Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง เรื่องที่ควรเรียนรู้
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเศรษฐศาสตร์การเมือง เรื่องที่ควรเรียนรู้ Print E-mail
คมสัน สุริยะ
19 เมษายน 2553
 

การเมืองเป็นเรื่องของการแสวงหาอำนาจ และรักษาอำนาจ
 
เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องของการแสวงหาความมั่งคั่ง และรักษาความมั่งคั่ง
 
แต่เมื่อความมั่งคั่งนำมาซึ่งอำนาจ    และอำนาจก็นำมาซึ่งความมั่งคั่งเป็นทวีคูณ
 
จึงเกิดวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองขึ้น   ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้ไว้บ้าง
 
 
คำตอบต่อคำถามที่เคยถามไปแล้ว   >>อ่านคำถาม<<
 
1.   โมเดลการส่งออก 
 
ข้อ 1:   ความมั่งคั่งของประเทศไทยอยู่ที่    แรงงานราคาถูก เสถียรภาพทางเศรษฐกิจเหนือกว่าประเทศอื่น
ข้อ 2:   จะขุดมาใช้โดย  การย้ายฐานการผลิตของญี่ปุ่น ไต้หวัน
ข้อ 3:   พลังอำนาจทางเศรษฐกิจของฉันคือ ความสามารถในการขายในตลาดต่างประเทศ
ข้อ 4:   วิธีการทำให้คนไทยกินดีอยู่ดีคือ   จ่ายค่าแรง
 
ผลลัพธ์ ใช้ได้หลังยุคพลาซ่าแอคคอร์ด แต่ตอนนี้ล้าสมัยไปแล้ว

หมายเหตุ:  พลาซ่าแอคคอร์ด คือ  กรณีที่เงินเยนญี่ปุ่นถูกบังคับจากประเทศมหาอำนาจอื่น ๆ ให้แข็งค่าขึ้น ทำให้ผู้ผลิตญี่ปุ่นต้องดิ้นรนไปในประเทศอื่นซึ่งค่าเงินยังอ่อนอยู่  เพื่อให้ราคาสินค้าที่ผลิตออกมาไม่แพงเกินไป  หนึ่งในนั้นคือประเทศไทย


2.   โมเดลนวัตกรรม 
 
ข้อ 1:   ความมั่งคั่งของประเทศไทยอยู่ที่    พลังของการสร้างสรรค์
ข้อ 2:   จะขุดมาใช้โดย  การส่งเสริมคนเก่งและคนมีความรู้ความสามารถให้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
ข้อ 3:   พลังอำนาจทางเศรษฐกิจของฉันคือ สติปัญญา และการปกป้องด้วยกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อ 4:   วิธีการทำให้คนไทยกินดีอยู่ดีคือ   การศึกษา
 
ผลลัพธ์ ได้แต่ฝัน การปฏิบัติไม่ได้ผลเท่าที่ควร

3.   โมเดลชินด์เล่อร์ 
 
ข้อ 1:   ความมั่งคั่งของประเทศไทยอยู่ที่    เงินของกองทัพนาซีเยอรมัน
ข้อ 2:   จะขุดมาใช้โดย  สัมปทานผูกขาดการผลิตสินค้าให้กองทัพ
ข้อ 3:   พลังอำนาจทางเศรษฐกิจของฉันคือ ความเชี่ยวชาญในการติดสินบน
ข้อ 4:   วิธีการทำให้คนไทยกินดีอยู่ดีคือ   ช่วยไม่ให้ชาวยิวถูกพวกนาซีฆ่า
 
ผลลัพธ์   ไม่เกี่ยวกับประเทศไทย ไม่ขอวิจารณ์
 

4. โมเดลท๊ากสิน
 
ข้อ 1:   ความมั่งคั่งของประเทศไทยอยู่ที่    การได้สัมปทานผูกขาด
ข้อ 2:   จะขุดมาใช้โดย  สายสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจรัฐในขณะนั้น
ข้อ 3:   พลังอำนาจทางเศรษฐกิจของฉันคือ การเข้ายึดกุมอำนาจรัฐ ตำรวจ และทหาร แบบเบ็ดเสร็จไว้เอง
ข้อ 4:   วิธีการทำให้คนไทยกินดีอยู่ดีคือ   ประชานิยม 
 
ผลลัพธ์    เสื้อเหลือง เสื้อแดง
 

5. โมเดล อะปิ๊สิ๊ด
 
ข้อ 1:   ความมั่งคั่งของประเทศไทยอยู่ที่    จริง ๆ ตอบไม่ได้ ปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันเป็นก็ดีแล้ว
ข้อ 2:   จะขุดมาใช้โดย  จริง ๆ ก็ตอบไม่ได้ ปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันเป็นก็ดีแล้ว
ข้อ 3:   พลังอำนาจทางเศรษฐกิจของฉันคือ   ข้อนี้ก็ตอบไม่ได้อีก ปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันเป็นก็ดีแล้ว
ข้อ 4:   วิธีการทำให้คนไทยกินดีอยู่ดีคือ   กองทุนไทยเข้มแข็ง ประชานิยมภาคสอง
 
ผลลัพธ์    อะไร ๆ ก็ทำท่าจะเป็นไปด้วยดี ถ้าไม่พลาดไปลงดาบพวกเดียวกันเอง เช่น นายตำรวจใหญ่  กับนายทหารใหญ่
 

6. โมเดลพรรคร่วม
 
ข้อ 1:   ความมั่งคั่งของประเทศไทยอยู่ที่    จำนวน ส.ส.
ข้อ 2:   จะขุดมาใช้โดย  แก้รัฐธรรมนูญ  แก้กติกาให้ได้เปรียบในการเลือกตั้ง
ข้อ 3:   พลังอำนาจทางเศรษฐกิจของฉันคือ   เสียบ  ร่วม  ต่อรอง  ขอกระทรวงเกรด A
ข้อ 4:   วิธีการทำให้คนไทยกินดีอยู่ดีคือ   ประชานิยมระดับภูมิภาค  เมืองใครก็เมืองใครสิ
 
ผลลัพธ์    งานก่อสร้างและการซื้ออุปกรณ์แปลก ๆ แพง ๆ ในเมืองของเขามีมากขึ้น  คนในเมืองก็ดีใจที่เห็นบ้านเมืองมีของใหม่เต็มไปหมด   แต่ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะส่งผลต่อความกินดีอยู่ดีของคนในเมืองนั้นได้มากน้อยเพียงใด
 
 
 
 
7. โมเดลอานันท์ ปันยารชุน
 
ข้อ 1:   ความมั่งคั่งของประเทศไทยอยู่ที่ การเข้าถึงตลาดต่างประเทศและเงินทุนต่างประเทศ 
ข้อ 2:   จะขุดมาใช้โดย  การเปิดเสรีทางการค้าและทางการเงิน
ข้อ 3:   พลังอำนาจทางเศรษฐกิจของฉันคือ   ความโปร่งใส
ข้อ 4:   วิธีการทำให้คนไทยกินดีอยู่ดีคือ   ธรรมาภิบาล
 
ผลลัพธ์    บางธุรกิจได้ประโยชน์ บางธุรกิจเสียประโยชน์   ธุรกิจที่ได้ประโยชน์ก็เงียบไว้ ธุรกิจที่เสียประโยชน์ออกมาโจมตี   ส่วนเรื่องความโปร่งใสและธรรมาภิบาลหายไปจากความสนใจของคนทั่วไปเมื่อโมเดลท๊ากสิกเบียดเข้ามาในสังคม
 

 
8. โมเดลการท่องเที่ยว
 
ข้อ 1:   ความมั่งคั่งของประเทศไทยอยู่ที่    ทรัพยากรการท่องเที่ยว คนไทยใจดี ยิ้มง่าย
ข้อ 2:   จะขุดมาใช้โดย เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ข้อ 3:   พลังอำนาจทางเศรษฐกิจของฉันคือ   คุณภาพในการให้บริการ
ข้อ 4:   วิธีการทำให้คนไทยกินดีอยู่ดีคือ   ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปให้ถึงทุกหย่อมหญ้า
 
ผลลัพธ์    จบเพราะความไม่สงบในประเทศ ใครจะมาเที่ยว นอกจากผู้สื่อข่าวสงคราม


 
9. โมเดลไมเคิล พอร์เตอร์  
 
ข้อ 1:   ความมั่งคั่งของประเทศไทยอยู่ที่ ห้าหรือหกอย่าง คือ ฮับการท่องเที่ยวเอเชีย ดีทรอยต์เอเชีย (แหล่งผลิตรถยนต์) การรักษาพยาบาล (ข่าวบางกระแสก็บอกว่าเป็นเรื่องซอฟต์แวร์)  ครัวของโลก  และผู้นำแฟชั่นเมืองร้อน
ข้อ 2:   จะขุดมาใช้โดย  ส่งเสริมห้าหรือหกอย่างนี้
ข้อ 3:   พลังอำนาจทางเศรษฐกิจของฉันคือ   รับจ้างมาชี้เป้าให้แล้วก็จากไป ได้ไป 19 ล้านบาทแล้ว
ข้อ 4:   วิธีการทำให้คนไทยกินดีอยู่ดีคือ   ทำห้าหรือหกอย่างนี้ให้ได้ก่อนเถอะ
 
ผลลัพธ์   ทำได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไร บางอย่างก็เงียบไปแล้วเพราะสถานการณ์ในประเทศไม่เอื้ออำนวย เช่น โมเดลการท่องเที่ยว
 
 
10. โมเดลบิลล์ เกตส์ 
 
ข้อ 1:   ความมั่งคั่งของประเทศไทยอยู่ที่ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ
ข้อ 2:   จะขุดมาใช้โดย  การเขียนซอฟต์แวร์
ข้อ 3:   พลังอำนาจทางเศรษฐกิจของฉันคือ   empower people คือ ช่วยให้คนอื่นมีความสามารถในการทำมาหากินได้มากขึ้น
ข้อ 4:   วิธีการทำให้คนไทยกินดีอยู่ดีคือ   ตั้งมูลนิธิบิลล์แอนด์เมลินด้า เกตส์ เพื่อช่วยเหลือคนอื่น และเหลือเงินไว้ให้ลูกหลานเพียงเล็กน้อย เพราะเขาถือว่าถ้าให้ลูกหลานได้เงินมาง่ายเกินไป ชีวิตจะไม่ได้เผชิญหน้ากับความท้าทายใด ๆ แล้ววัน ๆ จะเอาแต่ทำตัวไร้สาระ 
 
ผลลัพธ์   เขาคือคนที่รวยที่สุดในโลก และเป็นผู้บริจาคเงินรายใหญ่ของโลก แม้แต่วอเรนท์ บัฟเฟต ปรมาจารย์เรื่องหุ้น และคนที่รวยที่สุดอีกคนของโลก ยังเอาเงินมาฝากให้เขาช่วยบริจาคด้วย  
 
 
 
11. โมเดลเซียนหุ้น  
 
ข้อ 1:   ความมั่งคั่งของประเทศไทยอยู่ที่ การซื้อหุ้นแล้วปล่อยให้มันขึ้นไปเรื่อย ๆ เอง
ข้อ 2:   จะขุดมาใช้โดย  เปิดบัญชีซื้อขายหุ้น แล้วซื้อหุ้นดี ๆ บางตัวเก็บไว้
ข้อ 3:   พลังอำนาจทางเศรษฐกิจของฉันคือ   เงินเย็น
ข้อ 4:   วิธีการทำให้คนไทยกินดีอยู่ดีคือ   จ่ายภาษีเงินปันผลไม่เคยขาด  เพราะโดนหัก ณ ที่จ่าย
 
ผลลัพธ์   หุ้นขึ้นหุ้นลงเป็นอนิจจัง   ขึ้นได้ก็ลงได้ ลงได้ก็ขึ้นได้ ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน  
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ