Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home Tourism Logistics Cities in research กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนีี Berlin, Germany
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
SuriyaPrint E-mail

BERLIN, GERMANY
A new hope for dem Deutschen Volke


กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี


เบอร์ลินเป็นศูนย์กลางของความเจริญของอาณาจักรปรัสเซีย มีทั้งความสุขและความเศร้าอยู่ในเมืองนี้ เพราะเบอร์ลินเคยผ่านช่วงเวลาที่รุ่งเรืองในยุคฟื้นฟูวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางของการทำงานของนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกและค้นพบทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่สำคัญ แม้แต่ไอน์สไตน์ก็ยังรักเมืองนี้และกล่าวว่าบ้านของข้าพเจ้ามีเพียงแห่งเดียวคือเบอร์ลิน  


 

ทว่าเบอร์ลินก็ผ่านช่วงเวลาที่น่าเศร้าเมื่อต้องถูกทำลายย่อยยับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง แล้วถูกแบ่งออกเป็นเบอร์ลินตะวันออกและเบอร์ลินตะวันตก โดยมีประตูบรานเดนแบร์กเป็นแนวกั้น และมีกำแพงก่อเป็นแนวยาวเพื่อกีดกันไม่ให้ประชาชนทั้งสองฝั่งข้ามมาพบกัน มีผู้คนหลายร้อยหลายพันคนที่ต้องจบชีวิตลงด้วยคมกระสุนที่แนวกำแพงแห่งนี้เมื่อพยายามข้ามไปหาอิสรภาพ
  

 ฟ้ายังไม่ทอดทิ้งเบอร์ลินเสียทีเดียวเมื่อมีการรวมประเทศระหว่างเยอรมันตะวันตกและเยอรมันตะวันออกอีกครั้ง กำแพงเบอร์ลินถูกทลายลง ประตูบรานเดนแบร์กได้กลับมาผงาดเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีของชาวเบอร์ลินอีกครั้ง มหาวิทยาลัยฮุมโบลต์เบอร์ลินที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของนักปราชญ์ของโลกก่อนสมัยสงครามโลก แล้วกลายเป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ลัทธิมาร์กซ์เมื่อครั้งโซเวียตเข้ายึดครอง ได้มีโอกาสเงยหน้าขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูวิทยาการยุคใหม่ของชาวเยอรมัน การก่อสร้างอาคารสมัยใหม่รอบ ๆ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทั้งหอคอยแฟร์นทวร์ม การบูรณะโบสถ์วิหาร การสร้างอาคารย่านการค้าขึ้นมาใหม่ ๆ การก่อสร้างสถานีรถไฟที่ใหญ่โตมโหฬาร และการบูรณะอาคารที่ทำการของรัฐบาลที่เดิมมีชื่อว่า ไรซ์ทาร์ค จนไม่เหลือภาพสัญลักษณ์ของความขื่นขมในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง กลายเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศเยอรมัน ทำให้ขวัญและกำลังใจของชาวเบอร์ลินกลับมาได้อย่างวิเศษ

 

 
Pictures of other cities (Pictures speak an international language.)

  Pictures of travelling by trains
 

 

 

กลับสู่สารบัญ
 

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ