Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย วิจัยเกินกว่าในตำรา ค้นคว้าทำรายงานกับค้นคว้าทำวิจัยต่างกันอย่างไร
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaค้นคว้าทำรายงานกับค้นคว้าทำวิจัยต่างกันอย่างไร Print E-mail
คมสัน สุริยะ
21 ธันวาคม 2552
 
 
 
การทำรายงาน คือ การบอกต่อ
 

การทำวิจัย คือ การตอบคำถาม
 
 
ดังนั้น
 
 
การค้นคว้าเพื่อทำรายงาน คือ การค้นหาข้อมูลมาประมวล หรือ วิเคราะห์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ  บอกต่อ
 
 
การค้นคว้าเพื่อทำวิจัย คือ การค้นหาข้อมูลมาประมวล หรือ วิเคราะห์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ  ตอบคำถาม
 
 
 
 

การเล่นถามตอบเป็นการวิจัยหรือไม่
 
 
การที่คนหนึ่งถามแล้วคนหนึ่งตอบ   เรียกว่า  งานที่ปรึกษา   คนที่จะเป็นที่ปรึกษาได้นั้นต้องมีองค์ความรู้มากพอสมควร   สิ่งที่ตอบออกไปย่อมเกิดจากการค้นคว้ามาแล้ว    หากคำถามใดตอบไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีองค์ความรู้เรื่องนั้น   จึงอาจจะต้องแสวงหาความรู้นั้นจากที่อื่นถ้ามีอยู่แล้ว  แล้วนำมา "บอกต่อ"         หรือจะต้อง "ทำวิจัย"  หากยังไม่มีใครเคยตอบคำถามนั้นได้อย่างถูกต้องแน่ชัดมาก่อน
 
 ที่ปรึกษาจึงเป็นงานที่ต้องมีความสามารถทั้งในการรายงาน คือ  บอกต่อ  และ การวิจัย  คือ ค้นหาคำตอบใหม่  
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ