Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home Tourism Logistics Conceptual framework of tourism logistics การวัดและการจัดการผลการดำเนินงานระบบโลจิสติกส์
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaการวัดและการจัดการผลการดำเนินงานระบบโลจิสติกส์ Print E-mail
ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
Logistics Systems Dynamics Group
Cardiff University
14 มกราคม 2553

ผมได้มีโอกาสไปบรรยายที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ให้กับนิสิตสาขาโลจิสติกส์ ชั้นปีที่สาม เกี่ยวกับการวัดและการจัดการผลการดำเนินงาน
เนื้อหาเกี่ยวกับมาตรวัดในมุมมองต่างๆ และ Balanced Scorecard
ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
จึงอยากจะเอา Slide มาแบ่งปันกันครับDownload slides PDF  21.0 MB
กลับสู่สารบัญ 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ