Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เพลิน คิดเพลิน ๆ เหลือที่ยังไม่รู้ไว้บ้างก็ดีเหมือนกัน
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเหลือที่ยังไม่รู้ไว้บ้างก็ดีเหมือนกัน Print E-mail
คมสัน สุริยะ
10 พฤษภาคม 2553
 
 
เมื่อก่อนผมเป็นคนแอนตี้การเรียนรู้แบบที่ไม่รู้ทั้งหมด เมื่อเรียนอะไรผมจึงพยายามเรียนรู้ให้หมดทุกอย่างในเรื่องนั้น   ซึ่งก็ดูเป็นเรื่องที่น่าจะดี   แต่วันนี้ผมมีความรู้สึกใหม่
 

ผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วว่า เพลงภาษาต่างประเทศบางเพลงเราฟังแล้วเพราะมาก ฟังกี่รอบ ๆ ก็เพราะ จนกระทั่งเราอยากจะแกะเนื้อเพลง   แต่เมื่อแกะได้ครบถ้วนแล้วกลับฟังเพลงนั้นไม่เพราะไป   ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น
 

สาเหตุเพราะว่าเรารู้มันทุกซอกทุกมุมแล้ว ทำให้จับใจความได้ครบถ้วนทุกคำ ชัดเจนเป็นคำ ๆ ไป          ความรู้สึกที่มีต่อเพลงนั้นจะแตกต่างออกไปจากเดิมที่เราไม่รู้ว่าจริง ๆ เพลงนั้นกล่าวว่าอะไร เพียงแต่ฟังแล้วเพราะ แต่ตอนนี้รู้การสะกดคำและบางทีอาจจะรู้ความหมายด้วย   ทำให้สัมผัสที่เรามีต่อเพลงนั้นเปลี่ยนไป
 

ที่ร้ายก็คือเพลงนั้นไม่มีอะไรให้ค้นหาอีก ทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่อยากให้เกิด คือ รู้สึกว่าเพลงนั้นไม่เพราะไปเสียได้
 

ครั้งหนึ่งผมพยายามนั่งแกะเพลงเพลงหนึ่ง แต่ทำค้างไว้เพียงครึ่งเพลง เพราะคิดว่าถ้าทำต่อไปจนครบทั้งเพลง เพลงนี้ก็จะไม่เหลือเสน่ห์อะไรให้ค้นหาอีก  
 
 

ผมจึงคิดว่าการที่มนุษย์เราไม่รู้อะไรทั้งหมดก็ดีเหมือนกัน เพราะมันจะเป็นแรงดึงดูดให้เราอยากเรียนรู้เรื่องนั้นต่อไปในอนาคต  
 

ผมจึงจะไม่บังคับให้นักศึกษาของผมรู้ทุกเรื่องที่ผมสอนอีกต่อไป   เพราะถือว่าถ้าเขายังไม่รู้วันนี้   ก็อาจจะเป็นแรงผลักดันให้เขาอยากรู้ในวันข้างหน้า    และนั่นอาจจะทำให้เขาไปได้ไกลกว่าการมีความรู้สึกว่าได้รู้ทุกเรื่องเป็นอย่างดีแล้ว  ซึ่งเป็นความรู้สึกที่จะทำให้เขาหยุดค้นหาและหยุดเรียนรู้
 

คิดดูว่าหากนักวิทยาศาสตร์รู้ทุกเรื่องของเอกภพ มันจะน่าเบื่อเพียงใดที่จะไม่มีอะไรให้ค้นหาอีกต่อไป


ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนก็เหมือนกัน ถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้จักอีกคนอย่างทะลุปลุโปร่งแล้ว ก็อาจจะเกิดความเบื่อกันได้   ดังนั้นหากยังมีบางเรื่องบางมุมที่เราไม่รู้เกี่ยวกับเขา   มันก็ทำให้เขาน่าค้นหาอยู่ตลอดเวลา   เหมือนเพลงที่ฟังกี่รอบ ๆ ก็ไม่เบื่อ ฉันใดก็ฉันนั้น  ดังนั้นอย่าพยายามอยากรู้เรื่องทุกเรื่องของคนที่คุณกำลังคบอยู่ด้วย   รู้ไปก็อาจจะไม่ทำให้อะไรดีขึ้น  ตรงข้ามหากรักษาระยะห่างหรือเว้นช่องว่างบางเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวจริง ๆ ของเขาไว้บ้าง  จะทำให้คู่ของคุณน่าค้นหาอยู่ตลอดเวลา        เหมือนเป็นยูนิเวอร์สเล็ก ๆ ที่เรายังค้นพบไม่เคยครบทั้งหมดสักที
 
 


 
  

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ