Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ คำถามยอดฮิต: ถ้าเรียนเศรษฐศาสตร์จบแล้วจะเอาไปใช้อะไรได้บ้าง (ฟะ)
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaคำถามยอดฮิต: ถ้าเรียนเศรษฐศาสตร์จบแล้วจะเอาไปใช้อะไรได้บ้าง (ฟะ) Print E-mail
 คมสัน สุริยะ
19 มีนาคม 2553
 
 
ถาม

นักศึกษาเศรษฐศาสตร์เรียนจบแล้วเอาไปใช้อะไรได้บ้าง 
 
ตอบ
 
ขึ้นอยู่กับความตั้งใจว่าจะเป็นอะไรต่อไป 
 
ขอยกคำพูดของนโปเลียน โบนาปาร์ต 
จากภาพยนตร์เรื่อง Waterloo (1970) ดังนี้ (ประยุกต์เล็กน้อยให้เข้ากับเรื่อง)
 
 
โอ้ จอมพลเนย์ .....
 
ท่านไม่รู้หรอกว่าปริญญาเศรษฐศาสตร์ คืออะไร
 
ในความหมายของข้าก็คือ เฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งที่ตกแต่งไว้อย่างเลิศหรู
 
แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นอยู่เบื้องหลังของมัน
 
มันอยู่ที่สมองของข้า   ความตั้งใจ   ความปรารถนา  ความหวัง จินตนาการ 
 
และเหนือสิ่งอื่นใด   ความแน่วแน่ในจุดหมาย
 


อธิบาย
 
เวลาที่เรามีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำอะไร   เราก็จะหาสิ่งต่าง ๆ เข้ามาหาตัวเพื่อให้ไปถึงความสำเร็จของสิ่งนั้น คุณบัณฑิต อึ้งรังษี เรียกว่า กฏแห่งการดึงดูด
 
คนที่เรียนอย่างมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่   เรียนแล้วก็จะสังเกตจดจำ และเอาไปใช้ได้มาก โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่อยากเป็นหรืออยากทำ 
 
คนที่เรียนไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีจุดหมาย   เรียนไปวัน ๆ   ก็ไม่มีอะไรเข้าตัว   ทุกอย่างมันก็ได้แต่ผ่านไป
 
ดังคำกล่าวที่ว่า   หากเรือของคุณไม่รู้ว่าจะแล่นเข้าไปยังท่าไหน ลมทิศใดก็ไม่อาจช่วยได้
 
 

ทางเลือก
 
มาถึงตรงนี้น้อง ๆ อาจจะถามว่าแล้วถ้าเรียนเศรษฐศาสตร์จะทำอะไรได้บ้าง
ผมอยากตอบว่ามันอยู่ที่น้องอยากจะทำอะไร หรือต้องทำอะไร ดังนี้
 
1. หลาย ๆ คนต้องกลับไปช่วยทางบ้านทำการค้า
2.   คนที่ทางบ้านไม่ทำการค้าก็ต้องหาสมัครงาน ซึ่งอาจจะเป็นงานเอกชนหรือราชการ
3.   คนที่ยังไม่ทำงานก็เรียนต่อ
4.   คนที่ทั้งไม่ทำงานและไม่เรียนต่อก็มี พวกเขาก็อาจจะใช้เวลาส่วนตัวสักพักเพื่อหาหนทางของตัวเอง
 


แนะแนว

คน ๆ หนึ่งมักจะเลือกได้ทางเดียวในเวลาหนึ่ง   ซึ่งหากใครรู้ล่วงหน้าก่อนแล้วก็ย่อมจะเลือกฝึกฝนในสิ่งที่จะนำไปใช้ได้กับงานที่ต้องทำ เช่น
 
1.   คนที่ต้องไปช่วยทางบ้านค้าขาย   ก็ควรเรียนเศรษฐศาสตร์จุลภาคให้แน่น ๆ ไว้ เพราะเป็นพื้นฐานที่เราจะเข้าใจลูกค้า   อีกทั้งยังมีลูกเล่นสารพัดเพื่อชนะใจลูกค้าและชนะการแข่งขันทางธุรกิจ  แล้วเสริมด้วยวิชาในสาขาการตลาดหรือการจัดการในคณะบริหารธุรกิจ   จากนั้นทำปริญญานิพนธ์ด้านการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการวิจัยตลาด
 
2. คนที่ต้องไปสมัครงานก็ต้องดูว่าจะทำด้านการเงินหรือด้านอื่น    หากเป็นด้านการเงินก็ต้องเรียนเศรษฐศาสตร์การเงิน   วิชาเล่นหุ้น   วิชาการเงินการธนาคาร แล้วเสริมด้วยวิชาในสาขาการเงินของคณะบริหารธุรกิจ   จากนั้นทำปริญญานิพนธ์ด้านการพยากรณ์ทางการเงิน
 
3. คนที่จะทำงานด้านการผลิต ก็ต้องเรียนเศรษฐศาสตร์จุลภาคในส่วนของทฤษฎีการผลิต   เศรษฐศาสตร์การจัดการ   แล้วเสริมด้วยวิชาโลจิสติกส์ จากนั้นทำปริญญานิพนธ์ด้านการวัดประสิทธิภาพของการผลิต หรือการวางแผนทางโลจิสติกส์ด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
 
4. คนที่จะทำงานในสาขาการบริการ  เช่น การท่องเที่ยว  เป็นการผสมผสานระหว่างการทำการค้าและการผลิต ดังนั้นต้องรู้เศรษฐศาสตร์จุลภาคให้แน่น   เรียนเสริมด้านการตลาดหรือการจัดการ  แล้วทำปริญญานิพนธ์ด้านการวิเคราะห์อุปสงค์ของนักท่องเที่ยว  
 
5. คนที่จะทำราชการในส่วนของกระทรวงการคลัง ก็ควรรูเรื่องเศรษฐศาสตร์การคลังเป็นอย่างดี   วิชาภาษีอากร วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค วิชา CGE    แล้วทำปริญญานิพนธ์ด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดิน หรือผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อเศรษฐกิจมหภาค
 
6.  คนที่จะทำราชการในส่วนของกระทรวงพาณิชย์  ก็ควรรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ   สนธิสัญญาการค้า  การเปิดเสรีทางการค้า  และเศรษฐศาสตร์จุลภาคเรื่องการประกันราคาสินค้า  แล้วทำปริญญานิพนธ์เรื่องการค้าระหว่างประเทศ หรือ ผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้า

7.   คนที่จะทำราชการในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ก็ควรรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์การพัฒนา และมีพื้นฐานทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค  วิชา Input-output    วิชา CGE    แล้วทำปริญญานิพนธ์เรื่องการสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชน
 
8. คนที่จะทำงานในธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ต้องรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์การเงินและเศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นอย่างดี   มีวิชาเศรษฐมิติ   วิชา CGE   เสริมด้วยความรู้ในสาขาการเงินของคณะบริหารธุรกิจ แล้วทำปริญญานิพนธ์เรื่องผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
 
9. คนที่จะเรียนต่อ ก็ควรจะรู้เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคอย่างดี เพราะต้องใช้สอบเข้า   ต้องมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างดี   เพราะต้องใช้สำหรับการทำความเข้าใจเนื้อหาที่เป็นนามธรรม และต้องรู้เศรษฐมิติอย่างดี เพราะต้องใช้ทำวิทยานิพนธ์   หากรู้เรื่องเครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณอย่างอื่น เช่น CGE  นิวรอลเน็ตเวิร์คส์ ก็จะได้เปรียบ      ในระดับปริญญาตรีอาจทำปริญญานิพนธ์ที่จะได้ทดลองใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบแปลก ๆ และพิศดาร เพื่อให้คุ้นเคยก่อนที่จะใช้ในปริญญาโท
 
 
แต่หากใครยังเลือกไม่ได้   และไม่รู้จะเลือกทำอะไร   ทางที่ดีก็คือเรียนไปเยอะๆ เพื่อสำรวจว่าเราชอบอะไรจริง ๆ   เมื่อค้นพบความชอบของตัวเองแล้ว   ก็ค่อยทุ่มลงไปในจุดนั้นให้รู้ลึกและรู้จริง   จนสามารถนำไปปฏิบัติได้ผล  
 
 

 


 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ