Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เพลิน คิดเพลิน ๆ ในห้องเรียนใครใหญ่ที่สุด
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaในห้องเรียนใครใหญ่ที่สุด Print E-mail
คมสัน สุริยะ
14 กุมภาพันธ์ 2553
 
 
ในการสอนครั้งหนึ่ง มีลูกคนมีเงิน ลูกคนมีอำนาจ เข้ามาเรียนด้วย  
 
เมื่อทุกคนนั่งประจำที่กันแล้ว อาจารย์พูดขึ้นว่า
 
อาจารย์รู้ว่าเธอคือลูกคนมีเงิน    และอาจารย์ก็รู้ว่าเธอคือลูกคนมีอำนาจ
 
และพวกเธอก็รู้ว่าอาจารย์คืออาจารย์
 
อาจารย์อยากจะถามว่า  
 
ในห้องเรียนใครใหญ่ที่สุด 
ทุกคนนิ่ง ไม่มีใครตอบ  
 
ส่วนหนึ่งเพราะกลัวว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่จะไม่ใหญ่ที่สุดอีกต่อไป
 
ไม่ว่าเงินหรืออำนาจ
 
แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะตกอยู่ใต้อำนาจของอาจารย์ที่จะให้คุณให้โทษได้
 
พวกเขาจึงพากันกล้อมแกล้มตอบว่า
 
อาจารย์ใหญ่ที่สุดมั้งครับ
 
และยังพาลแถมว่า 
 
แต่อาจารย์อย่าลำพองใจไปนะครับ นอกห้องอาจารย์ใหญ่น้อยกว่าเงินและอำนาจของพ่อผม 
อาจารย์ยิ้ม หัวเราะเล็กน้อย แล้วตอบว่า
 
ผิดแล้ว
 
ในห้องเรียนนี้ ธรรมชาติใหญ่ที่สุด
 
เรามาเรียนเพื่อแสวงหาความจริง ซึ่งทั้งเงินและอำนาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้
 
และพวกเธอก็อย่าลำพองใจไป
 
เพราะนอกห้องเรียนนี้   ธรรมชาติก็ยังใหญ่กว่าเงินและอำนาจของพ่อเธออยู่ดี
 
เมื่อไรที่พวกเธอพยายามฝืนหรือเปลี่ยนแปลงธรรมชาติด้วยเงินและอำนาจ
 
เมื่อนั้นธรรมชาติจะย้อนกลับมาเล่นงานเธอ 
อาจารย์ไม่ได้มีหน้าที่อะไร นอกจากจะแนะนำเธอให้เข้าใจธรรมชาติเหล่านั้น
 
เพราะสงสารว่า
 
ด้วยเงินตราและอำนาจอันกระจ้อยร้อยของครอบครัวพวกเธอ
 
จะไม่สามารถต้านทานอำนาจอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติได้
 
เมื่อเธอลุแก่อำนาจของเงินตราและวาสนา
 
แล้วประมาทความจริงแห่งธรรมชาติ
 
เมื่อนั้นเธอก็จะถูกธรรมชาติทำลาย 
ในห้องเรียนแห่งนี้จึงไม่มีใครใหญ่ไปกว่าธรรมชาติ
 
อาจารย์ก็ไม่ได้รู้ธรรมชาติทุกอย่าง
 
เราถามและตอบกัน
 
เพื่อร่วมกันศึกษา
 
ว่าจริง ๆ แล้วธรรมชาติเป็นอย่างไรกันแน่
 
เธออาจจะเห็นเป็นอย่างหนึ่ง   อาจารย์อาจจะเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่ง
 
ก็คุยกัน   แลกเปลี่ยนกัน
 
แล้วเราคงรู้ได้สักวันว่าธรรมชาติที่แท้นั้นเป็นอย่างไร
 
และเมื่อเรารู้แล้ว   นั่นแหละคือทางรอดของพวกเรา
 
มวลมนุษย์ทั้งปวง
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ