Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน แนะแนวการทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะคอมเม้นท์อะไรบ้าง
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะคอมเม้นท์อะไรบ้าง Print E-mail
คมสัน สุริยะ
22 พฤษภาคม 2553
 
 
เมื่อส่งรายงานต้นฉบับของวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้อ่านแล้วสักระยะหนึ่ง   ก็จะถึงวันที่ต้องรับฟังคอมเม้นท์จากอาจารย์    นักศึกษาอาจจะกังวลว่าจะพบกับอะไรบ้าง   บทความนี้จะได้แนะนำถึงแนวการปฏิบัติและเตรียมรับกับสถานการณ์ที่อาจพบ
 

การเตรียมตัวก่อนเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
 
1. ระหว่างที่อาจารย์กำลังอ่านต้นฉบับ    ให้พักผ่อนให้เพียงพอ   ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองกลับมาสดชื่นกระชุ่มกระชวยที่สุด   ถ้าไปท่องเที่ยวไกล ๆ ได้ก็ให้ไปเปลี่ยนบรรยากาศ   อย่าหมกมุ่นอยู่กับคอมพิวเตอร์อีก เพื่อพักผ่อนสายตา นิ้วมือ ข้อมือ และหลัง    เพราะหลังจากรับฟังคอมเม้นท์แล้ว   คาดได้ว่าจะต้องทำงานหนักอีกอย่างแน่นอน ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องรีบเผาเครื่องตัวเองก่อนเวลาอันควร
 
2. อย่าพยายามเฉียดใกล้กับวิทยานิพนธ์เป็นเวลาหนึ่งหรือสองสัปดาห์   เพื่อป้องกันภาวะที่เรียกว่า กระอักกระอ่วน อันเนื่องมาจากการทำงานกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากหรือนานเกินไป
 
3.   พยายามทำจังหวะของชีวิตให้เข้ากับธรรมชาตินอกห้องคอมพิวเตอร์   เช่น การดูหนัง ฟังเพลง   ร้องเพลง ร้องคาราโอเกะ   ไปเที่ยว   เดินทาง   ถ่ายรูป  ปั่นจักรยาน เดินออกกำลังกาย วิ่ง   ว่ายน้ำ โยนโบว์ลิ่ง   กิจกรรมเหล่านี้จะทำให้สมดุลย์ของชีวิตกลับมาใหม่ และทำให้จังหวะของชีวิตดีขึ้นอันจะทำให้พร้อมกับการรับสถานการณ์ตึงเครียดหลังจากรับฟังคอมเม้นท์ของอาจารย์
 
4. มีทัศนคติที่ดีต่ออาจารย์   อย่าคิดว่าอาจารย์เป็นศัตรู   ให้ถือว่าเป็นเพื่อน    เรื่องต้องแก้ไขหรือทำเพิ่มเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้ว เพราะไม่มีใครที่จะเห็นด้วยกับเราทุกอย่าง   ขอให้คิดว่าถ้าเรามองไม่เห็นข้อผิดพลาดของตนเอง เราก็ต้องพึ่งตาของคนอื่นช่วยมอง   คนที่เอาเวลาและเอาตาของเขามาช่วยเรามองตัวเราเองย่อมถือได้ว่าเป็นเพื่อน
 
5. รอรับนัดอาจารย์ว่าจะให้เข้าพบเมื่อไร   หากอาจารย์ไม่นัดเสียที ให้ลองติดต่ออาจารย์ว่าอาจารย์พอจะให้เข้าพบเพื่อรับฟังคอมเม้นท์ได้ประมาณวันไหน   ไม่ต้องเกรงใจ เพราะบางทีอาจารย์ลืม   แต่ให้เขียนทวงอย่างสุภาพ  
 
6. สองวันก่อนที่จะเข้าพบอาจารย์ให้ทบทวนงานของตัวเองที่ส่งไปอีกครั้ง เผื่ออาจารย์ถามอะไรจะได้ตอบได้ ซึ่งถ้าตอบได้ในเวลาที่เข้าพบเลยก็จะช่วยทุ่นเวลาที่จะต้องทำเพิ่มไปได้มาก
 
7. ลดอีโก้ลง   อย่าคิดว่าเราใหญ่หรือแน่มาจากไหน   ให้ทำตัวเป็นหลุมดำ ที่คอยดูดคอมเม้นท์ทุกอย่างที่ขวางหน้าโดยไม่มีอารมณ์   อาจารย์จะพูดอะไรมาก็จดไว้ก่อน อย่าพึ่งรีบตอบโต้   อย่าโกรธ   ถึงจะรู้สึกว่าเป็นคอมเม้นท์ที่ไม่สมเหตุสมผลก็ตาม    ต่อมาหากอาจารย์เปิดจังหวะให้ชี้แจง ก็ค่อย ๆ ชี้แจงโดยใช้เหตุผล   อย่ามีอารมณ์     การแสดงอารมณ์โกรธหมายความถึงการไม่เป็นมืออาชีพ   บางครั้งเมื่อค่อย ๆ ชี้แจงแล้วอาจจะทำให้อาจารย์เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นและถึงกับคิดว่าที่คอมเม้นท์มานั้นอาจจะไม่ถูกต้อง   แต่ก็อย่าพยายามไล่บี้อาจารย์ว่าอาจารย์ผิด ก็ให้บอกอย่างนี้ว่า อาจารย์อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนได้เพราะว่าเราเขียนไว้ยังไม่ชัดเจน เอาไว้เราจะกลับไปเขียนให้ชัดเจนขึ้น   คือ เมื่อเราป้องกันตัวเองได้แล้วก็ต้องช่วยรักษาหน้าคู่เจรจาด้วย ถึงจะ win-win
 

 
คอมเม้นท์ปกติทั่วไปของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 
ก. เรื่องใหญ่ ที่อาจจะทำให้นักศึกษาต้องรื้อทำวิทยานิพนธ์ใหม่
 
1.   วิธีการที่ใช้ในการตอบคำถามอาจจะยังไม่ดี โดยวิธีที่ใช้อาจจะเจือไปด้วยอคติของนักวิจัยมากเกินไป หรือนักวิจัยรีบร้อนด่วนสรุปมากเกินไปจนมองข้ามข้อเท็จจริงว่าวิธีการนั้นมีจุดอ่อน
2.   แบบจำลองเศรษฐมิติไม่ถูกต้อง
3.   การอธิบายว่าทำไมผลการศึกษาถึงออกมาขัดกับความรู้สึกของอาจารย์
4.   การคำนวณบางอย่างเพิ่มเติมที่ไม่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเป็นวิทยาการที่นักศึกษาไม่รู้
 
 
 
ข. เรื่องปานกลาง   ที่ทำให้ต้องใช้เวลาและแรงงาน
 
1.   ให้ลองเปลี่ยนตัวแปรอิสระ หรือเพิ่มตัวแปรอิสระบางตัว แต่ใช้วิธีการศึกษาแบบเดิม ในแบบจำลองเดิม
2.   การให้ Review Literature เพิ่มเติม โดยเน้นไปในประเด็นที่เรายังไม่ได้อ่าน หรือมีงานวิจัยที่ผ่านมาในด้านนั้นไม่มากนัก   โดยให้เปรียบเทียบกับกรณีอื่น ๆ ที่ทำวิจัยในบริบทอื่น   รวมทั้งการเปรียบเทียบกับเครื่องมือเชิงนโยบายที่เป็นทางเลือกอื่น ๆ
3.   การเจาะลึกเข้าไปในข้อมูลบางเรื่องเป็นพิเศษ
4.   การคำนวณตัวเลขเพิ่มเติมบางอย่างที่ยังไม่มีข้อมูล หรือต้องเข้าไปจัดการกับฐานข้อมูลอีกครั้ง
 
 
 
ค. เรื่องเบา ๆ  ที่แก้ไขได้ไม่ยาก
 
1.   การขยายความเรื่องบางเรื่องที่สั้นเกินไป
2.   การอธิบายคำบางคำที่อาจจะตีความไปได้มากกว่าหนึ่งความหมาย
3.   การเพิ่มเติมข้อมูลบางเรื่องที่จะทำให้ผู้อ่านได้เห็นภาพของเรื่องที่ศึกษาให้ชัดเจนขึ้น
4.   การชี้แจงจุดแข็ง จุดอ่อน ของเครื่องมือที่ใช้การศึกษาหลัก   อธิบายว่าทำไมต้องใช้วิธีนี้ และมันมีข้อจำกัดอย่างไร
5.   การคำนวณตัวเลขเพิ่มเติมบางอย่างที่มีข้อมูลพร้อมอยู่แล้ว    
6.   การเปลี่ยนวิธีการรายงานผลการคำนวณ   อะไรที่ควรรายงาน อะไรที่ไม่ต้องรายงาน และควรรายงานเป็นตัวเลขหน่วยใด   รวมทั้งการจัดให้อ่านง่ายในตารางที่ควรดูปุ๊บก็รู้ปั๊บว่ารายงานตัวเลขอะไร
7.   การชี้ประเด็นให้ชัดเจนว่างานวิจัยเรื่องนี้ช่วยเอื้อประโยชน์อย่างไรต่อวงการวิชาการด้านนั้น
8.   ชี้ให้เห็นชัดว่าการศึกษานี้เน้นตอบคำถามในประเด็นไหน และไม่ได้ตอบคำถามประเด็นไหน ซึ่งประเด็นทั้งหลายนั้นถูกยกขึ้นมาจาก Literature ที่เรา review มา
9.   การชี้ให้ชัดเจนว่าทำไมต้องทำการศึกษาด้วยตัวแปรและวิธีที่ใช้อยู่
10. การสะกดคำ และสำนวนภาษาที่ใช้
11. การเรียงลำดับการนำเสนอในเล่มรายงาน
12. รูปแบบของตารางและการจัดรูปเล่มรายงาน 
 
ง. เรื่องบ่น ที่นักศึกษาควรรู้ไว้ก่อนส่งต้นฉบับครั้งต่อไป
 
1.   การส่งต้นฉบับทุกครั้งควรมีสารบัญ
2.   ต้องใส่เลขหน้าทุกหน้า
3.   หัวข้อไม่ควรเกินสามหลัก เช่น   1.      1.1     1.1.1   

4.   ในแต่ละหัวข้อให้เขียนนำเข้าสู่เรื่องด้วย โดยการบอกว่าหัวข้อนี้ประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้าง  ไม่ใช่ขึ้นหัวข้อแล้วปล่อยลอย ๆ ไว้แล้วตามด้วยหัวข้อย่อยเลย  มันจะทำให้คนอ่านงงว่าหัวข้อนี้คืออะไรและมาได้อย่างไร

5.   ตัวอักษรภาษาไทยให้ใช้ line spacing 1 บรรทัด ในขณะที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ใช้ 1.5 บรรทัด

6.   อย่าตัดตารางไปไว้คนละหน้า   นอกจากมันยาวจริง ๆ ให้ทำซ้ำหัวตารางด้วยเมื่อขึ้นหน้าใหม่

7.   การกล่าวประโยคที่เป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญหรือจะมีผลกระทบต่อการศึกษา หากเป็นการอ้างอิงจากรายงานของคนอื่น ด้วยการวงเล็บชื่อและปีต่อท้าย    ถ้าหากว่างไว้แสดงว่าเป็นความเห็นของตัวเอง ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นต้องเขียนให้ชัดว่าความเห็นนี้มาได้อย่างไร คือ มีหลักฐานอะไรมายืนยัน ไม่ใช่กล่าวลอย ๆ

8.   ให้เขียนรายชื่อที่อ้างอิงไว้ในบรรณานุกรมท้ายเล่มด้วยให้ครบ บางทีอาจารย์พบการอ้างอิงในเล่มเฉพาะชื่อและปี แต่ไม่พบรายละเอียดท้ายเล่มว่าชื่อเรื่องอะไร พิมพ์ที่ไหน

9.   รูปแบบของตาราง ควรต้องมีรายละเอียดชัดเจนว่า   ตารางที่เท่าไร   หัวเรื่องอะไร   หน่วยวัดคืออะไร ที่มาของข้อมูลในตาราง   รวมทั้งหมายเหตุที่อธิบายสัญลักษณ์ที่พบในตาราง

10. อย่าปล่อยให้มีการสะกดผิด  มันจะทำให้ผู้อ่านเกิดความรำคาญจนทำบดบังความคิดดี ๆ ที่มีต่อการปรับปรุงงานวิทยานิพนธ์ฉบับนั้น  อาจารย์ที่ฉุนเฉียวอาจจะส่งต้นฉบับกลับคืนให้นักศึกษาแก้ไขตัวสะกดให้ถูกก่อนที่จะเอามาให้อ่านใหม่

11. อย่าพยายามทำรายงานให้หนาโดยการยัดตารางเข้าไปในเนื้อหามาก ๆ โดยไม่ได้อธิบายอะไร  หรือโดยไม่จำเป็น  ตารางเหล่านั้นควรจะใส่ไว้ในภาคผนวก  อาจารย์ที่สุภาพอาจจะระบุไว้ข้างตารางว่าขอให้นำตารางนี้ไปไว้ในภาคผนวก   อาจารย์ทั่วไปอาจจะเขียนรวม ๆ ว่า ขอให้พิจารณานำตารางที่ไม่จำเป็นใส่ไว้ในภาคผนวก  แต่อาจารย์ที่ฉุนเฉียวอาจจะฉีกหน้าตารางเหล่านั้นแล้วเย็บติดไว้ท้ายเล่มแล้วส่งกลับไปให้ทำมาใหม่โดยยังไม่อ่านอะไร   ไม่ว่าอาจารย์จะเป็นอย่างไร  ที่แน่ ๆ คือ ตารางเหล่านี้มันต้องย้ายไปอยู่ในภาคผนวก

12. อย่าก๊อปแปะ (Copy and paste)  อาจารย์อ่านหนังสือมาเยอะ  ย่อมรู้ว่าสำนวนภาษาและแนวคิดในรายงานเล่มนั้นไม่สอดคล้องกัน  อันเกิดจากผู้เขียนไม่ใช่คน ๆ เดียวกัน    หากพบเช่นนั้นมันจะทำให้ความน่าเชื่อถือในตัวนักศึกษาลดลง  เรื่องนี้ส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการให้งานทำและการแนะนำให้ทำงานหรือเรียนต่อ   อาจารย์จะไม่สนับสนุนนักศึกษาคนนั้นต่อไปมากนัก    อาจารย์จะชอบคนที่เขียนไม่รู้เรื่องในตอนแรกแล้วค่อย ๆ ปรับปรุงการเขียนให้ดีขึ้น   มากกว่าที่จะชอบคนเขียนมาอ่านรู้เรื่องแต่ไม่ได้เขียนเองทั้งหมด
หลังจากรับฟังคอมเม้นท์จากอาจารย์ที่ปรึกษา
 
1. ควรเขียนสรุปผลการคอมเม้นท์แล้วส่งไปให้อาจารย์ทางอีเมลในวันถัดไป เพื่อที่จะตรวจสอบว่ารับคอมเม้นท์มาครบถ้วนหรือไม่   นอกจากนั้นยังเป็นกรอบสำหรับการดำเนินการแก้ไขวิทยานิพนธ์ในรอบนี้
2. นัดแนะกับอาจารย์ว่าจะใช้เวลาประมาณกี่วันเพื่อดำเนินการแก้ไข และจะนำมาส่งอีกครั้ง
3. อาจารย์อาจจะนัดให้มารับฟังคอมเม้นท์ในส่วนอื่นของรายงานที่อาจารย์ยังอ่านไม่จบ
4.   ให้เตือนอาจารย์ถึงกำหนดการสำคัญบางเรื่องที่จำเป็นต่อนักศึกษา เช่น กำหนดลงทะเบียนในภาคการศึกษาใหม่ กำหนดของการลงทะเบียนคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา   กำหนดสิ้นสุดของทุนการศึกษา (หากมี)   กำหนดการเหล่านี้แจ้งแก่อาจารย์ไม่ได้เป็นการเร่งรัดให้จบเร็ว แต่เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดจังหวะการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
5.   พักผ่อนให้เพียงพอ แล้วลงมือแก้ไขรายงานวิทยานิพนธ์ในแต่ละเรื่องตามลำดับ


 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ