Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home Tourism Logistics Cities in research ฤดูใบไม้ผลิที่เยอรมัน ตอน รั้วกันเสียง
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaฤดูใบไม้ผลิที่เยอรมัน ตอน รั้วกันเสียง Print E-mail

คมสัน  สุริยะ
11 พฤษภาคม 2553


นี่คือรั้วกันเสียง  ซึ่งกั้นระหว่างถนนกับหมู่บ้าน  ชาวเยอรมันถือว่าความเงียบสงบภายในบ้านถือเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่พวกเขาจะต้องได้รับ  ซึ่งถือเป็นคุณภาพชีวิตอย่างหนึ่ง

1.  สภาพรั้วด้านนอกและด้านใน


2.  ภายในหมู่บ้านจำกัดความเร็วไว้ที่ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

3. บ้านชนชั้นกลางในเยอรมันภายในหมู่บ้าน  มีคุณภาพชีวิตที่ดีพอสมควร  มีบ้านขนาดไม่ใหญ่มาก  กันร้อนกันหนาวได้   มีรถยนต์ที่ดีหน่อยและใช้ได้อย่างยาวนานนับสิบปีโดยไม่ต้องเปลี่ยนใหม่สักหนึ่งคัน  มีรั้วกันเสียง  ก็มีความสุขแล้วตามอัตภาพคนเยอรมันกลับสู่สารบัญ


   

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ