Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า Zentenzer กลุ่มวิจัย Zentenzer
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaกลุ่มวิจัย Zentenzer Print E-mail
คมสัน สุริยะ
22 มิถุนายน 2553
 
 
กลุ่มวิจัย Zentenzer ตั้งขึ้นโดยมีปรัชญา  ภารกิจ  และเป้าหมาย  รวมทั้งเงื่อนไขการรับสมาชิก ดังต่อไปนี้


1. ปรัชญา

กลุ่มวิจัย Zentenzer คือ ผู้ที่อยากรู้ว่า 

ถ้าทำวิจัยเน้นไปสาขาใดสาขาหนึ่งอย่างเต็มที่  แล้วจะไปได้ไกลที่สุดแค่ไหน

เราจึงมุ่งไปที่การสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

มุ่งความสำเร็จไปที่การค้นพบตัวเอง  คือ  ค้นพบศักยภาพของตัวเองว่าถ้าทำเต็มที่แล้วจะได้แค่ไหน

โดยเรามีความเชื่อว่า  ศักยภาพของมนุษย์มีมหาศาล  

แล้วเราอยากรู้ว่า  คำว่ามหาศาลนั้น  มันมากเท่าไร2. ภารกิจ
 
กลุ่มวิจัย Zentenzer ทำการวิจัยตามความสนใจของสมาชิกแต่ละคน  

ยึดตัวสมาชิกเป็นศูนย์กลาง   ใครอยากทำวิจัยเรื่องอะไรก็ได้   แต่ให้พยายามมุ่งไปด้านใดด้านหนึ่ง
  เพื่อให้มีพลังเข้มข้น
 


3. เป้าหมาย

เราจะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะไปได้


ในเก้าเรื่อง  ดังนี้

ผลงานวิจัย 
การนำเสนอผลงานวิจัย 
การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัย 
การเขียนตำราจากงานวิจัย
การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based)
การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
เงินทุนวิจัย 
และรางวัลการวิจัย4. การรับสมาชิก
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเป็นสมาชิกของกลุ่มวิจัย Zentenzer  

เพียงท่านอยากลองค้นหาศักยภาพในตัวเอง  ผ่านการวิจัยเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอย่างเข้มข้น


ให้ท่านเขียนลงบนกระดาษแผ่นหนึ่ง  สามประโยค  ดังนี้ 


ฉันต้องการมุ่งทำวิจัยอย่างเข้มข้นในสาขา.................................. 
ฉันขอสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มวิจัย Zentenzer
ฉันจะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะไปได้

ลงนาม  ลงวันที่  


พับเก็บไว้อย่างดี  ไม่ต้องส่งมา  ให้เก็บไว้กับตัวเอง
แล้วทุก ๆ วันที่ 22 ของแต่ละเดือน ให้เอาออกมาดูครั้งหนึ่ง
เพียงเท่านี้ท่านก็เป็นสมาชิกกลุ่มวิจัย Zentenzer แล้ว

ทางเว็ปจะจัดเนื้อหาที่อัพเดตและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่มไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะ
เพื่อพยายามช่วยให้ท่านสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา
และช่วยให้ท่านไปให้ไกลที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะไปได้

ทางเราไม่มีความจำเป็นต้องรู้ว่าท่านเป็นใคร 

ขอเพียงท่านเองเท่านั้นที่รู้ว่าตัวท่านเป็นใคร 
กำลังมุ่งหน้าไปที่ใด 
ได้รู้ว่าท่านเองไปได้ไกลที่สุดเท่าใด
และมีความภูมิใจที่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่

แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
 


กลุ่มวิจัย  Zentenzer  ขอแสดงความยินดีที่ท่านตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก
และขออวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จตามที่หวังทุกประการกลับสู่สารบัญ
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ