Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ คำถามก่อนเรียนจบเศรษฐศาสตร์
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaคำถามก่อนเรียนจบเศรษฐศาสตร์ Print E-mail
คมสัน สุริยะ
19 เมษายน 2553
 
 
ก่อนที่ใครสักคนจะเรียนจบเศรษฐศาสตร์ อยากให้ลองตอบคำถามสามข้อนี้   ตั้งใจตอบนะครับ เอาจริงเอาจัง 
 
ข้อหนึ่ง   ความมั่งคั่งของประเทศไทยอยู่ตรงไหน
 
ข้อสอง   เราจะขุดมาใช้ได้อย่างไร
 
ข้อสาม   พลังทางเศรษฐกิจของฉันคืออะไร
 
 
ตอบเสร็จแล้วก็จะพอทราบว่าเรียนจบเศรษฐศาสตร์หรือยัง 
 
 
 
สำหรับคนที่จะขึ้นมาบริหารประเทศชาติขอให้ตอบอีกข้อหนึ่ง
 
ข้อสี่    เราจะช่วยให้คนไทยกินดีอยู่ดีโดยทั่วกันได้อย่างไร
 
 

เหตุที่ให้ตอบข้อสี่อีกข้อเพราะว่า     มีแนวโน้มที่คนที่ตอบสามข้อแรกได้จะฉลาดเกินคนอื่นเกินไป    จนความมั่งคั่งไปกระจุกอยู่ที่เขาคนเดียว และเขาอาจจะไม่เห็นแก่คนอื่นจริง ๆ อีกเลยตลอดชีวิต

 
 

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ