Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า งานที่ปรึกษา อะไรคือความเป็นเลิศ และเราจะไปถึงความเป็นเลิศได้อย่างไร
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaอะไรคือความเป็นเลิศ และเราจะไปถึงความเป็นเลิศได้อย่างไร Print E-mail
คมสัน สุริยะ
12  มิถุนายน 2553
 
 
เวลาที่คนไทยตั้งเป้าว่าเราจะต้องขับเคลื่อนองค์กรของเราให้ไปสู่ความเป็นเลิศ   มันคืออะไร แล้วเราจะไปให้ถึงความเป็นเลิศได้อย่างไร
 

ความเป็นเลิศคืออะไร
 
ความเป็นเลิศ คือ สถานภาพที่เป็นนามธรรม และมนุษย์แต่ละคนตีความไปได้แตกต่างกัน   บางคนเห็นว่าความสงบสุขและสมดุลย์คือความเป็นเลิศ   บางคนเห็นว่าความก้าวหน้าไปให้ถึงจุดหมายคือความเป็นเลิศ   บางคนเห็นว่าการได้ยืนอยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดคือความเป็นเลิศ    บางคนเห็นว่าเพียงแค่การได้เข้าไปอยู่ในวงการชั้นนำของโลกก็ถือว่าเป็นเลิศ
 
ความเป็นเลิศ จึงไม่มีคำนิยามที่แน่นอน
คำว่า ความเป็นเลิศ จึงเหมาะมากที่จะนำมาตั้งเป้าหมายแบบไทย ๆ   เพราะคิดอะไรไม่ออกก็บอกว่า เรามุ่งสู่ความเป็นเลิศไว้ก่อน ส่วนมันคืออะไรก็ปล่อยให้คนตีความกันไปต่าง ๆ นานา แล้วผลงานออกมาอย่างไรก็สามารถตีความให้เข้าข้างตัวเองได้เสมอ
  
เราจะไปให้ถึงความเป็นเลิศได้อย่างไร
 

ในเมื่อเป้าหมายไม่ชัดเจนว่าความเป็นเลิศคืออะไร แล้วเราจะไปให้ถึงความเป็นเลิศได้อย่างไร   มีคำกล่าวว่า ถ้าคุณไม่รู้ว่าเรือของคุณจะเข้าเทียบท่าไหน   ก็ไม่มีลมทิศใดที่จะพาคุณไปให้ถึงท่าเรือได้
 

ท่ามกลางความไม่ชัดเจนเราก็ต้องเดาโดยใช้สามัญสำนึก   เช่น   เขาเคยคิดกันว่าความเป็นเลิศคือสิ่งนี้   เขาเคยพูดกันว่าความเป็นเลิศคือสิ่งนั้น   แล้วพยายามทำไปตามนั้น   ซึ่งจริง ๆ จะใช่หรือไม่ก็ไม่รู้   แต่ผู้ออกนโยบายเรื่องความเป็นเลิศสามารถใช้ให้คุณให้โทษได้อย่างง่ายดาย เช่น   คุณทำได้ถูกต้องแล้ว ความเห็นเรื่องความเป็นเลิศของผมตรงกับของคุณ   หรือ   คุณมีอิสระที่จะกำหนดว่าอะไรเป็นความเป็นเลิศของคุณ   หรือ คุณนี่ใช้ไม่ได้ แค่สามัญสำนึกเรื่องว่าอะไรคือความเป็นเลิศก็ยังไม่มี   ผมผิดหวังในตัวคุณจริง ๆ  
 

ดังนั้น   การจะไปสู่ความเป็นเลิศต้องทำให้ชัดเจนก่อนว่า ความเป็นเลิศคืออะไร   กำหนดนิยามให้ชัดเจน และมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม   รวมทั้งกำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนว่าจะทำให้ถึงเป้าหมายได้เมื่อไร   กำหนดรางวัลและการลงโทษที่ชัดเจน   จากนั้นจึงจะสามารถระดมกำลังกันเพื่อช่วยกันคิดและช่วยกันทำให้ไปถึงจุดหมายได้ เหมือนลงเรือลำเดียวกัน
 

ถ้าต่างคนยังสะเปะสะปะ ทำอะไรไปตามใจตัวเอง   องค์กรก็ไม่มีทางที่จะรวมพลังกันทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้   ผลงานก็จะออกมาคนละนิดคนละหน่อย   รวม ๆ กันก็ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันอะไร
 
 


 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ