Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย เกร็ดการทำวิจัย เกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 41: วิธีการเขียนอภิปรายผลการวิจัย
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 41: วิธีการเขียนอภิปรายผลการวิจัย Print E-mail
คมสัน สุริยะ
19 มีนาคม 2553
 
 
การอภิปรายผลการวิจัย มีสองส่วน ดังนี้
 
การอภิปรายผลการวิจัยในส่วนแรก 

ใช้สำหรับบอกว่า เราจะเชื่อผลการวิจัยได้หรือไม่   โดยมีหลักการประเมินดังนี้
 
1.   เครื่องมือในการวิจัยมีความแม่นยำหรือไม่   ประสบปัญหาทางเทคนิคหรือไม่ หากมีปัญหาได้ทำการแก้ไขอย่างไร   วิธีการแก้ปัญหานั้นยอมรับได้หรือไม่
 
2. ผลการศึกษาออกมาเป็นเหตุเป็นผลตามทฤษฎีและกรอบแนวคิดหรือไม่   หากไม่เป็นไปตามนั้นสามารถให้คำอธิบายได้หรือไม่   ในที่นี้เตือนว่านักวิจัยไม่ควรดันทุรังที่จะให้เหตุผลแบบคิดเอาเอง   ผมเคยโดนตำหนิจากอาจารย์ไพฑูรย์ วิบูลย์ชุติกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่จุฬาฯ ว่า ถ้าคุณยังคิดไปด้วยเหตุผลแบบนั้น You cannot go so far. แปลว่า ท่าจะไปได้ไม่ไกล
 
3. ข้อมูลที่เราใช้มีความแม่นยำเที่ยงตรงพอที่จะยอมรับได้หรือไม่   เพราะแม้ว่าผลการวิจัยจะออกมาดี แต่หากมีข้อสงสัยในเรื่องข้อมูล นักวิจัยก็ต้องชี้แจงเรื่องลักษณะของข้อมูลไว้ในที่นี้เพื่อความโปร่งใส   หากข้อมูลมีปัญหา อาจจะเป็นประเด็นสำหรับการวิจัยในครั้งต่อ ๆ ไปของคนอื่นที่จะมาทำซ้ำ
 
4. ตอบคำถามที่มีผู้เคยซักถามระหว่างการนำเสนอผลการวิจัย      และเป็นคำถามที่สำคัญ   เราสามารถตอบประเด็นเหล่านั้นไว้ได้ในรายงานวิจัยด้วย เพราะมักจะปรากฎเสมอว่าผู้อ่านคนอื่น ๆ ก็อยากจะถามคำถามคล้าย ๆ กันนี้ ดังนั้นเขียนไว้เลยจะได้สิ้นสงสัย
 

การอภิปรายผลการวิจัยอีกส่วนหนึ่ง 

ใช้สำหรับการมีคำตอบมากกว่าหนึ่งคำตอบสำหรับคำถามเดียว   ซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้เครื่องมือหลายอย่างทำการหาคำตอบ   ในที่นี้เราจะเลือกว่าควรจะเชื่อผลคำตอบไหนมากกว่า   และทำไมเราถึงควรจะเชื่อเช่นนั้น   โดยมีหลักดังนี้
 
1. สาเหตุที่เราควรเชื่อมากกว่า เพราะ เครื่องมือในการวิจัยมีความแม่นยำมากกว่า 
 
2. สาเหตุที่เราควรเชื่อมากกว่า เพราะ เป็นเหตุเป็นผลตามทฤษฎีและกรอบแนวคิดมากกว่า
 
3. สาเหตุที่เราควรเชื่อมากกว่า เพราะ ข้อมูลที่ใช้เชื่อถือได้มากกว่า
 
 
เมื่อเราผ่านการอภิปรายผลมาแล้ว   เราจะมั่นใจว่าผลการศึกษาของเราถูกต้อง คำตอบของเราถูกต้อง แล้วจะทำให้เขียนบทสรุปได้ง่ายขึ้น  
 
ซึ่งบทสรุปก็คือตกลงแล้วที่เราทำวิจัยมาทั้งหมดนี้แล้ว   เราค้นพบว่าอะไร   ซึ่งควรสรุปไล่ไปทีละประเด็น   หรือเรียงตามคำถามวิจัย   แล้วขมวดลงจบในตอนท้ายเหมือนสรุปคำพิพากษา
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ