Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า อาชีพนักวิจัย นักวิจัยเต็มขั้น
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaนักวิจัยเต็มขั้น Print E-mail
คมสัน สุริยะ
11 กุมภาพันธ์ 2553
 
 
ช่วงชีวิตในตอนนี้เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน คือ รู้สึกว่าเป็นนักวิจัยเต็มขั้น
 
 
ไม่ต้องเรียน ไม่ต้องสอน   ไม่ต้องตรวจข้อสอบ ไม่ต้องตัดเกรด ไม่ต้องบริหาร ไม่ต้องจัดการเรื่องการเงิน  
 
 
ทำงานวิจัยเท่านั้น   ทำการทดลองเข้าไป   บันทึกผลการศึกษา    อ่านรายงานผลของนักวิจัยท่านอื่น   ทำรายงาน   นำเสนอในที่ประชุมต่าง ๆ   และเขียนลงวารสาร
 
 
ได้ผลการทดลองออกมาดีบ้างไม่ดีบ้างก็รู้สึกสนุก   มีปัญหาก็แก้กันไปตามครรลองของความเป็นวิทยาศาสตร์
 
 
สาเหตุของปัญหาก็มี   
1. วิธีทดลองผิด   (Methodologies) 
2. ความคิดผิด   (แนวคิดในการศึกษา ที่เรียกว่า Rationale หรือ Conceptual framework)   
3. เราเดาผิด   (Hypothesis)  
4. ข้อมูลน้อยเกินไปกว่าที่จะทดลองได้   (Insufficient observation)
 
 
ถ้าวิธีทดลองผิดนี่จะสนุกมาก   เพราะต้องอ่านหนังสือมากขึ้นอีกหากเป็นเรื่องเศรษฐมิติ    ถ้าเป็นเรื่อง CGE ก็ต้องเข้าไปแอบดูกลไกของมัน เอาไฟฉายส่องใต้ท้องรถ ดูว่าอะไรมันทำงานติดขัด   ทำตัวเหมือนช่าง     พอแก้แล้วก็ลองเอาไปให้นายช่างใหญ่ตรวจดูว่าถูกหรือยัง   ก็แก้กันไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถูก
 
 
หากความคิดผิด   นั่นเป็นเรื่องกลไกทางทฤษฎี   คือ เรื่องนี้มันมีเหตุและผลคืออะไร   เวลาจะคิดถึงมัน ต้องแม่นทฤษฎี   ถ้ายังไม่มีทฤษฎีก็ลองดูว่าคนอื่น ๆ ที่เขาเคยทำมาในด้านเดียวกันเขามีแนวคิดในเชิงตรรกะ (Logic) ในเรื่องนี้ว่าอย่างไร
 
 
หากเราเดาผิด   ก็เพราะว่าบางเรื่องมันเรียกว่า   Counter-intuitive แปลว่า มันไม่เหมือนกับที่เราสร้างภาพมายาเอาไว้   คือ เราอาจจะมองเห็นไม่ครอบคลุมทั้งหมด   หรือเราอาจจะมีอคติที่แอบเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่   เลยทำให้เราเดาผิด   แต่ผลการทดลองมันตรงไปตรงมา มันไม่เข้าข้างใคร
 
 
แล้วหากจำนวนตัวอย่างไม่เพียงพอ   ก็หาวิธีอย่างอื่นมาใช้วิเคราะห์แทน 
 
 
ตอนนี้ไม่รู้สึกว่ากำลังทำปริญญาอยู่เลย   ไม่กังวลเรื่องจะจบหรือไม่   เพราะคิดว่ายังไงก็จบอยู่แล้วไม่เกินสองปี   ถึงกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็เขียนไปให้อาจารย์อ่านที่เยอรมันก็ยังได้    แต่ที่อยากทำมากกว่าก็คืออยากนำเสนอผลการทดลองกับอาจารย์ที่รู้เรื่องนั้นจริง ๆ   เพื่อจะได้รู้ว่าทำถูกไหม   ถ้าไม่ถูกจะได้แก้ทัน    และถ้าทำถูกแล้วก็จะได้สบายใจและพร้อมที่จะสอบวิทยานิพนธ์
 
 
กลับมาเมืองไทยคงไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนี้อีกแล้ว เพราะงานด้านอื่นจะประดังเข้ามา ก็น่าเสียดายเหมือนกันกับชีวิตนักวิจัยเต็มขั้น   แต่อย่างน้อยก็ได้สัมผัสกับความรู้สึกนี้   ครั้งหนึ่งในชีวิต  
 
 
 


 


 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ