Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home Tourism Logistics Cities in research ฤดูใบไม้ผลิที่เยอรมัน ตอน บ้านแฟร้งค์เก้นสไตน์
Welcome


Tourism
Logistics



CMSE
Conference



Journal EEQEL




คลังหนังสือ
Komsan
Suriya



















ฤดูใบไม้ผลิที่เยอรมัน ตอน บ้านแฟร้งค์เก้นสไตน์ Print E-mail

คมสัน  สุริยะ
10 พฤษภาคม 2553


ศาสตราจารย์แฟร้งค์เก้นสไตน์  เป็นศิษย์เก่าของเกิร์ทธิงเก้น  เขามีห้องปฏิบัติการลับอยู่ที่เมืองนี้  ซึ่งเป็นสถานที่ให้กำเนิดแฟร้งค์เก้นสไตน์ร่างยักษ์และทรงพลังที่เรารู้จักกันดี   ผมตามไปจนพบบ้านของแฟร้งค์เก้นสไตน์  จึงถ่ายภาพมาให้ชมกัน


1.  บ้านที่แฟร้งค์เก้นสไตน์เคยอาศัยอยู่












บ้านแฟร้งค์เก้นสไตน์มองมาจากมุมด้านซ้าย





2.  ตึกทำงานของศาสตราจารย์แฟร้งค์เก้นสไตน์  




ป้ายหน้าอาคารเขียนว่า   ที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ทำงานของศาสตราจารย์แฟร้งค์เก้นสไตน์   เขามีผลงานที่ทำให้โลกต้องตะลึง







3.  ห้องปฏิบัติการลับของศาสตราจารย์แฟร้งค์เก้นสไตน์

นี่เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่เชื่อกันว่าศาสตราจารย์แฟร้งค์เก้นสไตน์แอบมาสังเคราะห์ตัวยาชุบชีวิตอย่างคร่ำเคร่งจนลืมวันลืมคืน





อาคารหลังนี้เชื่อกันว่าเป็นที่ชุบชีวิตแฟร้งค์เก้นสไตน์  ซึ่งครั้งแรกทดลองไม่สำเร็จ  ต่อมามีการปรับปรุงส่วนผสมของน้ำยาใหม่จนทำให้การชุบชีวิตประสบความสำเร็จจนได้





เมื่อเราซูมเข้าไปดูใกล้ ๆ จะยังเห็นเครื่องมือทดลองของศาสตราจารย์แฟร้งค์เก้นสไตน์ตั้งอยู่ภายในอาคาร   ทางมหาวิทยาลัยได้อนุรักษ์ไว้อย่างดี





4. บ้านของด๊อกเตอร์โนริมากิ  เซนเบ้

เมืองเกิร์ทธิงเก้นยังเป็นสถานที่รวมบรรดานักวิทยาศาสตร์เอกของโลก  หนึ่งในนั้นคือ ด๊อกเตอร์โนริมากิ เซนเบ้  ชาวญี่ปุ่น  ที่ให้กำเนิดแอนดรอยด์ตัวแรกของโลก คือ อาราเร่





สองหลังนี้คือบ้านของกัสจัง






หมายเหตุ:  เรื่องทั้งหมดนี้ผู้เขียนแต่งขึ้นเองทั้งสิ้น  เพราะศาสตราจารย์แฟร้งค์เก้นสไตน์มีอยู่แต่ในนิยายเท่านั้น 
และด๊อกเตอร์โนริมากิ เซนเบ้  เจ้าหนูอาราเร่  และกัสจัง  ก็มีอยู่แต่ในการ์ตูนเท่านั้น





กลับสู่สารบัญ



 

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ