Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า งานที่ปรึกษา การตั้งเป้าหมายเแบบไทยและแบบเยอรมัน
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaการตั้งเป้าหมายเแบบไทยและแบบเยอรมัน Print E-mail
คมสัน สุริยะ
11 มิถุนายน 2553
 
 
การตั้งเป้าหมายแบบไทย ๆ มีลักษณะดังต่อไปนี้
 
1. เอาให้ไกลที่สุดไว้ก่อน
 
เช่น   เราจะก้าวไปสู่ระดับโลก
เหตุผลที่ตั้งเป้าหมายแบบนี้    เราจะหยุดอยู่ต่ำกว่านี้ได้อย่างไร มันมักน้อยเกินไป
 
 
 
2. เอาให้เยอะที่สุดไว้ก่อน
 
เช่น   เราจะครอบคลุมงานทุกด้านเท่าที่มีในโลก
เหตุผลที่ตั้งเป้าหมายแบบนี้   เราจะหยุดอยู่ที่เพียงบางอย่างได้อย่างไร มันไม่น้อยเกินไปหรือ
 
 
 
3. เอาให้เป็นนามธรรมตีความยาก ๆ ไว้ก่อน
 
เช่น เราจะเป็นเลิศ
เหตุผลที่ตั้งเป้าหมายแบบนี้   ขอให้คลุมเครือไว้ก่อน เมื่อผลงานจะออกมาอย่างไร เราจะได้ตีความคำว่า เลิศ ให้เข้าทางเราได้เสมอ   คำว่าเลิศของคุณกับของผมไม่เหมือนกัน งานที่ออกมามันตรงกับคำว่าเลิศของผมแล้ว
 
 
 
4.   ทำได้ไม่ได้ไม่เป็นไร
 
เช่น   ตัวอย่างที่เห็นได้ทั่วไปในบ้านเมือง   หยวน ๆ กันไป   ปีหน้าเอาใหม่
เหตุผลที่ทำอย่างนี้     คนไทยอลุ้มอล่วย ไม่ลงไม้ลงมือกันอย่างเอาเป็นเอาตาย   มีอะไรก็พูดจากันดี ๆ และให้อภัยกัน  
 
 
 
การตั้งเป้าหมายแบบเยอรมัน   มีลักษณะดังต่อไปนี้
 

1. ตั้งเป้าในระดับที่ไปถึงได้เป็นขั้น ๆ
 
เช่น   สองปีนี้เราจะเป็นที่หนึ่งในแคว้น สองปีต่อไปเราจะเป็นที่หนึ่งในภูมิภาค   และอีกสองปีเราจะเป็นที่หนึ่งของประเทศ   ภายในสิบปีเราจะเป็นหนึ่งในห้าสิบอันดับแรกของยุโรป   และภายในยี่สิบปีเราจะเป็นหนึ่งในห้าสิบอันดับแรกของโลก 
เหตุผลที่ตั้งเป้าหมายแบบนี้    การขึ้นที่สูงก็เหมือนการไต่บันได   มันก็ต้องไปทีละขั้น และต้องมั่นคงไม่ถอยลง 
 
 
2. ตั้งเป้าเฉพาะทาง
 
เช่น   เราจะพัฒนาความเชี่ยวชาญสองเรื่องนี้เท่านั้น 
เหตุผลที่ตั้งเป้าหมายแบบนี้   ใครจะไปทำอะไรให้ดีทุกอย่างได้ในเวลาพร้อม ๆ กัน เราต้องรวมกำลังกันทุ่มเทไปที่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้น
 

3. ตั้งเป้าที่วัดได้
 
เช่น   เราจะต้องชนะรางวัลนี้    เราจะต้องอยู่ในรายชื่อห้าสิบอันดับแรกของยุโรป   เราจะต้องอยู่ในรายชื่อห้าสิบอันดับแรกของโลก     เราจะต้องได้ทุนวิจัยตามตัวเลขนี้   ซึ่งการจะได้ทุนวิจัยนี้เราจะต้องทำวิจัยให้เอาไปใช้ได้ผลในโครงการดังต่อไปนี้ หนึ่ง สอง สาม
เหตุผลที่ตั้งเป้าหมายแบบนี้    ทีมงานทั้งหมดมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน ตีความเหมือน ๆ กัน จะได้ช่วยกันทำให้ไปสู่เป้าหมายได้
 

4. ถ้าทำไม่ได้ต้องกลับมาคิดกันอย่างจริงจัง
 
เช่น   เราจะเสริมทีมอย่างไร เราต้องการอะไรเพิ่ม เรามีปัญหาติดขัดเรื่องอะไรและจะหาวิธีแก้อย่างไร
เหตุผลที่ทำอย่างนี้     ในเมื่อมันยังไม่ได้ตามเป้า   เราก็ต้องหาวิธีทำให้ได้ตามเป้า
 
 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ