Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ถึงเราเป็นผู้แพ้ในที่หนึ่ง อาจจะกลายเป็นผู้ชนะอีกที่หนึ่ง
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaถึงเราเป็นผู้แพ้ในที่หนึ่ง อาจจะกลายเป็นผู้ชนะอีกที่หนึ่ง Print E-mail
คมสัน สุริยะ
19 มิถุนายน 2553
 

ไม่มีความจำเป็นที่มนุษย์เราคนหนึ่งต้องมัวแต่จมอยู่กับความเศร้าแห่งความพ่ายแพ้
แม้เราจะเป็นผู้แพ้ในที่หนึ่ง อาจจะกลายเป็นผู้ชนะอีกที่หนึ่ง
 

โลกนี้มีที่ที่เหมาะกับเราเสมอ ขอเพียงแต่ค้นหาให้พบ


 
เราอาจจะแพ้ในโลกที่ตั้งกติกาไว้อย่างหนึ่ง แต่ต่างที่ก็ต่างกติกา
ซึ่งเป็นกติกาที่เรากลายเป็นผู้ชนะขึ้นมาได้
 

เพลงก็มีหลายสไตล์ ถึงเราร้องเพลงแร็บไม่ได้ แต่เราอาจจะร้องเพลงร็อคได้
ถึงเราร้องเพลงไม่ได้ เราก็อาจจะเต้นรำได้ดี 
ถึงเราจะเต้นรำได้ไม่ดี เราก็อาจจะเป็นเจ้าของค่ายเพลงที่ดี
ถึงเราจะเป็นเจ้าของค่ายเพลงได้ไม่ไดี   เราอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นค่ายเพลงที่ดี
ถึงเราจะเป็นผู้ถือหุ้นที่ดีไม่ได้ เราอาจจะเป็นดีเจที่ดี
ถึงเราจะเป็นดีเจที่ดีไม่ได้ เราอาจจะเป็นช่างภาพที่ดี
ถึงเราจะเป็นช่างภาพที่ดีไม่ได้ เราอาจจะเป็นนักแต่งภาพที่ดี
ถึงเราจะเป็นนักแต่งภาพที่ดีไม่ได้ เราอาจจะเป็นนักเขียนที่ดี
ถึงเราจะเป็นนักเขียนที่ดีไม่ได้ เราอาจจะนักขายที่ดี
ถึงเราจะเป็นนักขายที่ดีไม่ได้ เราอาจจะเป็นผู้ผลิตที่ดี
ถึงเราจะเป็นผู้ผลิตที่ดีไม่ได้ เราอาจจะรับขนส่งได้ดี
ถึงเราจะเป็นผู้ขนส่งที่ดีไม่ได้ เราอาจจะเป็นนายหน้าที่ดี
ถึงเราจะเป็นนายหน้าที่ดีไม่ได้ เราอาจจะเป็นคนขายผัดไทที่ดี
ถึงเราจะเป็นคนขายผัดไทที่ดีไม่ได้ เราอาจจะเป็นไกด์ที่ดี
ถึงเราจะเป็นไกด์ที่ดีไม่ได้ เราอาจจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ดี
ถึงเราจะเป็นอาจารย์ที่ดีไม่ได้ เราอาจจะเป็นนักวิจัยที่ดี
ถึงเราจะเป็นนักวิจัยที่ดีไม่ได้ เราอาจจะเป็นครูแนะแนวที่ดี
ถีงเราจะเป็นครูแนะแนวที่ดีไม่ได้ เราอาจจะเป็นเพื่อนที่ดี
ถึงเราจะเป็นเพื่อนที่ดีไม่ได้ เราอาจจะเป็นพี่ที่ดี
ถึงเราจะเป็นพี่ที่ดีไม่ได้  เราอาจจะเป็นเจ้าของรีสอร์ทที่ดี
ถึงเราจะเป็นเจ้าของรีสอร์ทที่ดีไม่ได้ เราอาจจะเป็นคนทำสวนที่ดี
ถึงเราจะเป็นคนทำสวนที่ดีไม่ได้ เราอาจจะเป็นยามที่ดี
ถึงเราจะเป็นยามที่ดีไม่ได้ เราอาจจะเป็นคนขายกล้องวงจรปิดที่ดี
ถึงเราจะเป็นคนขายกล้องวงจรปิดที่ดีไม่ได้ เราอาจจะเป็นนักสืบที่ดี
 

 
หมั่นให้กำลังใจตัวเอง อย่ายอมแพ้
อย่าคิดว่าทางตัน มันไม่เคยตัน
ทิ้งเรื่องเก่า ๆ ไว้เบื้องหลัง 
จากวงการเดิม เข้าสู่วงการใหม่
ทำเต็มที่
อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง
ต้อนรับการเปลี่ยนแปลง
 

 
คนที่ได้ F วิชา CGE อาจจะได้ A วิชา Behavioral Game Theory ก็ได้ ใครจะรู้
อย่าปล่อยให้ F ตัวเดียวทำให้คุณเป็นผู้แพ้ตลอดไป
ถึง F ล้วน คุณก็ยังไม่ใช่ผู้แพ้อยู่ดี  
ทางยังมีอีกเยอะ  ขอให้ทดลองค้นหาต่อไป อย่ายอมแพ้
 

คุณจะยังไม่แพ้ หากหัวใจของคุณยังไม่ยอมแพ้

นักเรียนของผม  แพ้ได้  แต่ต้องไม่มีคำว่ายอมแพ้  จำไว้
 

 

 
 
 


 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ