.ป.ช. ด้วยครับ  ท่านสามารถติดตามอ่านบทความดังกล่าวได้ที่ลิ๊งค์ต่อไปนี้ครับ  >>Link2<<


ผมเองอยากให้นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ของบ้านเราหันมาสนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคอร์รัปชั่นกันมากขึ้นนะครับ   เพราะตอนนี้ทาง ป.ป.ช. ภายใต้การนำของท่านอาจารย์เมธีและท่านอาจารย์สิริลักษณา ก็อยากสนับสนุนให้ทำวิจัยเรื่องนี้กันมากขึ้นครับ   โดยทาง ป.ป.ช. มีทุนสนับสนุนทุกปีครับกลับสู่สารบัญ
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ