Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน เศรษฐมิติ วิธีการแก้ปัญหา Endogeneity
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaวิธีการแก้ปัญหา Endogeneity Print E-mail
 คมสัน สุริยะ
10 มิถุนายน 2553
 
 
แฟนรายการขอให้แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหา Endogeneity   
 
 
ตอบ
 

การแก้ไขมีสี่กรณี ดังนี้
 

1. ถ้าตัวแปร Y   เป็นค่าต่อเนื่อง   และตัวแปร X   เป็นค่าต่อเนื่อง
 

ให้ใช้    Regression with Instrumental Variable   หรือ IV regression  
คำสั่งในโปรแกรม Stata คือ ivreg
 

2.  ถ้าตัวแปร Y   เป็นค่าต่อเนื่อง   และตัวแปร X   มีสองค่า เช่น หนึ่งหรือศูนย์
 


ให้ใช้ Treatment effect model 
คำสั่งในโปรแกรม Stata คือ treatreg
 
 


3. ถ้าตัวแปร Y   มีสองค่า เช่น หนึ่งหรือศูนย์ และตัวแปร X   เป็นค่าต่อเนื่อง  
 


ให้ใช้   Probit with Instrumental Variable  
คำสั่งในโปรแกรม Stata คือ ivprobit
 
 


4. . ถ้าตัวแปร Y   มีสองค่า เช่น หนึ่งหรือศูนย์ และตัวแปร X ก็มีสองค่าด้วย
 
ให้ใช้ Bivariate probit
คำสั่งในโปรแกรม Stata คือ biprobit
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ