Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เพลิน เย็นกายสบายใจ เว็ปไซต์นี้ช่วยเสริม DNA คนทำงาน ปี 2010 ในด้านใดบ้าง
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเว็ปไซต์นี้ช่วยเสริม DNA คนทำงาน ปี 2010 ในด้านใดบ้าง Print E-mail
คมสัน  สุริยะ
2 มกราคม 2553วันนี้ได้อ่านบทความเรื่อง 
"DNA คนทำงาน 2010"  ของคุณเสาวคนธ์  ศิรกิดากร  จากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์  พบว่ามีปัจจัยของความสำเร็จสำหรับชีวิตคนทำงานในปีหน้าอยู่ 9 เรื่อง   ผมจึงอยากลองประเมินว่าเว็ปไซต์ www.tourismlogistics.com  จะพอช่วยเสริม DNA ด้านไหนให้แก่ท่านผู้อ่านได้บ้าง   สมมติว่าคะแนนเต็มแต่ละด้านเท่ากับ 10 คะแนน1. รู้แบบ Hybrid (คือ รู้หลายสาขาในคนเดียว)

เว็ปไซต์ของเราให้ความรู้หลายด้าน เช่น  โลจิสติกส์การท่องเที่ยว  ทักษะการทำวิจัย  แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์   และเศรษฐศาสตร์การพัฒนา    ซึ่งแต่ละด้านส่งเสริมเกื้อหนุนเชื่อมโยงกันได้   แบบนี้น่าจะเข้าขั้นได้สัก  9  คะแนน
2.  รู้จักชีวิตและวัฒนธรรมนานาชาติ

เนื้อหาส่วนหนึ่งในเว็ปไซต์ของเราเน้นไปที่การทำความเข้าใจกับคนเยอรมันและวัฒนธรรมเยอรมัน  แถมยังมีเกร็ดภาษาเยอรมันสำหรับเอาตัวรอดในการท่องเที่ยว  อีกทั้งแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในประเทศเยอรมนี  ออสเตรีย  และฝรั่งเศส   แบบนี้ก็น่าจะได้สัก  8.5  คะแนน
3. ทักษะในการจินตนาการ

เว็ปเราเน้นสิ่งที่จับต้องได้  เห็นภาพเป็นรูปธรรม  และนำไปปฎิบัติจริงได้  จึงไม่ค่อยจะส่งเสริมจินตนาการเท่าไร   แต่ท่านผู้อ่านกรุณาเขียนมาบอกว่าเรื่องที่เขียนเล่าไป เช่น คริสมาสต์ที่บอนน์    หิมะที่เกิร์ทธิงเก้น  และหัวใจของโลจิสติกส์ท่องเที่ยว  ทำให้สามารถจินตนาการเห็นภาพเหมือนกับได้อยู่ในเหตุการณ์จริง   ก็น่าจะพอสอบผ่านได้   ให้คะแนน  5  คะแนน
4. ทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ์

ถ้าเป็นเรื่องกลยุทธ์การวิจัย      กลยุทธ์การเขียน Proposal   กลยุทธ์การทำแบบจำลอง     กลยุทธ์การเตรียมตัวสอบ     และกลยุทธ์การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา   ก็คงพอจะเข้าข่ายในข้อนี้  แต่ละเรื่องเขียนจากประสบการณ์จริงที่ทำให้ประสบความสำเร็จ    ให้  9  คะแนน
5. ทักษะความฉลาดทางสังคม

บทความเรื่อง มารยาทแบบเยอรมัน  อาจจะพอเข้าข่ายได้บ้าง  เพราะช่วยแนะนำเรื่องการเข้าสังคม  นอกจากนั้นเรื่อง ด๊อกเตอร์เขาทำตัวอย่างนี้กันเหรอ  เป็นเรื่องแนะนำในการปฎิบัติตัวของนักศึกษาปริญญาเอก  และเรื่อง นักวิจัยรุ่นเยาว์อยู่อย่างไรให้สนุกในเมืองไทย ก็น่าจะทำให้คนที่จบมาจากเมืองนอกและกำลังเครียด ๆ รู้สึกดีขึ้นกับเมืองไทย   ดังนั้นถือว่าพอจะสอบผ่าน  ให้ 5 คะแนน
6. ความชำนาญเรื่องเทคโนโลยี

เรามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านแบบจำลองเชิงปริมาณ  เช่น  นิวรอลเน็ตเวิร์คส์         CGE    และ  Simulation  แบบต่าง ๆ   ซึ่งมีทั้งเนื้อหาที่เป็นทฤษฎี   ตัวอย่างงานวิจัย  และแบบฝึกหัดสำหรับการนำไปใช้    คิดว่าน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า 8  คะแนน    
7. บริหารจิตใต้สำนึกให้เป็นบวก

บทความเรื่อง  คุณต้องมองโลกในแง่ดี  และ   11 วิธีเปลี่ยนคำร้ายการวิจัย   รวมทั้งบทความเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิค เช่น  Andrea RieuAnne-Sophie MutterOde an die Freude  คงพอจะทำให้โลกนี้สดใสขึ้นได้บ้าง  ให้  8.5  คะแนน
8. ต้อนรับการเปลี่ยนแปลง

เราพยายามเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำวิทยานิพนธ์และการวิจัยให้หลุดพ้นจากหัวข้อเรื่องเก่า ๆ  แล้วแทนที่ด้วยเนื้อหาที่กำลังเป็นที่สนใจใหม่ ๆ   เช่น  ซีรีย์ทำวิทยานิพนธ์แนวใหม่   บทความเรื่อง เศรษฐศาสตร์การพัฒนา: ทฤษฎีสำหรับการวิจัย   และการทดลองด้วยทฤษฎีเกมส์   นอกจากนั้นเรากระตุ้นให้คนกล้าข้ามเส้นพรมแดนออกไปทำงานในเวทีโลก เช่น บทความเรื่อง เรียน รู้ เป็น บิน   และพยายามสร้างกระแสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพการศึกษา เช่น  การเรียนการสอนจริง ๆ เป็นเรื่องสนุก   ไม่เพียงเท่านั้นเรายังเตือนไม่ให้ประมาทมิตรประเทศที่กำลังพยายามไล่แซงเราอยู่  เช่น เรื่อง จุดเปลี่ยนที่เวียดนามจะแซงไทยไปอีกไกล   ดังนั้นในหัวข้อนี้น่าจะได้ 8.5  คะแนน
9. ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จยิ่งกว่า

ซีรีย์เรื่อง  ก้าวไปสู่ระดับโลก   งานที่ปรึกษา  และศูนย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ   จะเป็นแนวทางสำหรับการก้าวไปในสายอาชีพและการให้บริการทางวิชาการที่เข้มข้นขึ้นต่อไป   ให้  8 คะแนน


หากท่านใดอยากลองให้คะแนนทางเราเป็นอย่างอื่น  หรืออยากให้เพิ่มเนื้อหาในเรื่องไหน   ก็เขียนโน้ตไว้ข้างล่างนี้ได้เลยครับ  ทางทีมงานจะน้อมรับไว้พิจารณาทุกความเห็น   ขอบคุณมากครับกลับสู่สารบัญ

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ