Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เพลิน เย็นกายสบายใจ อุปสรรคในการเป็นคน
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaอุปสรรคในการเป็นคน Print E-mail
คมสัน สุริยะ
6 มีนาคม 2553
 
 
การเกิดเป็นคนนี้เป็นเรื่องยาก เมื่อเกิดมาแล้วก็ยังยากกว่าที่จะเป็นคนที่ดีได้   การจะเป็นคนที่ดีมีอุปสรรคมากมาย 
 

เว็ปไซต์ของเราผลิตบทความออกมาแล้วมากกว่า 460 บทความ บ้างถูกนำไปอ้างอิงโดยไม่ระบุแหล่งที่มา ซึ่งก่อให้เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายแก่ผู้เขียน   ว่าทำไมคนเราแค่เรื่องแค่นี้ก็ทำให้กันไม่ได้   การหยิบฉวยบนเน็ตเป็นเรื่องง่าย   แต่เรื่องไม่อ้างที่มาเป็นเรื่องที่รับไม่ได้   แต่ก็ยังมีคนทำ   ความน่าเบื่อเช่นนี้ทำให้บางทีผู้เขียนก็อยากจะเลิก ๆ เขียนเหมือนกัน
 
แต่เมื่อคิดไปคิดมาแล้ว สิ่งที่เราทำไว้ในโลกก็มีได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น   ทำไปแล้วก็เป็นสมบัติแก่โลก ใครจะเอาไปเผยแพร่ที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่   ขอให้เนื้อหาที่อยู่ในข้อเขียนนั้นสื่อออกไปสู่คนอื่นให้ได้มากที่สุดก็ถือว่าดีมากแล้ว  
 
มีคำกล่าวในหนังเรื่อง House of Flying Daggers ว่า  จะจริงหรือลวง ถ้าแผนการสำเร็จ เรื่องอื่นก็ไม่สำคัญ
 
แผนการในใจของผมก็คือคนไทยได้รับความรู้ ความคิด และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่มีผู้ใดเขียนขึ้นมา   ดังนั้น   ไม่ว่ามันจะถูกเผยแพร่ไปด้วยวิธีใด  ใครจะเอาไปสวมเป็นผลงานของใคร   ขอให้คนไทยได้ประโยชน์จากข้อเขียนเหล่านั้นก็ถือว่าผมประสบความสำเร็จแล้ว   ผมจึงขอประกาศยกข้อเขียนในส่วนของผมทั้งหมดในเว็ปไซต์นี้ให้เป็นสมบัติของคนไทยทั้งปวง   แต่ไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งเพื่อใช้ในการค้าพาณิชย์หรือประโยชน์ส่วนตัว
 
ผมยังยินดีที่จะเขียนเรื่องราวต่าง ๆ นำเสนอสู่ท่านผู้อ่านอย่างต่อเนื่องต่อไป และมอบให้เป็นสมบัติของส่วนรวมต่อไป   สิ่งนี้จะทำให้ผมเป็นอิสระ หลุดพ้นจากความเคืองโกรธ   และหลุดพ้นจากความท้อแท้สิ้นหวัง   
 
เราเกิดมาเป็นคนแล้วเราก็ควรทำให้เต็มที่ อย่าให้อารมณ์อันขุ่นมัวต่าง ๆ หรือพฤติกรรมของคน ๆ อื่น  มาเป็นอุปสรรคที่จะหยุดไม่ให้เราทำความดี  
 
  

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ