Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เพลิน เย็นกายสบายใจ ถ้าคิดเลขถูกชีวิตจะดีขึ้น
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaถ้าคิดเลขถูกชีวิตจะดีขึ้น Print E-mail
เกษมณี  ยานะโส
23 มีนาคม 2553


บทความนี้เขียนขึ้นมาสืบเนื่องจากตอนที่เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 (Econ302) ข้อสอบที่อาจารย์คมสันออกสอบนั้นไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลข   ต้องคิดเอง   ซึ่งตัวเลขก็สาหัสเอาการอยู่  


พอสอบเสร็จคะแนนแต่ละคนก็ได้คนละนิดคนละหน่อยพองาม   สำหรับของหนูก็งามพอสมควรแต่จะได้ดีกว่านี้ถ้าคิดเลขถูก    เหตุก็คือไม่มีใครรู้ว่าอาจารย์จะไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลข   ก่อนสอบหนูฟิตซ้อมอย่างดีจำขั้นตอนกระบวนการทำทุกขั้นตอนเป๊ะ    แต่ไม่เป๊ะการคิดเลข   


เมื่อเดินผ่านอาจารย์ที่ชั้น4   อาจารย์ถามเรื่องการทำข้อสอบ    หนูก็เลยบอกตามที่เกริ่นมาข้างต้น   นึกว่าตอบแล้วก็เท่านั้น    เพราะคิดว่าพูดทักทายธรรมดา   ไม่นึกว่าอาจารย์จะชี้ขุมทรัพย์ให้ขุดตอนนั้น   (จริงๆก็คือถูกอาจารย์ดุนั่นเอง)   และอาจารย์ก็ได้มาชี้ขุมทรัพย์ให้ทุกคนในห้องได้ขุด    หนูจึงได้โชค 2 ชั้น   เพราะได้ขุด 2 ครั้ง  


ทรัพย์ที่หนูเจอก็คือ  เรื่องความไม่ประมาท  อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไร 


งูพิษแม้ตัวเล็กก็มีพิษทำให้เราตายได้   อาจารย์ยังได้เล่าเรื่องเพื่อนที่คิดเลขผิดเพราะความประมาทจนต้องออกจากงาน   หรือแม้แต่ให้ระมัดระวังอย่าเอามือไปใกล้ตรงที่หนีบของประตูหน้าต่างเพราะจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราได้ เป็นต้น   


ตอนนั้นอาจารย์ดุเอาจริงเอาจังมากจนเกิดเป็นคำพูดที่ทุกคนจำได้ว่า  ถ้าคุณคิดเลขถูกชีวิตคุณจะดีขึ้น 


ดังนั้นคำพูดนี้จึงเป็นเครื่องเตือนสติให้ระลึกถึงความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนั่นเอง   ซึ่งตอนนี้ก็ได้อาศัยเป็นสิ่งเตือนใจตัวเองเสมอว่าอย่าประมาทคิดว่าเราจะไม่ตาย    จะคิดดี   พูดดี ทำดี   ก็ให้รีบทำและทำได้ในขณะปัจจุบันเท่านั้น   โดยการกระทำนั้นจะเคร่งครัดที่ตน ผ่อนปรนที่ผู้อื่น  


เมื่อเรามีจิตเมตตา   กรุณากับผู้อื่นเราจะให้อภัยได้ง่าย   ไม่เคืองแค้น   ไม่เพ่งโทษจับผิด   อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความเข้าใจ   ซึ่งทำให้ตัวเราเองมีความสุข มีความสงบเย็นโดยธรรมชาติไม่ต้องไปกดข่ม   บังคับจิตให้เป็นสมาธิเหมือนตอนเด็ก ๆ     เมื่อทราบข่าวการทำความดีหรือข่าวของผู้ที่ได้รับความสำเร็จในด้านต่าง ๆ  ก็พลอยชื่นชมยินดี   มีความสุขไปด้วยซึ่งทำให้จิตใจแช่มชื่น   เนื่องจากได้ทราบว่าเหตุให้เกิดสมาธิ(ความสงบ)คือ ศีล(ความเป็นปรกติ) 


ดังนั้นจึงเริ่มทำให้ชีวิตมีความเป็นปรกติคือ มีศีล จากที่เคยพูดจาไม่ดี นินทากาเลเหมือนเทน้ำก็หันกลับมาพูดในสิ่งที่ดี   คิดให้ดี เช่น คิดไม่เบียดเบียน   เป็นต้น   ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลล้วนเกิดจากการตระหนักใส่ใจในเรื่องเล็ก ๆ  น้อย ๆ   ไม่ประมาท  ไม่มองข้าม นั่นเอง  การชี้ขุมทรัพย์ในวันนั้นจึงทำให้เกิดการต่อยอดในวันนี้ 


ขอขอบพระคุณค่ะ

กลับสู่สารบัญ 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ