Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เพลิน เย็นกายสบายใจ เนื้อหาที่มีผู้อ่านมากที่สุด เมษายน 2553
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเนื้อหาที่มีผู้อ่านมากที่สุด เมษายน 2553 Print E-mail

คมสัน สุริยะ
1 พฤษภาคม 2553


วันนี้วันแรงงานสากล ถือเป็นวันหยุดประจำปีของเยอรมนี  เขาเลยอนุญาตให้นักศึกษาปริญญาเอกหยุดทำงานหนึ่งวัน  ผมเลยได้ใช้เวลากลับมาทบทวนว่าเดือนที่ผ่านมามีผู้อ่านกรุณาให้ความสนใจเนื้อหาเรื่องใดเป็นพิเศษในเว็ปของเรา  ซึ่งผล TOP 20 ออกมาดังต่อไปนี้


1. เกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 2: การเขียน Literature Review

2. เกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 32: การเขียน Proposal

3. คุยโทรศัพท์ข้ามประเทศแบบประหยัดด้วย Skype (เขียนโดย น้องจอย)

4. เกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 1

5. เกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 10: หลักการทำแบบสอบถาม6. แบบจำลองโลจิตในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

7. เกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 27: สิ่งที่รับไม่ได้เลยในการทำวิจัย

8. ภาษาเยอรมันสำหรับเอาตัวรอดในเยอรมนี

9. เริ่มต้นอย่างไรกับงานวิจัยในเรื่องโซ่อุปทานการท่องเที่ยว  (อาจารย์ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์)


1
0. เกร็ดการวิจัยตอนที่ 24: การเขียนบทคัดย่อ11. เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี Cologne, Germany

12. Econ 408: ทำวิจัยเป็นใน 45 ชั่วโมง

13. กรอบแนวคิดโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

14. พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีกับการพัฒนาชนบท

15. ทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัยด้านโลจิสติกส์ (อาจารย์ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์)
16.เกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 36: ทำอย่างไรเมื่ออาจารย์สั่งให้ไปหาหัวข้อวิทยานิพนธ์

17.สร้างกล้องวงจรปิดง่ายๆ จากเว็บแคม  (น้องจอย)

18.เกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 21: งานวิจัยที่อ่อนไปดูตรงไหน

19. การถ่ายวีดีโอ ปรับแต่ง และอัพโหลดขึ้น Youtube ตอนที่ 2 (น้องจอย)

20. เกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 20: องค์ความรู้ใหม่ และการเขียนวัตถุประสงค์
ผมขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่ให้การต้อนรับด้วยดีเสมอมา  และขอบคุณนักเขียนทุกท่านที่ร่วมกันมอบความสุขแด่ท่านผู้อ่านครับ

กลับสู่สารบัญ
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ