Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ วิธีเขียนจดหมาย Recommend เรียนต่อ
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaวิธีเขียนจดหมาย Recommend เรียนต่อ Print E-mail
คมสัน สุริยะ
25 มกราคม 2553
 

 

เวลาสมัครเรียนต่อทั้งเมืองไทยและเมืองนอกมักต้องมีจดหมาย Recommend คือ จดหมายแนะนำจากผู้ใหญ่ โดยมากก็ต้องเตรียมไว้สัก 2 ? 3 ฉบับ   คำถามคือ จดหมาย Recommend ต้องเขียนอย่างไร
 
 


อันดับแรก    อย่าเขียนเองแล้วให้ผู้ใหญ่เซ็นต์ แม้จะเป็นคำร้องขอจากผู้ใหญ่ก็ตาม
 

เหตุผลก็มีดังนี้
 
1. ภาษาของคุณอาจจะแปร่ง ๆ   โดยเฉพาะถ้าต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ    อ่านแล้วจะรู้ทันทีว่าผู้ใหญ่ไม่ได้เขียนเอง 
 

2. ถึงภาษาอังกฤษของคุณจะดีมาก แต่เนื้อหาคุณจะคิดไม่ออกว่าจะเขียนว่าอะไร  มันจะไม่มีความเป็นธรรมชาติ    ลงเอยที่จะไม่ต่างจากการบรรยายว่าเรามีประสบการณ์ทำอะไรมาบ้าง   เขียนไปเขียนมาจะเหมือนจดหมายแนะนำตัวเอง
 

3   คำศัพท์ที่อธิบายคุณลักษณะพิเศษ    ความโดดเด่น หรือความสามารถที่เป็นหนึ่งของเรานั้น   เราจะไม่กล้าใช้   เพราะคนไทยถ่อมตัว   แต่ในสังคมตะวันตกที่ตรงไปตรงมา   จะกล้าใช้คำเหล่านี้   และผู้ใหญ่จะใช้คำเหล่านี้มาประเมินเรา   คนอ่านก็จะรู้ได้ทันทีว่านี่คือมุมมองแบบผู้ใหญ่มองเด็ก    ไม่ใช่เด็กมองตัวเด็กเอง
 
 

ผมมองว่าการที่ผู้ใหญ่บอกว่าให้เราไปร่างมาก่อน  แล้วจะดูให้นั้น  เป็นการบอกปฎิเสธแบบสุภาพว่าจะไม่เขียน Recommend ให้   เพราะถึงเราทำตาม   ก็เหมือนยาพิษที่วางยาตัวเอง   ผมอกหักมาหลายรอบก็เพราะจดหมาย  Recommend  แบบให้ร่างมาก่อนนี้   แต่ตอนที่ได้ไปเรียนต่อทั้งปริญญาโทและเอก   ผู้ใหญ่เขียนให้ล้วน ๆ  ตั้งแต่บรรทัดแรก     ผลลัพธ์ที่ออกมาต่างกันมาก    เมื่อก่อนตอนที่อยู่แต่ในเมืองไทยไม่เคยรู้ว่าคนชาติตะวันตกรับไม่ได้กับจดหมายที่เราร่างมาก่อนแล้วให้ผู้ใหญ่ลงนาม   คิดแค่ว่าเขาคงทำกันอย่างนี้เป็นปกติ   แต่จริง ๆ ไม่ใช่
 

 
 

อันดับสอง  ให้เล็งไปที่ศิษย์เก่าของสถาบันนั้น 
 

ผู้ใหญ่บางคนอาจจะโนเนมมากในเมืองไทย   แต่ถ้าเขาเป็นศิษย์เก่าของสถาบันนั้น   เขาย่อมรู้จักคนใน   หลับตาก็เห็นปุ๊บว่าจดหมายจะไปถึงห้องไหน    ใครจะแกะอ่าน      แล้วจะเขียนสไตล์ไหนให้คนอ่านชอบ    เขาจะรู้หมด    ทำให้ได้เปรียบ
 

นอกจากนั้น   ทางฝ่ายผู้อ่านจดหมายก็มีแนวโน้มที่จะคล้อยตามคำแนะนำของศิษย์เก่ามากกว่า    โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิษย์เก่าที่มีประวัติดี ๆ    เพราะเขาคิดว่าคงจะไม่หลอกกัน 
 
 อันดับสาม   อย่าเลือกผู้ใหญ่ที่เขาไม่รู้จักเรา
 

ถึงผู้ใหญ่จะเป็นศิษย์เก่า   เขียนเอง   และเขียนไปในทางบวก   แต่เขาก็จะอาจไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเราถ้าไม่เคยรู้จักกันมาก่อน   ทำให้ไม่สามารถใช้คำศัพท์ที่รีดเอาความสามารถอันโดดเด่นของเราออกมาได้     จดหมาย Recommend ก็จะไม่มีพลัง    ยกตัวอย่างจดหมายที่ จอห์น แนช ถือไปสมัครเรียนต่อปริญญาเอก อาจารย์ของเขาเขียนสั้น ๆ ว่า   ?He is a genius.?  นั่นมีพลังมาก
 
 

ดังนั้นการจะให้ใครเขียนก็ต้องรู้จักกันมานาน    ต้องรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่มาก่อนหน้านั้น 3 ? 4 ปี   แล้วพยายามหาโอกาสแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์    จึงจะได้จดหมาย Recommend ที่ดีสำหรับการเรียนต่อ
 
 

สำหรับผมแล้ว เป็นที่รู้กันในวงการว่า    ถ้าเป็นการสมัครเรียนต่อในสถาบันการศึกษาที่ผมเคยเรียนมาก่อน ผมจะเขียนจดหมาย Recommend ให้กับคนที่รู้ฝีมือกันจริง ๆ เท่านั้น   ดังนั้นคนที่จะมาขอจดหมาย Recommend จากผมจึงต้องมาทำงานด้วยกันระยะหนึ่ง และได้แสดงฝีมือด้านใดด้านหนึ่งออกมาให้เห็นเด่นชัดก่อน   ผมจึงจะคิดว่าเขาจะไปเรียนต่อรอด   และมั่นใจว่าจะไม่ขายหน้าต่อบรรดาอาจารย์ที่เคยสอนเรา   ต้องไม่ให้ใครบ่นว่าคนที่คมสัน Recommend มาไม่เห็นได้เรื่องเลย    มิเช่นนั้นจะแย่สำหรับคนที่ผมจะเขียน Recommend ให้ในคราวต่อไปเพราะเขาจะไม่เชื่อถือแล้ว   (ใครจะว่าเรื่องมาก  ผมก็ยอมรับ)
 

 
แต่ถ้าเป็นสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่ผมไม่ได้เป็นศิษย์เก่า   ผมก็ไม่จำเป็นต้องระวังตัวมากนัก เพราะว่าคนอ่านจดหมายก็ไม่รู้จักผมเท่าไร    ก็ถือว่าช่วย ๆ เด็กไป   เพื่อให้เอกสารครบถ้วนสำหรับการสมัคร   ทั้งนี้ทั้งนั้นประสิทธิภาพในการหวังผลก็จะลดลงบ้าง
 
 
 


 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ