Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaการเตรียมตัวศึกษาต่อปริญญาเอก Print E-mail
คมสัน สุริยะ
2 มิถุนายน 2553
 
 
บทความนี้จะได้ตอบคำถามที่แฟนรายการถามมาในสี่ข้อ ดังนี้
 
1. เราควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนที่จะเรียนในระดับปริญญาเอก
2. ภาพรวมและเป้าหมายของการเรียนปริญญาเอก
3. หัวข้อดุษฏีนิพนธ์ควรเป็นอย่างไร
4. การวิจัยเป็นแบบใด และต้องทำจำนวนกี่เรื่อง
 
 
ข้อ 1. การเตรียมตัวสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาเอก
 

สองสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำปริญญาเอกคือที่เรียนกับทุน โดยปกติแล้วต้องหาที่เรียนก่อน จากนั้นจึงเอาใบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปสมัครขอทุนการศึกษา 
 

การจะได้ที่เรียนมีสองระบบ ระบบอเมริกันสามารถสมัครไปที่มหาวิทยาลัยโดยยังไม่ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     ระบบยุโรป เช่น เยอรมัน ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนแล้วจึงเอาจดหมายรับรองจากอาจารย์ไปสมัครที่มหาวิทยาลัย    แต่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่เยอรมันหลายหลักสูตรก็ใช้ระบบให้นักศึกษาสมัครไปที่มหาวิทยาลัยก่อนที่จะมีอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมากเป็นหลักสูตรที่ให้ทุนโดย DAAD
 

การหาอาจารย์ในระบบเยอรมันมีสองแบบ แบบที่หนึ่งคือรู้จักกันอยู่แล้ว เคยแนะนำตัวกันมาก่อนและอาจจะติดต่อกันมาได้สักระยะหนึ่ง    แบบที่สองคืออาจารย์จะมีโครงการวิจัยและเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกในโครงการ แบบนี้เราสมัครเข้าโครงการ   ถ้าได้ก็จะมีอาจารย์ท่านนั้นเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เลย
 

เรื่องที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอย่างอื่นอาทิเรื่องเกรดในระดับปริญญาโท   หัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท   คะแนนภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL หรือ IELTS    คะแนนสอบอื่น ๆ เช่น GRE และ GMAT   และบางแห่งก็ต้องการ Proposal สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   รายละเอียดต่าง ๆ และเกณฑ์การรับเข้าแตกต่างกันไปแล้วแต่มหาวิทยาลัย
 

สุดท้ายก็วกกลับมาเรื่องเงิน การสมัครทุนการศึกษามีสองแบบ คือ แบบแยกต่างหากจากการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย เช่น ทุน DAAD ทุนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ทุนของสำนักงาน กพ.   ทุนฟูลไบรท์ ทุนฮาร์วาร์ดเยนชิง   เป็นต้น    อีกแบบคือการสมัครไปพร้อมกับการเข้ามหาวิทยาลัย เช่น การสมัครเข้าโครงการวิจัยในระบบเยอรมัน   การจะได้ทุนก็ต้องแข่งขันกันตามสมควร
 ข้อ   2. ภาพรวมและเป้าหมายของการเรียนปริญญาเอก
 

การเรียนปริญญาเอกมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาสามารถทำวิจัยที่มีคุณภาพดีได้ด้วยตนเอง  
 

ในระบบอเมริกันจะเน้นการเรียนภาคทฤษฎีแล้วทำวิทยานิพนธ์เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา   มหาวิทยาลัยจะรับนักศึกษาเข้ามาเป็นจำนวนมาก จากนั้นจะมีการทดสอบใหญ่เพื่อคัดนักศึกษาออกประมาณครึ่งหนึ่ง   นักศึกษาที่เหลือจึงจะได้เข้าสู่กระบวนการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
 

ในระบบยุโรป เช่น เยอรมันจะเน้นการทำวิทยานิพนธ์แล้วเรียนภาคทฤษฎีเท่าที่จำเป็นสำหรับการทำวิทยานิพนธ์    มหาวิทยาลัยจะรับนักศึกษาเข้ามาในจำนวนเท่าที่จะมีอาจารย์ดูแลวิทยานิพนธ์ได้เท่านั้น มีเพียงบางวิชาที่บังคับให้เรียน   วิชาส่วนใหญ่จะเลือกได้ว่าอยากเรียนอะไรไม่บังคับ   แต่นักศึกษาจะอ้างว่าไม่รู้เรื่องที่จำเป็นสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ไม่ได้  
 


ข้อ 3. หัวข้อดุษฏีนิพนธ์ควรเป็นอย่างไร
 

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกต้องเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่   ต้องเพิ่มสิ่งใหม่เข้าไปในวงการวิชาการด้านที่ศึกษา และนักศึกษาต้องลึกซึ้งในเรื่องที่ศึกษา   ภายใต้กรอบความเป็นไปได้ที่จะทำให้เสร็จใน 2 ? 3 ปี หลังจากที่เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว
 

 
ข้อ   4. การวิจัยเป็นแบบใด และต้องทำจำนวนกี่เรื่อง
 

การวิจัยเป็นแบบทั่วไป คือ มีการตั้งคำถามวิจัย แล้วพยายามตอบ พร้อมทั้งอธิบายวิธีการหาคำตอบ เหตุผลและความน่าเชื่อถือของคำตอบ  
 

จำนวนเรื่องขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย   ในระบบยุโรป เช่น เยอรมัน   นักศึกษาบางคนทำเรื่องเดียวแต่มีสี่หัวเรื่อง    นักศึกษาบางคนทำสี่เรื่องที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง    ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 
 
 
  

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ